(17.00 hodin)
(pokračuje Klára Dostálová)

A já končím tento bod a otevírám bod číslo

 

112.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dnes v rozpravě. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Nyní tedy otevírám přerušenou rozpravu, do které neeviduji žádné přihlášené. Znova se rozhlížím po sále, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.

Zeptám se pana zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak, takže prosím, aby nás pan předseda volební komise provedl dalším postupem. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Omlouvám se za těch pár vteřin prodlení, jak jsem přebíhal ze zpravodajování jednoho zákona, tak jsem neměl otevřené podklady pro tento přerušený bod. Už je mám k dispozici, takže jenom zrekapituluji, že se tedy nacházíme uprostřed bodu Změny v orgánech Poslanecké sněmovny, tak jak byly do včerejších 12 hodin předloženy volební komisi do usnesení číslo 98. Volební komise zde tedy navrhuje postupně tři jednotlivá hlasování o navržených změnách.

Rozprava už je ukončena, prosím tedy první hlasování o návrhu na odvolání. Ten návrh je z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tedy školského výboru, odvolání nezařazeného poslance Ivo Vondráka.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji a vnímám zájem o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Chviličku prosím posečkejme, než se ustálí počet.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 138 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 5. Návrh byl přijat. Můžeme dál.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní druhé hlasování, a to navržená rezignace z kontrolního výboru, paní poslankyně Jana Hanzlíková.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A konečně poslední hlasování o navržených nominacích, jsou dvě, do školského výboru paní poslankyně Jana Hanzlíková a do kontrolního výboru pan poslanec Pavel Růžička, v obou případech hnutí ANO.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 134, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu předsedovi volební komise a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám poslední bod dnešního jednání a tím je

 

10.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 165/ - druhé čtení

Z pověření Senátu předložený návrh zákona uvede senátor Roman Kraus. Dobrý den, pane senátore. Hned jak bude pan senátor připraven, tak ho požádám, aby se ujal slova. Pane senátore, prosím. (V sále je značný hluk.)

Dovolím si, ještě než předám panu senátorovi slovo, požádat ctěnou Sněmovnu o klid. Děkuji.

Pane senátore, prosím.

 

Senátor Roman Kraus: Dobrý večer, paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, přicházím do druhého čtení znovu s návrhem senátního návrhu zákona Tomáše Jirsy a skupiny senátorů, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.... (V sále je stále hluk.)

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Pane senátore, já se strašně omlouvám. Kolegyně, kolegové, moc prosím, abyste si případné jednání udělali v předsálí, nikoliv v sále. Děkuji moc. Pane senátore, prosím.

 

Senátor Roman Kraus: ... a zákon č. 168/1990 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Senát tento návrh senátního návrhu zákona schválil na 21. schůzi konané 2. března 2022 a pověřil mě jako předkladatele za skupinu senátorů tento zákon představit.

Já jsem již v prvním čtení představoval všechny změny, které tento zákon přináší. Hlavně jde o demonopolizaci současného postavení pojišťovny VZP, a. s., a pak řadu změn, které zajišťují jistotu jak pojištěným, tak hlavně poskytovatelům zdravotních služeb. Já jsem v prvním čtení představoval podrobně všechny ty změny a spíše potom ve třetím čtení se vyjádřím k pozměňovacím návrhům, které jistě budou dnes načteny, takže děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji, pane senátore. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 165/2 a 3.

Prosím, aby se ujal slova zpravodaj výboru pro zdravotnictví. Já zde mám pana poslance Kuchaře, ale vidím, že zpravodajem je pan poslanec Janulík. Prosím? Tak jak, pánové? Já zde mám uvedeného pana poslance Kuchaře jako zpravodaje.

Takže poprosím pana zpravodaje, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné další pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, prosím. (V sále se hlásí o slovo poslanec.)

Není otevřena obecná rozprava, až v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Jan Kuchař: Děkuji za slovo, paní předsedající, nebudu dlouho zdržovat. Pan doktor Kraus ten základ řekl. Základem je tedy návrh ze Senátu, který v prvním čtení projednala Poslanecká sněmovna. Jako garanční výbor byl zvolen zdravotní výbor. Zdravotní výbor se k tomuto návrhu vyjádřil tak, že nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a pověřuje mě, abych vás s tímto seznámil. Já se potom přihlásím i do podrobné rozpravy, takže ty záležitosti potom odůvodním. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP