(17.30 hodin)
(pokračuje Miloslav Janulík)

Ale já tady avizuji, že budu dávat i návrh na zamítnutí toho zákona, a samozřejmě z logických důvodů tu anabázi, kdo ví, tak ví. Navíc jedna taková připomínka, že v současnosti je, to se dá zjistit v eKLEPu, v mezirezortním připomínkovém řízení nový návrh zákona, myslím, že to je na Ministerstvo vnitra, o pobytu cizinců, kde vůbec není ten registr zmiňován v senátním návrhu a tak dál a tak dál, a ten by měl jít za relativně krátkou dobu do vlády České republiky a do Sněmovny. A tak se tedy ptám, jestli není lepší varianta ten sněmovní tisk 165 celý zamítnout a počkat na vládní návrh zákona než ten senátní. Já myslím, že ano, a proto, paní předsedající, zaevidujte si, že tedy já dávám návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku, protože za nás bych řekl, porodnickou mluvou řečeno, je to porod mrtvého dítěte. Ale uvidíme. Děkuju, to je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Návrh na zamítnutí se potom hlasuje až ve třetím čtení, jenom pro pana poslance.

Další je přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Haas. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Karel Haas: Vážená paní předsedající, děkuji mnohokrát za slovo. Kolegyně, kolegové, můj názor je asi také všeobecně známý a nebojte se, že bych opakoval argumenty. Všechny argumenty podporující tento sněmovní tisk jsem uvedl v prvním čtení a určitě si je schovám do nějakého souhrnného mého vstupu do třetího čtení, ale dvě takové aktuálnější poznámky jsem chtěl dneska v rámci druhého čtení uvést.

Od toho předchozího projednávání ve Sněmovně, kdy jsme jako jeden z argumentů probírali řízení před Evropskou komisí z důvodu porušení několika ustanovení práva Evropské unie, jsem učinil ten krok, který si myslím, že je nejobjektivnější - oslovil jsem zastoupení, oficiálně jsem oslovil zastoupení Evropské komise v České republice a můžu vám potvrdit, dostal jsem písemnou odpověď, jsem vám ji schopen klidně přeposlat, ale nerad posílám řeknu nevyžádané spamové zprávy na všechna nádraží. Opravdu mám písemnou odpověď v zastoupení Evropské komise v České republice, že řízení proti České republice v této věci probíhá. To řízení opravdu není fáma, není to nějaký argumentační faul ze strany nás zastánců, je to objektivní fakt a mám to potvrzeno písemným potvrzením v zastoupení Evropské komise v České republice. To je jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit.

A druhá věc, kterou jsem v těch předchozích argumentech příliš neakcentoval, a ona hezky navazuje, to se za ta slova nijak nezlobím, na slova ctěného kolegy předřečníka, pana kolegy Brázdila, prostřednictvím paní předsedající, který vysloveně uvedl, že současný model fungování zdravotního pojištění cizinců, ten monopolní model pod pojišťovnou VZP, funguje dobře, tak já jsem tady neuváděl, a data jsou oficiálně dostupná samozřejmě z publikovaných dat pojišťovny VZP - no, tak ekonomicky to pro pojišťovnu VZP stoprocentně dobře nefunguje. Uvedu tři úplně konkrétní důvody.

Zisk pojišťovny VZP, to znamená, to je komerční dcery Všeobecné zdravotní pojišťovny provozující teď v režimu monopolu toto pojištění, zisk v roce 2012 tehdy byl za posledních deset let nejvyšší 39,3 milionů korun po zdanění. Zisk v roce 2021, on klesal prakticky kontinuálně, 5,6 milionu korun po zdanění, to znamená pokles řádově sedmi- až osminásobný.

Druhý údaj, jak tvrdíme, a to navazuje na pozměňovací návrhy některých kolegů - které samozřejmě respektuji, demokracie je názorově barevná - tak návrhy to, aby v zásadě tento druh komerčního pojištění, soukromého komerčního pojištění, provozovaly dcery zdravotních pojišťoven, které provozují úplně jiný produkt, tak že to přinese něco těm zdravotním pojišťovnám - no, poslední dividendu obdržela VZP od své komerční dcery, to znamená od pojišťovny VZP, v roce 2018 ve výši 2 milionů korun.

A třetí poznámka, ona vlastně navazuje na ten zisk i na tu dividendu. Návratnost vlastního kapitálu z opravdu oficiálních výsledovek pojišťovny VZP poklesla ze 14,7 % v roce 2012 na pouhé 1,6 % v roce 2021 a rok 2022 si myslím, že bude pravděpodobně velmi obdobný. To znamená, to je nějaký druhý okruh argumentů, o kterém jsem tady v prvním čtení nehovořil při předchozím projednání - chtěl jsem tyto dva argumenty doplnit.

Za prvé, řízení u Evropské komise proti České republice v této věci probíhá. Výsledek tím nepředjímám, ale probíhá, je to objektivní skutečnost. A za b), uvědomme si, že provozování tohoto komerčního produktu v monopolním modelu pojišťovnou VZP rozhodně nepřispívá nijak k ekonomickým výsledkům VZP jako celku nebo skupiny VZP. Děkuji mnohokrát.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji a máme tu dvě faktické poznámky. První pan poslanec Kuchař a připraví se pan poslanec Brázdil. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Jan Kuchař: Děkuji. Jenom zareaguji na kolegu Haase, prostřednictvím vás. Jedna věc je, že samozřejmě probíhá šetření, a to je v pořádku, protože šlo z České republiky udání z pohledu českých pojišťoven, které si stěžovaly na Evropskou komisi, tím pádem probíhá vyšetřování a je otázkou, jakým způsobem se vysvětlí tato záležitost, co je a není ještě monopol, protože druhá pojišťovna, která může v České republice tohleto vykonávat, je společnost Vitalitas od Oborové zdravotní pojišťovny.

Druhá věc je jenom k těm ziskům PVZP, které nepřevádí, jak jste říkal, do VZP. Ono je to o tom, že ten monopol vznikl od roku 2020, v roce 2020 přišel covid a na pojišťovnu PVZP přešly náklady za cestování, očkování a další věci, takže tam si myslím, že ten zisk, a proto je i ten propad, protože výdaje té pojišťovny byly v těch daných letech mnohem vyšší. A já si myslím, že není vůbec na škodu, pokud bychom definovali, i jakým způsobem se bude zacházet s dividendami, případně se zisky komerčních dcer zdravotních pojišťoven, které navrhuji ve svých pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji za dodržení času a nyní pan poslanec Brázdil, také s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já bych rád zareagoval na kolegu Haase, prostřednictvím vás, paní předsedající. Vy jste před chvilkou řekl, že vlastně - já tedy na té VZP sedím a slyšel jsem tam ředitele, jak je na tom docela dobře - ale vy říkáte, že je na tom špatně, že to je špatně. Tak potom ale nechápu, proč to chce tedy ještě navíc na bedra nějakých soukromníků, ježíšmarjá! Tak to nechte tam, kde to je, i když je to podle vás blbě... (Potlesk několika poslanců z řad hnutí ANO.), ale furt to bude lepší, než aby chudáci soukromníci s tím měli problémy. Rozumíte tomu, co jsem vám chtěl říct? Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji za dodržení času. Nyní je přihlášen pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Haas. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, také budu reagovat na kolegu Haase. Nejsem tady v tomto odborník, nicméně srovnávat zisk 2012, 2021 a říkat, že je to kvůli jednomu produktu, je skutečně velmi, velmi neseriózní, tam může být kromě toho, co tady bylo zmíněno, covidové náklady, milion jiných důvodů, proč ten zisk je takový nebo makový, takže skutečně toto mi nepřijde jako férový argument. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji a nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Haas. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Karel Haas: Děkuji mnohokrát za slovo. Já to jenom dovysvětlím. To neměl být neférový argument, já jsem vám prosím vás nechtěl číst celou časovou řadu od roku 2012. To znamená, uvedl jsem v zásadě ty dva konce té časové řady. Mohl bych vám celou tu časovou řadu odcitovat. Tak teď z ní použiju některá další čísla. Opravdu ji používám celou, jenom jsem nechtěl zdržovat každým rokem, to je to vysvětlení, snad je dostatečně férové.

Určitě ekonomické výsledky pojišťovny VZP, té VZP, té komerční dcery VZP, se zhoršují dlouhodobě. To si myslím, že časová řada 2012 až 2020 jednoznačně potvrzuje. Uvedu příklady. Poklesy zisků opravdu jsou markantní a i v letech 2018 a 2019, které byly minimálně ovlivněny covidem, zisk po zdanění 2018 ve srovnání třeba s rokem 2020, a je to i před monopolem - 8,5 milionu korun, 2019 - 9,6 milionu korun a návratnost vlastního kapitálu v těchto dvou letech pouhých 2,7 % a 3,0 %. To, jak to pojišťovna provozuje pěkně, to spíš tedy pro odborníky. Je to vidět třeba i na poklesu takzvaného kapitálového požadavku podle směrnice v Solvency II. Kdo pracujete ve finančním sektoru, víte, že to je jedna z evropských regulačních směrnic pro finanční trhy, tato konkrétně pro pojišťovnictví, a pokles ukazatele v Solvency II je v pojišťovně VZP také velmi markantní. Děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP