Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2017/002419
Datum: 28. 2. 2017
Věc: Úprava fakturace v Poslanecké sněmovně
ISP (příhlásit)