Sněmovní tisky
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 1/0 N. z. o lobbování Poslanecký návrh zákona Vráceno
 2/0 N. z.- v souvislosti s přijetím zákona o lobbování Poslanecký návrh zákona Vráceno
 48/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona Schváleno, 105/2023 Sb.
 162/0 Novela z. - transplantační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 192/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 180/2022 Sb.
 231/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 232/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 233/0 Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2022 - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 234/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 246/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 247/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 257/0 Novela z. o regulaci reklamy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 276/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 294/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 321/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2023 Sb.
 467/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 468/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 504/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona Odesíláno do Senátu
 565/0 Novela z. o sociálních službách - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 103. schůze (od 21. 5. 2024)
 680/0 N.z., kt. se mění někt. zák. v oblasti veřej.zdrav.pojištění Poslanecký návrh zákona Vláda, zařazeno na program jednání vlády 22. 5. 2024


ISP (příhlásit)