Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 20. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 20. schůze, 26. února 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Sládek


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 9.27 hod.)
(Schůze opět zahájena v 9.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb. o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ -třetí čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Josef Janeček


34. Návrh poslankyně Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Václav Krása
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Václav Krása


35. Návrh poslance Michala Krause a dalších na vydání zákona o úpravě právních vztahů k částem národního majetku původně odevzdaného do trvalého užívání nestátním organizacím /sněmovní tisk 327/ - prvé čtení

Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Páv


36. Senátní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - prvé čtení

Místopředseda Senátu Vladimír Zeman
Poslanec Jan Žižka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Josef Houzák


37. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslanec Petr Nečas
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Sládek
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Dušan Navrátil
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 11.26 hod.)
(Schůze opět zahájena ve 14.33 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


38. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Pavel Bratinka
Poslankyně Jana Gavlasová
Poslanec Václav Krása
Poslanec Pavel Dostál


39. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec František Novák
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Vojtěch Filip


45. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Václav Frank
Poslanec Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.54 hodin.)
(Schůze zahájena v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


98. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Poslanec Jindřich Nehera
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Pavel Maixner
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Krejsa
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Poslanec Zdeněk Krampera
Předseda vlády ČR Josef Tošovský
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.59 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Milan Loukota
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Milan Loukota
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Petr Vrzáň
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jindřich Nehera
Ministr vnitra Cyril Svoboda
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jan Sokol
Poslankyně Alena Svobodová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Jan Sokol
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jaroslav Gongol
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Poslanec Václav Exner
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 18.23 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP