Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 20. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 20. schůze, 25. února 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Ministr obrany ČR Michal Lobkowicz


104. Zpráva poslanců Jiřího Honajzra a Roberta Koláře o cestě na olympijské hry v Naganu

Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Miroslav Kapoun
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze opět zahájena v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Hrubý
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Sládek


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman


44. Návrh poslanců Jana Grůzy a Hany Marvanové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Svatomír Recman


47. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Bašta
Poslanec Jan Klas
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaroslav Bašta
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Tomáš Květák
Ministr ČR Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec František Čech
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Miroslav Sládek


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení

Ministr vnitra Cyril Svoboda
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Vik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.13 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.18 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Miroslav Grégr


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely /sněmovní tisk 228/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 6. ledna 1997 v Tunisu /sněmovní tisk 238/ druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Karel Vymětal


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Kyjevě dne 30. června 1997 /sněmovní tisk 247/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Květák


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Lublani dne 13. června 1997 /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Květák


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. srpna 1997 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení

Poslanec Petr Šulák
Poslanec Tomáš Květák


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol konsolidující Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost leteckého provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu /EUROCONTROL/ ze dne 13. prosince 1960, ve znění pozdějších novel a doplňků /Brusel, 27. června 1997/ a těchto jejich příloh: Příloha I - Statut agentury, Příloha II - Letové informační oblasti, Příloha III - Daňová ustanovení, Příloha IV - Ustanovení o společném systému traťových poplatků /dále jen "Protokol"/ /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Petr Moos
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Vojtěch Filip


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o železniční dopravě přes společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě, podepsaná v Praze dne 19. června 1997 /sněmovní tisk 272/ - druhé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Petr Moos
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Jiří Payne


59. Dohoda mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 19. září 1997 v Bejrútu /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení

Poslanec Václav Svoboda


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. listopadu 1997 v Hanoji /sněmovní tisk 356/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Miroslav Sládek


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a mezinárodní organizací pro migraci, podepsaná v Praze dne 15. října 1997 /sněmovní tisk 354/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Martin Smetana


62. Úmluva č. 177 a Doporučení č. 184 Mezinárodní organizace práce o domácké práci přijaté na 83. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1996 /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Petr Vrzáň
Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že zde padla řada návrhů, předkládám vám v tuto chvíli k uvážení následující postup, o kterém jsem přesvědčena, že je plně v souladu s jednacím řádem a správný


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý dodatkový protokol ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy /sněmovní tisk 361/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaromír Kalus


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 362/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Jaroslav Šedivý
Poslankyně Vlasta Štěpová


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Igor Němec
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Smetana
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl


28. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Michal Prokop


30. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona o podpoře bydlení /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení

Poslanec Martin Smetana
Poslanec Evžen Snítilý


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Škromach


33. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. /sněmovní tisk 322/ - prvé čtení

Poslanec Jan Vik
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Ivana Plechatá
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze přerušena v 18.18 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP