Stenografický zápis 67. schůze, 3. února 2010


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jiří Čepelka
Poslankyně Jana Rybínová
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Besta
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání pokračovalo v 10.31 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec David Šeich
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Grůza
Místopředseda PSP Jan Kasal


86. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - třetí čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Čepelka
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Tluchoř


130. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jan Kasal


131. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Petr Tluchoř


132. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


133. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


134. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami

Poslanec Petr Tluchoř


135. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice

Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.33 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


131. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


133. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření neoprávněných zásahů do soukromého a rodinného života některých osob uskutečňovaných za účelem nátlaku na členy Parlamentu České republiky

Poslanec Petr Tluchoř


134. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu do orgánů veřejné moci a pro vyšetření propojení některých veřejných činitelů se zájmovými skupinami

Poslanec Petr Tluchoř


135. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření důvodů a souvislostí neoprávněného udělování akademických titulů na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, včetně vyšetření role Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy při garanci a kontrole kvality vysokoškolského vzdělávání na veřejných a soukromých vysokých školách v České republice

Poslanec Petr Tluchoř


132. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


51. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miloš Patera
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský


47. Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 990/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Daniel Petruška
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Pleva
Poslanec David Šeich
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Daniel Petruška
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Cyril Zapletal
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.19 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.36 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Hana Šedivá


19. Návrh poslanců Karla Sehoře, Cyrila Zapletala, Milana Šimonovského, Pavla Hojdy, Jaroslava Plachého a Aleše Řebíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení

Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec David Šeich
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Votava
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec David Šeich
Poslanec Petr Nečas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.20 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Karel Šidlo


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 696/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Pavel Severa


54. Návrh poslanců Petra Braného, Miloslavy Vostré, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení

Poslanec Petr Braný
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


200. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Doktor


42. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení

Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 21.34 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP