(13.40 hodin)
(pokračuje Tomio Okamura)

Za zcela zásadní a zásadnější než jednotliví členové rady samozřejmě považuji fakt, že v současné době nikdo nemá možnost účinně vymáhat objektivitu a vyváženost České televize. Ta neexistuje a potvrzují to i mnohé analýzy, včetně některých analýz Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Když současná rada České televize vloni požadovala po vedení České televize přehled počtu pozvání Tomia Okamury do pořadu Otázky Václava Moravce, kam jsem nebyl pozván již devět let, tyto informace odmítla Česká televize Radě poskytnout, protože by se potvrdilo, že mě podvodně ani jednou za devět let nepozvali, protože se Česká televize snaží cenzurovat moje názory. Ano, slyšíte dobře. Do Otázek Václava Moravce jsem již nebyl pozván devět let - ani jednou jsem neodmítl, protože jsem nebyl ani jednou za devět let pozván, a přitom tento pořád platí minimálně z 10 %, když tedy to aplikuji na volební účast do Sněmovny, minimálně 10 % koncesionářů, těch, kdo platí pořad Otázky Václava Moravce i moderátora Václava Moravce. jsou voliči SPD, takže to není ze strany vedení České televize nic jiného a ze strany Václava Moravce nic jiného než zneužívání koncesionářských poplatků voličů SPD. Je to můj názor na to, na propagaci názorů, zneužívání koncesionářských poplatků voličů SPD na propagaci názorů předsedů jiných politických stran, které vedení ČT preferuje. To je něco, co se musí změnit. A skutečně já to ještě zopakuji, potřetí - v okamžiku, že jsem devět let nebyl pozván do Otázek Václava Moravce, aby nezaznívaly názory vedení SPD, předsedy SPD, to si myslím, že... Já vím, že to tady nechává všechny v klidu, ale ono se to jednou může obrátit a pak se to může stát samozřejmě každému. A já si myslím, že k takovému, už nechci mluvit o tomto konkrétním případu, ale myslím, že by všichni měli zdvihnout obočí nebo i prst, protože to rozhodně není demokratické ani v souladu se zákonem. Je to prostě fakt a já to tady říkám ne kvůli SPD, ale kvůli všem politickým subjektům a kvůli důvěře v objektivitu České televize - 58 % občanů nevěří České televizi, přitom si ji musí povinně platit. Vyplývá to z průzkumu důvěry občanů v instituce, který provedla agentura STEM. Z tohoto průzkumu dále vyplývá, že České televizi určitě věří pouze 9 % občanů.

Samozřejmě Česká televize spadá tady do gesce, tento zákon, pana ministra kultury, pana Baxy z ODS, takže já bych očekával od pana ministra, že - já vím, že tady jste vedle mě - ale já bych očekával, ne že jste tady, to předpokládáme, ale očekával bych, že nevyváženost České televize, že jsem tam nebyl pozván devět let, že se k tomu taky veřejně vyjádříte, a i k tomu, že třeba když Rada České televize v minulém roce si vyžádala, jak víte, písemně si vyžádala na vedení České televize přehled pozvání, protože z toho by bylo jasné, že jsem nebyl devět let pozván, že se moje názory cenzurují za veřejné prostředky, tak bych očekával, že se za to nějakým způsobem postavíte, že se prostě proti tomu nějak vymezíte, protože se to může stát i ODS v budoucnu, může se to stát i jiným stranám. A mně opravdu nepřipadá normální, když devět let je někdo takovýmto způsobem cenzurován, ale za veřejné prostředky, i za peníze koncesionářů SPD. A tady tedy, byť je to můj politický konkurent, se vůbec nedivím panu předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že do toho pořadu nešel, protože takto nevyvážený pořad, to je tak úplně flagrantní zneužívání koncesionářských poplatků, Otázky Václava Moravce, že to snad není vůbec možné. A jak tomu může vlastně i pan ministr, a teď to myslím ani ne tak osobně, ale myslím, že se to fakt může stát každému z nás. To přece není normální! Já jsem devět let nebyl pozván do toho pořadu - nebyl pozván, já jsem ani neodmítl. Opakovaně vyzýváme, snažili jsme se na to upozorňovat, vždyť to víte, ale devět let mě nepozvali do Otázek Václav Moravce, protože prostě Václav Moravec mě nemá evidentně rád! Ale vždyť to není jeho soukromý pořad, že jo?

My to zvládáme, my bojujeme i bez toho za náš program, takže já tady konstatuji fakta, já tady nebrečím, my prostě bojujeme, ale jsme, mluvíme o veřejnoprávním médiu, za koncesionářské poplatky, a jednou z věcí, která je uvedena v zákoně, je slovo vyváženost. A to, že tam občas pozvou Radima Fialu, místopředsedu ODS, anebo občas někoho jiného, to přece nevyvažuje ohledně mediálního dopadu a vyváženosti, to přece nevyvažuje...

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Pane předsedo, je přesně 13.45, takže já si dovolím vás přerušit. (Poslanec Okamura: Já budu pokračovat potom, ano?) Děkuji. Já tímto přerušuji bod, a to z důvodu toho, že máme pevně zařazené body, a to jsou volby.

Jenom podotýkám, že ihned poté, co odvolíme, přeruším schůzi. Bude přestávka do 15 hodin a poté budeme samozřejmě pokračovat.

 

Takže v tuto chvíli dovolte, abych otevřel bod číslo

 

112.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Poslanec Martin Kolovratník: Hlásím, že předseda volební komise je připraven, děkuji za slovo, dobré odpoledne. Jak je stanoven program Poslanecké sněmovny, v tuto chvíli tedy máme připraveny tři volební body, první z nich už je otevřený. Je to standardní bod, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, který vždy hlasujeme aklamací tady na plénu, a poté máme připraveny, včetně zázemí ve Státních aktech, dva body, které volební komise navrhuje k provedení volby tajné.

V úvodním bodu Návrh na změny ve složení orgánů - je to bod, kdy vždy na každou schůzi komise navrhuje lhůtu pro podání návrhu. Ta byla v tomto týdnu do včerejška, do úterý 16. května, do 12 hodin. Obdrželi jsme na komisi návrhy od poslaneckého klubu hnutí ANO, a to tři návrhy, na odvolání, rezignaci a nominaci poslanců do orgánů Poslanecké sněmovny, které jsou zapracovány do usnesení volební komise číslo 98 ze včerejšího dne, tedy z úterý 16. května. Návrh na odvolání je ze školského výboru, tedy z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pana poslance Ivo Vondráka jako nezařazeného, druhý návrh je rezignace z kontrolního výboru - Jana Hanzlíková hnutí ANO, a proti tomu dvě nominace do školského výboru: paní Jana Hanzlíková z hnutí ANO a do kontrolního výboru pan Pavel Růžička také z hnutí ANO. Tedy ty organizační nebo personální změny probíhají v rámci kvora, které podle volebního výsledku náleží právě hnutí ANO.

Tyto změny volební komise, jak jsem řekl, promítla do usnesení číslo 98. Standardně dlouhodobě zde navrhuje volbu veřejnou pomocí hlasovacího zařízení. A já ještě doporučím, abychom po rozpravě k navrženým kandidátům hlasovali o každém z těch bodů zvlášť, tedy nejdříve hlasování...

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Já vás přeruším a poprosím kolegy a kolegyně, jestli by se mohli ztišit, abychom všichni slyšeli pokyny pana předsedy Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, už budou velmi krátké. Navrhnu nejdříve hlasování o odvolání, pak hlasování o rezignaci a pak hlasování o nominacích. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a já tímto otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan předseda Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený, pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jak jsem avizoval během dopoledního jednání, navrhuji, abychom tento bod přerušili do doprojednání bodu 98, sněmovního tisku 263. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Ano, děkuji, takže máme zde návrh přerušit tento bod, a to do projednání bodu 98. Protinávrh žádný není. Já už jsem předtím zagongoval a ještě jednou přivolám kolegy a kolegyně, takže můžeme se pustit do hlasování.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 69, přihlášeno 166, pro 112, proti nikdo. Výsledek: přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP