Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
50/1918Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o zřízení československé komise pro státní dodávky1
52/1918Nařízení ministerstva veřejných prací o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní1
53/1918Nařízení vlády československého státu o zrušení krajského soudu v Trutnově1
54/1918Nařízení předsednictva ministerské rady, týkající se zřízení úřadu pro přípravu mírové konference.1
55/1918Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností, jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský.1
58/1918Nařízení min. národní obrany o dodávkách k vojenským účelům.1
60/1918Nařízení úřadu pro zásobování lidu, týkající se organisace potravních skladišť civilních státních zřízenců.1
62/1918Nařízení ministra pro správu průmyslu, obchodu a živností, jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský1
64/1918Zákon o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku1
66/1918Nařízení ministerstva spravedlnosti o ustanovení a jmenování pomocného personálu pro Nejvyšší soud v Praze1
68/1918Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu, týkající se ošacení lidového1
69/1918Nařízení ministerstva pro zásobování lidu, které se týká opatřování palivového dříví pro obyvatelstvo1
70/1918Nařízení vlády československé republiky o zastavení činnosti zemských správních komisí uhelných1
71/1918Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu, týkající se koží a obuvi1
72/1918Nařízení ministerstva pro zásobování lidu spolu s ministerstvem obchodu, týkající se obchodu textiliemi1
77/1918Zákon o zřízení stipendií pro československé studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských1
78/1918Zákon o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy1
79/1918Nařízení ministerstva financí ve srozumění s ministerstvem železnic o poplatkových úlevách pro zásilky potravin1
81/1918Nařízení ministerstva financí o postupu c. k. rakouské vlády při upisování válečných půjček1
83/1918Nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ve srozumění s ostatními súčastněnými ministry o ochraně nájemců1

<<123456>>ISP (příhlásit)