Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
19/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím.1
20/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o stanovení nejvyšších cen za lněnou a koudelnou přízi1
22/1919Nařízení ministerstva prozásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství, kterým se stanoví nejvyšší ceny za telata a telecí maso.1
23/1919Nařízení ministerstva prozásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství, kterým se stanoví nejvyšší ceny za skopce a skopové maso.1
24/1919Nařízení ministerstva financí ve srozumění s ministerstvem železnic o poplatkových úlevách pro zásilky potravin.1
25/1919Nařízení ministra pro správu průmyslu, obchodu a živností v souhlasu s ministrem pro správu veřejných prací a súčastněnými ministry o úpravě hospodaření výrobky minerálních olejů, benzolem, oleji dehtovými a karbidem.1
26/1919Nařízení ministerstva financí, jímž se lhůta k dokončení novostaveb a staveb s malými byty dále prodlužuje.1
27/1919Nařízení ministerstva financí o placení kolkovného.1
28/1919Nařízení ministra pro zásobování lidu o zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového1
29/1919Nařízení ministra pro zásobování lidu o zřízení hospodářského svazu sušáren bramborů.1
30/1919Nařízení ministerstva vnitra o cestování do území československé republiky.1
32/1919Nařízení ministra obchodu o obchodních a živnostenských komorách.1
33/1919Nařízení ministra obchodu, průmyslu a živností, jímž se zrušují nařízení týkající se soupisu a dopravy strojů a kotlů.1
35/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve shodě s ministerstvem zemědělství, kterým se mění nařízení úřadu pro lidovou výživu ve shodě s ministerstvem orby ze dne 26. července 1917, z. ř. č. 309, o používání obilí a mlýnských výrobků ke krmení.1
36/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu v dohodě s ministerstvem zemědělství, kterým se omezuje porážka telat.1
37/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu československé republiky o zrušení úřadu vyživovacích inspektorů.1
38/1919Nařízení vlády státu československého o zabírání bytů obcemi.1
39/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu o úpravě obchodu s mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem.1
40/1919Nařízení ministra pro zásobování lidu, kterým se upravuje obchod s melasou a osmozovou vodou.1
41/1919Nařízení ministerstva zemědělství ve shodě se zúčastněnými ministry, kterým zrušuje se nařízení ze dne 29. srpna 1918, z. ř. č. 321, jímž se obmezovalo používati slámy jako steliva a zabezpečovalo lesní stelivo.1

<<12345678>>ISP (příhlásit)