Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
84/1918Nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry, kterým zrušují se nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 175, a nařízení ministra vnitra ze dne 19. května 1918, z. ř. čís. 176, o krajských hejtmanech a krajích Litoměřice a Praha-okolí1
86/1918Nařízení ministerstva financí o placení kolkovného1
90/1918Zákon, kterým se povoluje 10 miliónů korun na přípravné práce k mírovému jednání1
92/1918Zákon o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze1
95/1918Zákon o vedení státního hospodářství od 1.ledna do 30.června 19191
96/1918Nařízení o cestování do území československé republiky1
99/1918Nařízení veškerého ministerstva, jímž se zbavuje účinnosti cís. nařízení ze dne 1. května 1915, z.ř.č. 108, o domobraně.1
101/1918Nařízení veškerého ministerstva o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců.1
102/1918Nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě se súčastněnými ministerstvy, jímž se odkládá platnost předpisů zákona ze dne 23. prosince 1917, z. ř. č. 501, o smlouvě pojišťovací, předpisů nařízení těchže ministerstev, jímž zbavují se platnosti obmezení smluvní svobody pro některé skupiny pojišťovacích smluv ze dne 24. prosince 197, z. ř. č. 502, a předpisů nařízení ministerstva vnitra, práv, obchodu a financí ze dne 29. prosince 1917, č. 521, jímž se stanoví některé změny nařízení těchto ministerií ze dne 5. března 1896, z. ř. č. 31, o zakládání zařízení a hospodaření pojišťoven (Pojišťovací regulativ)1
103/1918Nařízení ministerstva spravedlnosti ve shodě s ministerstvy vnitra, financí a zemědělství, jímž se na čas zvyšují znalecké poplatky soudních lékařů v trestním řízení1
3/1919Nařízení veškerého ministerstva o úlevách při plnění soukromoprávních pohledávek1
4/1919Nařízení ministerstva železnic ve shodě s ministerstvem pro správu průmyslu, obchodu a živností a ministerstvem pro správu veřejných prací o vydávání Věstníku pro železnice a plavbu.1
5/1919Nařízení ministra pro zásobování lidu ve shodě se súčastněnými ministry o Státním obilním ústavu.1
7/1919Nařízení ministra financí o změně správního období pro státní hospodaření, o hrazení vydání až do uzákonění řádného rozpočtu, jakož i o státní účetní uzávěrce za dobu od 1. července do 31. prosince 1918 a za správní rok 1917/18.1
9/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu ve srozumění s ministerstvem zemědělství, kterým se stanoví nejvyšší ceny vepřů a vepřového masa.1
12/1919Nařízení ministra Dra. V. Šrobára, plnomocníka vlády československé republiky pro správu Slovenska, jímž se zřizuje generální finanční ředitelství pro Slovensko.1
13/1919Nařízení ministra financí o zrušení platnosti starých kolků.1
16/1919Nařízení ministerstva pro zásobování lidu, kterým se zřizuje Úřední sběrna drobného jatečného dobytka a masa pro policejní obvod pražský a obec Vysočany1
17/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry zemědělství a zásobování o zřízení Československé komise sladové.1
18/1919Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností o úpravě výroby a obchodu vlnou a hadry.1

<<1234567>>ISP (příhlásit)