Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 25. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 25. schůze, 13. května 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


63. Návrh na pověření předsedy Poslanecké sněmovny ke svolání schůze Poslanecké sněmovny k projednání návrhů zákonů případně vrácených Senátem

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Anna Röschová
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Petr Koháček
Předseda PSP Miloš Zeman
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Vilém Holáň


5. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 381/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Grégr
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Bašta
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jaroslav Bašta


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 383/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslanec Dušan Kulka
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslanec Zdeněk Krampera
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Frank
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Procházka
Poslankyně Drahoslava Bartošková


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Petr Vrzáň


8. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Robert Kolář


66. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec František Brožík
Poslanec Robert Kolář
Poslanec František Brožík
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 12.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.19 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


8. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na vydání zákona o svobodě informací a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 377/ - druhé čtení

Poslanec Michal Prokop
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Oldřich Kužílek


9. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Václav Grulich
Ministr pro místní rozvoj ČR Jan Černý
Poslanec František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Brožík
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Václav Grulich
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 15.27 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 15.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Krása
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jozef Wagner


10. Návrh poslanců Pavla Dostála a Františka Čecha na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky /sněmovní tisk 304/ - druhé čtení

Poslanec Michal Prokop
Poslanec Milan Uhde
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Josef Borák
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Petr Vrzáň
Poslanec Miloslav Ransdorf


11. Návrh Senátu Parlamentu České republiky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení

Poslanec Jan Žižka
Poslanec Miroslav Kapoun


12. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Eduard Bureš
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Stanislav Volák
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jaroslav Zvěřina
Poslanec Karel Nejezchleb
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Bratinka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ivan Langer


14. Návrh poslanců Pavla Dostála a Miloslava Kučery na vydání zákona o znakové řeči /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Martin Přibáň
Poslankyně Jana Gavlasová


15. Vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 357/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec František Novák
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal


66. Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.55 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP