(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Aby byla zaznamenána naše účast, tak jsem vás právě všechny odhlásila a prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Babiš Andrej z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Bělica Josef z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Brož Lubomír z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Bžoch Jaroslav z celého jednacího dne z rodinných důvodů, Decroix Eva z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Faltýnek Jaroslav z celého jednacího dne z rodinných důvodů, Fialová Eva od 9 do 10 hodin ze zdravotních důvodů, Jílková Marie od 11 do 14 hodin z rodinných důvodů, Kasal David z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Kolář Ondřej z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Pokorná Jermanová Jaroslava od 16.30 do 19 hodin ze zdravotních důvodů, Quittová Petra z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů, Šebelová Michaela z celého jednacího dne z pracovních důvodů a Wenzl Milan z celého jednacího dne ze zdravotních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají: Balaš Vladimír do 10.30 z pracovních důvodů, Bek Mikuláš z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Blažek Pavel do 10 hodin z pracovních důvodů, Černochová Jana od 12 hodin do 9 hodin zítřejšího dne, předpokládám, tedy po celý zbytek dne, z pracovních důvodů, Lipavský Jan z celého jednacího dne z pracovních důvodů, Nekula Zdeněk z celého jednacího dne z pracovních důvodů a Síkela Jozef z celého jednacího dne taktéž z pracovních důvodů.

S náhradní kartou číslo 27 bude hlasovat paní poslankyně Dražilová.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body: bod 3, sněmovní tisk 263, o České televizi a Českém rozhlasu, druhé čtení; bod 1, sněmovní tisk 48, občanský soudní řád, druhé čtení; bod 59, sněmovní tisk 165, pobyt cizinců, první čtení; bod 6, sněmovní tisk 227, právo na informace o životním prostředí, první čtení; bod 9, sněmovní tisk 286, pozemní komunikace, první čtení; bod 12, sněmovní tisk 307, místní poplatky, první čtení; bod 18, sněmovní tisk 352, návrh zákona o ochraně oznamovatelů, první čtení; bod 19, sněmovní tisk 353, návrh zákona o ochraně oznamovatelů - související, také první čtení; bod 84, sněmovní tisk 321, ochrana zdraví před škodlivými účinky návykových látek, první čtení; bod 7, sněmovní tisk 252, novela Ústavy České republiky v prvém čtení.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že ve 13.45 hodin máme pevně zařazené volební body, a to bod 99, tedy návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny; bod 100, návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu na uvolněné místo s funkčním obdobím do 8. července 2027, a bod 101, návrh na jmenování člena kontrolní rady Technologické agentury České republiky.

Nyní je tedy prostor pro vaše případné přihlášení se k pořadu schůze, prosím vás o ztišení. Nikoho se hlásit k pořadu schůze nevidím, proto rovnou přistoupíme podle schváleného pořadu k bodu číslo 3, který teď zahajuji. Je jím

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 263/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele ministr kultury Martin Baxa, který se již dostavil ke stolku zpravodajů.

Já vás, kolegyně a kolegové, ještě jednou žádám o ztišení a případné přesunutí vašich rozhovorů do předsálí, abychom mohli vyslechnout pana navrhovatele. Ještě jednou žádám ty, kteří mají cokoliv na srdci a potřebují si to nutně říci, aby se přesunuli do předsálí. Týká se to zejména pravé části sálu. Kolegové a kolegyně, já vás žádám, abyste se ztišili či přesunuli své rozhovory do předsálí! Děkuji.

A nyní poprosím navrhovatele, pana ministra Baxu, aby uvedl tento tisk. Prosím.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych uvedl druhé čtení návrhu novely zákona o České televizi, o Českém rozhlasu a také o změně jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o návrh, který už byl nejenom podrobně představen, ale také řekl bych podroben velmi detailní diskusi v prvním čtení, který jednak naplňuje programové prohlášení vlády, jednak ale - a to chci zdůraznit - vedle tohoto rozměru má obecnou důležitou platnost, tedy posiluje odolnost veřejnoprávních médií v naší zemi, obsahuje změnu systému volby mediálních rad, kdy vláda navrhuje, aby byl do volby mediálních rad zapojen Senát, a také to, aby došlo k ukončení možnosti odvolat mediální rady jako celek, tedy zrušení takzvané kolektivní odvolatelnosti.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Pane ministře, já se omlouvám. Ještě jednou vás přeruším a požádám znovu kolegyně a kolegy, aby se ztišili. Můžete pokračovat, prosím.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Vedle těchto věcí obsahuje také několik technických záležitostí, ale to myslím, že určitě bude, nebo bylo už a bude, předmětem další debaty na volebním výboru.

Já bych rád, kolegyně a kolegové, zmínil to, že řekněme od debaty v prvním čtení na plénu Poslanecké sněmovny, která byla řekl bych velice bohatá a pestrá a měla takový jakoby obecnější rámec, tak si velice cením už potom detailní odborné diskuse, která proběhla na volebním výboru. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. S několika moje ministerstvo vyslovilo už také souhlas. Chtěl bych avizovat, že vedle této takzvané malé novely už v současné době běží práce na takzvané velké novele mediálních zákonů, ve které chceme řešit hospodaření veřejnoprávních médií, otázku reakce na technologický pokrok a další záležitosti. Takže jenom chci říci, že se problematice veřejnoprávních médií věnujeme detailně.

Pak také ještě musím uvést jednu technickou záležitost. Jak se vyvíjí v čase projednávání na půdě Poslanecké sněmovny, zastarala v návrhu uvedená účinnost, takže v obecné a podrobné rozpravě potom předložím návrh na změnu účinnosti tohoto zákona.

Tolik tedy ode mne na úvod. Jsem samozřejmě připraven reagovat na všechny podněty, které se ve druhém čtení objeví. Děkuju.

 

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání volebnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 263/1 a 2.

Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj volebního výboru, poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne, paní předsedající, děkuji za slovo. Za volební výbor velmi stručně konstatuji dění, které tam proběhlo. Jak bylo řečeno, výbor se mu věnoval a projednal ho ve fázi mezi prvním a druhým čtením nebo před druhým čtením finálně dne 8. 12., následně dne 9. 12. bylo vydáno usnesení, které najdete v systému Sněmovny pod číslem 263/2, a do toho usnesení výbor promítl pozměňovací návrhy tak, jak je nechci říci zvykem, ale tak, jak je běžné, na kterých tedy došlo na výboru ke shodě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP