Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: pojišťovna

Celkem nalezeno 148 tisků. (1. strana, celkem stran: 8)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 257 Novela zákona o všeobecném zdravotním pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 161/1993 Sb.
 480 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 574 Návrh novely zákona o pojišťovnictví Poslanecký návrh zákona  
 582 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 629 Novela z. ČNR č. 85/1991 Sb., o pojišťovnictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 320/1993 Sb.
 1009 Interpelace poslance Zdeňka VorlíčkaPísemná interpelace 
 1217 Zákon, kterým se mění a dopl. zákon o rezer. pro zjišť. záklVládní návrh zákonaSchváleno, 244/1994 Sb.
 1324 Zákon - novela zák. o všeobec.zdrav.pojišť. a pojistném na pVládní návrh zákonaSchváleno, 59/1995 Sb.
 1330 Zákon - novela zák.č.551/91 Sb. o VZP a zák.č.280/92 Sb. o dVládní návrh zákonaSchváleno, 60/1995 Sb.
 1533 Interpelace poslance Jana VikaPísemná interpelace 
 1944/0 Zákon o síti zdrav. zařízení a novela zákona č. 550/1991 Sb. Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1988/0 Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1996Zpráva a jinéSchválena
 1992/0 Gerty Mazalové ve věci zdravotní péče, zdr.pojištěníPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 2083/0 Zákon - novela z. o všeob. zdrav. pojištění a dalších zákonůVládní návrh zákonaSchváleno, 149/1996 Sb.
 2103/0 Pojistné plány zdravotních pojišťovenZpráva a jinéSchválena
 2108/0 Jiřího Šolera ve věci fyz.,mor.devastace čes.zdravotnictvíPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 2108/0 Jiřího Šolera ve věci fyz.,mor.devastace čes.zdravotnictvíPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 2128/0 Václava Exnera ve věci naplňování zásady bezpl.zdr.péčePísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 2129/0 Evy Fischerové ve věci zdravotně pojist.plánu České nár.poj.Písemná interpelaceNesouhlas s odpovědí
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 51/0 Výroční zpráva a účetní uzávěrka VZP ČR za rok 1995Zpráva a jinéSchválena

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)