Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Elfmark

Schůze: 6, 12, 13, 24, 28, 34, 40, 49, 54, 58, 62, 72, 87, 98, 104

6. schůze (17. - 26. 1. 2018)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení
část č. 54 (18. 1. 2018)

41. Ústní interpelace
části č. 58-59 (18. 1. 2018)

12. schůze (10. - 20. 4. 2018)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 13/ - druhé čtení  
část č. 11 (10. 4. 2018)

13. schůze (22. 5. - 13. 6. 2018)

116. Ústní interpelace
část č. 253 (31. 5. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

196. Ústní interpelace
část č. 129 (6. 12. 2018)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

218. Ústní interpelace
část č. 260 (9. 5. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
část č. 108 (12. 9. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

58. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení
část č. 304 (31. 1. 2020)

59. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - prvé čtení
část č. 313 (31. 1. 2020)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení
část č. 315 (31. 1. 2020)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení
část č. 316 (31. 1. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - druhé čtení
část č. 234, část č. 242 (3. 6. 2020)

39. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení
část č. 328, část č. 335, části č. 340-341 (17. 6. 2020)

40. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - druhé čtení
část č. 342, část č. 346 (17. 6. 2020)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení
části č. 346-347 (17. 6. 2020)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení
část č. 348 (17. 6. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - druhé čtení
část č. 11 (7. 7. 2020)

267. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - třetí čtení
část č. 46, část č. 49, část č. 51 (8. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

338. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení
část č. 140 (18. 9. 2020)

339. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení
část č. 144 (18. 9. 2020)

340. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - třetí čtení
část č. 145, části č. 147-148 (18. 9. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

503. Informace ministra životního prostředí k situaci na řece Bečvě
část č. 375 (13. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

8. Návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/11/ - vrácený Senátem  
část č. 11 (1. 12. 2020)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

53. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení
část č. 194 (10. 3. 2021)

467. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 7332/
část č. 200, část č. 209 (10. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení
část č. 76 (14. 4. 2021)

13. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení
části č. 315-316 (6. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

340. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení
část č. 201 (4. 6. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP