Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: zdravotní pojištění

Celkem nalezeno 227 tisků. (1. strana, celkem stran: 12)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 143 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 159 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 252 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 160/1993 Sb.
 257 Novela zákona o všeobecném zdravotním pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 161/1993 Sb.
 582 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 612 Novela zák. o pojistném na soc. zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 307/1993 Sb.
 614 Novela zák. o nemocenském pojištění zaměstnanců, ...Vládní návrh zákonaSchváleno, 308/1993 Sb.
 623 Novela z. o vš. zdr. pojišť. a o pojistném na vš. zdr. poj.Vládní návrh zákonaSchváleno, 324/1993 Sb.
 627 Novela z. 498/90 Sb., o uprchlícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 317/1993 Sb.
 1200 Interpelace poslankyně Evy FischerovéPísemná interpelace 
 1257 Interpelace poslance Jaroslava NovákaPísemná interpelace 
 1258 Interpelace poslance Jaroslava NovákaPísemná interpelace 
 1324 Zákon - novela zák. o všeobec.zdrav.pojišť. a pojistném na pVládní návrh zákonaSchváleno, 59/1995 Sb.
 1330 Zákon - novela zák.č.551/91 Sb. o VZP a zák.č.280/92 Sb. o dVládní návrh zákonaSchváleno, 60/1995 Sb.
 1583 Zákon o automat. zvyšov. dávek soc.zabezp. a nemocen. pojišt Poslanecký návrh zákona Zamítnuto
 1674 Zákon, kterým se novelizují někt.zákony souvis. se zák. o důVládní návrh zákonaSchváleno, 160/1995 Sb.
 1866 Zákon - novela zákona č. 74/1994 Sb., ve znění pozd.předpisů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 220/1995 Sb.
 1944/0 Zákon o síti zdrav. zařízení a novela zákona č. 550/1991 Sb. Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 1988/0 Pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 1996Zpráva a jinéSchválena
 1992/0 Gerty Mazalové ve věci zdravotní péče, zdr.pojištěníPísemná interpelaceProjednána bez usnesení

1 2 3 4 5 >>ISP (příhlásit)