Vylosované pořadí ústních interpelací27. schůze (5. - 27. 3. 2019)


Pořadí ústních interpelací bylo vylosováno 7.03.2019 v 11:04.

Vylosované pořadí ústních interpelací na předsedu vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Bc. Lucie ŠafránkováIng. Andrej Babišve věci přechodu televizního vysílání na DVB-T2 (N)
2. Ing. Ondřej PolanskýIng. Andrej Babišve věci železniční uzel Brno
3. Mgr. Radek HolomčíkIng. Andrej Babišve věci biopaliva (N)

Vylosované pořadí ústních interpelací na členy vlády

PořadíPoslanecInterpelace naVěc
1. Ing. Věra KovářováIng. Dan Ťokve věci Životu nebezpečno na železnici
2. Lenka KozlováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci financování médií národnostních menšin
3. Zdeněk PodalIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci škody způsobené kormoránem ČRS (N)
4. Ing. Marian JurečkaJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci Odměny přísedících u soudů
5. Ing. Petr TřešňákDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Kontroly dodržování zákoníku práce ve zdravotnictví
6. PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBAIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci sportovní reprezentace ČR = velký státní znak
7. JUDr. Dominik FeriJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci Budoucnost správních rad
8. Mgr. Petr GazdíkIng. Dan Ťokve věci Oprava D1
9. Mgr. Ivo PojeznýIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci Vodní nádrž Koryčany (N)
10. Mgr. Radek HolomčíkJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci daň z remízku
11. Ing. Jana KrutákováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Truck park Lanžhot
12. Bc. Mikuláš FerjenčíkJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Daňové reformy z dílny ANO
13. Ing. Veronika VrecionováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch
14. Mgr. Mikuláš Peksadoc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.ve věci Pozice ČR ke Směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu (N)
15. RNDr. Jan ZahradníkJan Hamáčekve věci hospodaření České pošty
16. Ing. Vojtěch MunzarJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci úspor a investic
17. Mgr. Vít RakušanIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Financování sportu v letošním roce
18. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Ing. Robert Plaga, Ph.D.ve věci cena maturit
19. Mgr. Marek VýbornýDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Podpora rodinných center
20. MUDr. Vít KaňkovskýDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci nedostatek financí v sociálních službách
21. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIRMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci FN Brno
22. Ing. Petr BeitlDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci navýšení úhradových limitů pobytových sociálních služeb
23. Mgr. Martin KupkaIng. Marta Novákováve věci přípravy licenčního řízení na nového operátora
24. Ing. Stanislav BlahaIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci podpory pro sportovní trenéry mládeže
25. Mgr. Radek HolomčíkMgr. Richard Brabecve věci těžba štěrkopísku
26. JUDr. Dominik FeriJan Hamáčekve věci Obecní kroniky (N)
27. Ing. Veronika VrecionováIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci Zdanění nevyužitelných pozemků ostatních ploch (N)
28. Ing. Stanislav BlahaIng. Marta Novákováve věci mobilních dat
29. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIRJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci FN Brno
30. PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBAdoc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.ve věci Návrat korunovačních insignií z Vídně
31. Ing. Jana KrutákováIng. Dan Ťokve věci Truck park Lanžhot
32. Ing. Vojtěch MunzarIng. Dan Ťokve věci prevence havárií na drahách
33. Mgr. Marek VýbornýJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Vyměřování daně z nemovitostí
34. Mgr. Petr GazdíkIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Financování sportu
35. Ing. Petr TřešňákIng. Marta Novákováve věci Statut stálého výboru pro jadernou energetiku
36. Ing. Věra KovářováDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Financování dětských skupin
37. Mgr. Martin KupkaJan Hamáčekve věci situace v České poště (N)
38. Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.Ing. Robert Plaga, Ph.D.ve věci zadání revize RVP
39. Ing. Marian JurečkaMgr. Richard Brabecve věci Škody páchané vlky na farmových chovech
40. MUDr. Vít KaňkovskýMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci ochrany zdravotníků před TBC zahraniční pracovn.
41. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci SŽDC, problém starých nádražních budov (N)
42. Ing. Jana KrutákováIng. Dan Ťokve věci Dálniční odpočívadla
43. MUDr. Vít KaňkovskýMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci nedostatek financí na platy zdravotních sester
44. Mgr. Radek HolomčíkIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci financování regionálního sportu
45. Mgr. Marek VýbornýIng. Miroslav Toman, CSc.ve věci Hospodaření Povodí Labe
46. JUDr. Dominik FeriIng. Klára Dostálováve věci Úschovy u realitních zprostředkovatelů
47. Ing. Věra KovářováIng. Marta Novákováve věci Je tu signál?
48. Ing. Jana KrutákováIng. Klára Dostálováve věci NEN
49. Ing. Věra KovářováJUDr. Alena Schillerová, Ph.D.ve věci Daň z nemovitosti
50. JUDr. Dominik FeriDipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.ve věci Podpora brigád – DPP
51. MUDr. Vít KaňkovskýMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci problémy s financováním domácí zdravotní péče
52. Ing. Marian JurečkaIng. Marta Novákováve věci Vysokých nároků na vzdělání pracovníků v sociálních službách
53. Ing. Marian JurečkaMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci Přístupu VZP k poskytovatelům sociálních služeb
54. Ing. Věra KovářováMgr. et Mgr. Adam Vojtěchve věci Nedostatek zubařů
55. Ing. Jana KrutákováIng. Robert Plaga, Ph.D.ve věci Třetí hodina tělesné výchovy
56. JUDr. Dominik FeriJUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.ve věci CŘS
57. Ing. Marian JurečkaJan Hamáčekve věci Bezpečnost na silnicích a práce policie
58. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci Problematika mostů nad rychlostními komunikacemi, které jsou v majetku obcí
59. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci Ejpovický tunel
60. Ing. Marian JurečkaIng. Dan Ťokve věci Situace na D11.

Stav projednávání:
Přednesené 
(N) Přednesené, interpelovaný nepřítomen 
Přednesené, odpověď písemně 
Stav interpelace neznámý 
Nepřednesené: vzaty zpět, propadlé 
Nepřednesené, zrušené 


ISP (příhlásit)