1 2 3 4 5 6

401. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 16. května 1611)

402. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 16. května 1611)

403. Medici velkovévodovi Toskánskému (V Praze 16. května 1611)

404. Camillo Cattaneo státnímu sekretáři kurie (V Praze 16. května 1611)

405. Biskup Trojský státnímu sekretáři kurie (V Hradci Štýrském 16. května 1611)

406. Plzeňští Václavovi Borboniovi (V Plzni 16. května 1611)

407. Artikule stavu městského ((Na hradě Praž. k 16. - 17. květ. 1611)

408. Kutnohorské diarium ((V Praze) 17. května 1611)

409. Vídeňské diarium ([V Praze] 17. května 1611)

410. Linecké diarium ((V Praze) 17. května 1611)

411. Císař Rudolf arciknížeti Leopoldovi (V Praze 17. května 1611)

412. Slezští vyslaní králi Matyášovi ((V Praze 17. května 1611))

413. Hornolužičtí vyslaní králi Matyášovi (V Praze 17. května 1611)

414. Jan Kristián Lehnický Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 17. května 1611)

415. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 17. května 1611)

416. Hornorakouští vyslaní stavům hornorakouským (V Praze 17. května 1611)

417. Vídeňské diarium ([V Praze] 17. - 18. května 1611)

418. Kutnohorské diarium ((V Praze) 18. května 1611)

419. Vídeňské diarium ((V Praze) 18. května 1611)

420. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 18. května 1611)

421. Turn Anhaltovi (V Praze 18. května 1611)

422. Herberstein Anhaltovi (V Praze 18. května 1611)

423. Gotthard Starhemberg [stavovskému výboru hornorakouskému] (V Třeboni 18. května 1611)

424. Šepmistři a rada na Horách Kutných svým vyslaným k sněmu (V Hoře Kutné 18. května 1611)

425. Kutnohorské diarium ([V Praze] 19. května 1611)

426. Vídeňské diarium ([V Praze] 19. května 1611)

427. Stavové čeští slezským vyslaným (V Praze 19. května 1611)

428. Stavové čeští hornolužickým vyslaným (V Praze 19. května 1611)

429. Stavové čeští hornolužickým vyslaným (V Praze 19. května 1611)

430. Stavové čeští dolnolužickým vyslaným (V Praze 19. května 1611)

431. Stavové čeští vyslaným dolnolužickým (V Praze 19. května 1611)

432. Španělský vyslanec předkládá jménem císařovým králi Matyáši články (V Praze 19. května 1611)

433. Dvorská vojenská rada králi Matyášovi (V Praze 19. května 1611)

434. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 19. května 1611)

435. Vévoda Lehnický vévodovi Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 19. května 1611)

436. Administrátor kurfirství Falckého Kristiánovi z Anhaltu (V Heidelberce 19. května 1611)

437. Vídeňské diarium ([V Praze] 20. května 1611)

438. Vídeňského diaria zvláštní zpráva ([V Praze] 20. května 1611)

439. Články císařovy králi Matyášovi ([V Praze] 20. května 1611)

440. Vyslaní hornolužičtí českým stavům (V Praze 20. května 1611)

441. Zástupci města Budyšína na sněmu v Praze českým stavům (V Praze 20. května 1611)

442. Dolnolužičtí vyslaní stavům českým (V Praze 20. května 1611)

443. Král Matyáš slezským vyslaným (V Praze 20. května 1611)

444. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 20. května 1611)

445. Gotthard Starhemberg [hornorakouským stavům] (V Třeboni 20. května 1611)

446. Megerlovo diarium ([V Praze] 21. května 1611)

447. Vídeňské diarium ([V Praze] 21. května 1611)

448. Vídeňského diaria zvláštní zpráva ([V Praze] 21. května 1611)

449. Král Matyáš stavům král. Českého (V Praze 21. května 1611)

450. Císař Rudolf dává oznámiti králi Matyášovi (V Praze 21. května 1611)

451. Slezští vyslaní českým stavům (V Praze 21. května 1611)

452. Slezští vyslaní vyslaným moravským (V Praze 21. května 1611)

453. Vyslaní dolnolužičtí vyslaným slezským (V Praze 21. května 1611)

454. Král Matyáš deputovaným radům ve Vídni (V Praze 21. května 1611)

455. Slezští vyslaní knížeti Karlovi [z Münsterberka] (V Praze 21. května 1611)

456. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 21. května 1611)

457. Brömser kurfirstu Mohučskému (V Praze 21. května 1611.)

458. [Johann Loew] Petrovi Mayerovi (V Praze 21. května 1611)

459. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě v Kutné Hoře (V Praze 21. května 1611)

460. Královští komisaři sjednávají úmluvu s hrabětem Althanem (V Třeboni 21. května 1611)

461. Petr Vok z Rožmberka [králi Matyášovi] (V Třeboni 21. května 1611)

462. Kurfirst Mohučský kurfirstu Saskému (V Mohuči 21. května 1611)

463. [Král Matyáš po Zúňigovi odpovídá císaři] na jeho požadavky ((V Praze k 21. květnu 1611))

464. [Dobré zdání nejv. úředníků a soudců zemských] ((V Praze k 21. - 22. května 1611))

465. Megerlovo diarium ([V Praze] 22. května 1611)

466. Vídeňské diarium ((V Praze 22. května 1611))

467. Císař Rudolf Slezany propouští z přísahy věrnosti a z poddanství (V Praze 22. května 1611)

468. Císař Rudolf stavy hornolužické propouští z přísahy (V Praze 22. května 1611)

469. Král Matyáš vyslaným knížat a stavů slezských (V Praze 22. května 1611)

470. Král Matyáš vyslaným stavů hornolužických (V Praze 22. května 1611)

471. Král Matyáš vyslaným dolnolužickým (V Praze 22. května 1611)

472. Vyslaní slezští stavům českým (V Praze 22. května 1611)

473. Vyslaní kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných (V Praze 22. května "  )

474. Gernstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 22. května 1611)

475. Bodenius Maxmiliánovi Bavorskému (V Praze 22. května 1611)

476. Kurfirst Mohučský kurfirstu Saskému (V Mohuči 22. května 1611)

477. Král Matyáš českým stavům ([V Praze, k 22. - 23. květnu 1611)

478. Brömserova týdenní zpráva kurfirstu Mohučskému (V Praze 22. - 28. května 1611)

479. Vídeňské diarium ([V Praze] 23. května 1611)

480. Megerlovo diarium ([V Praze] 23. května 1611)

481. Císař Rudolf stavy české propouští z povinnosti (Na hradě Praž. 23. května 1611)

482. Čeští stavové Janu Fridrichovi, vévodovi Wirtmberskému (Na hradě Praž. 23. května 1611)

483. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 23. května 1611)

484. Bodenius vévodovi Bavorskému (V Praze 23. května 1611)

485. Biskup Sarzanský státnímu sekretáři kurie (V Praze 23. května 1611)

486. Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie (V Praze 23. května 1611)

487. Padavin dožeti Benátskému (V Praze 23. května 1611)

488. Medici velkovévodovi Toskánskému (V Praze 23. května 1611)

489. Cattaneo státnímu sekretáři kurie (V Praze 23. května 1611)

490. Noviny z Prahy (V Praze 23. května 1611)

491. Podrobný popis obřadů a slavností při korunování krále Matyáše (  (K 23. květnu 1611)

492. Král Matyáš arciknížeti Maxmiliánovi (V Praze 24. května 1611)

493. Vyslaní Kutnohorští šepmistrům a radě na Horách Kutných (V Praze 24. května 1611)

494. Gerstenberg a Lüttichau kurfirstu Saskému (V Praze 24. května 1611)

495. Usnesení stavů na sněmu generálním na hradě Pražském (V Praze 25. května 1611)

496. Artikule smluvené mezi stavy českými a moravskými (Na hradě Praž. 26. května 1611)

497. Deputovaní českých stavů rakouským vyslaným (V Praze 26. května 1611)

498. Vyslaní hornolužičtí nejvyššímu purkrabí (V Praze 27. května 1611)

499. Slezští vyslaní deputovaným českých stavů ((V Praze k 27. květnu 1611))

500. Slezských vyslaných prohlášení o propuštění z poslušenství (V Praze 1. června 1611)

501. Král Matyáš potvrzuje privilegia (V Praze 3. června 1611)

502. Srovnání mezi deputovanými čes. stavů a Dolnolužičany (V Praze 7. června 1611)

1 2 3 4 5 6Přihlásit/registrovat se do ISP