Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Hana Naiclerová

Schůze: 6, 25, 35, 39, 40, 63, 65, 66, 69, 70, 74, 78, 98, 103

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
část č. 283 (27. 1. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení
část č. 137 (3. 6. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/ - třetí čtení
část č. 210 (30. 9. 2022)

39. schůze (16. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - zkrácené jednání
část č. 3, část č. 35 (16. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 36 (29. 9. 2022)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - druhé čtení
části č. 15-16 (4. 4. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 353/ - druhé čtení
část č. 17 (4. 4. 2023)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení
část č. 230 (2. 5. 2023)

114. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení
část č. 187 (21. 4. 2023)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 353/ - třetí čtení
část č. 195 (21. 4. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 19 (16. 5. 2023)

127. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2022 /sněmovní tisk 411/
část č. 326 (15. 6. 2023)

66. schůze (19. 5. - 16. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 312/ - třetí čtení
část č. 20 (19. 5. 2023)

69. schůze (16. - 21. 6. 2023)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - druhé čtení  
část č. 9 (21. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení
část č. 177 (12. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení
část č. 233 (13. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení
část č. 142 (24. 10. 2023)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení
část č. 267 (27. 10. 2023)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 489/ - třetí čtení
část č. 261 (27. 10. 2023)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
část č. 227 (19. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 659/ - druhé čtení  
část č. 26 (21. 5. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP