Stenografický zápis 44. schůze, 9. dubna 2020


Zahájení
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jan Farský
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Marek Výborný
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


16. Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /sněmovní tisk 819/ - zkrácené jednání

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Karla Maříková
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec David Kasal
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Petr Třešňák
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková


17. Vládní návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu /sněmovní tisk 821/ - zkrácené jednání

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


15. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu /sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání

Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný


18. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu /sněmovní tisk 820/ - zkrácené jednání

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Adam Kalous
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze ukončena v 2.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP