Stenografický zápis 31. schůze, 12. července 2022


Zahájení
(Schůze pokračovala v 10.00 hodin.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Jan Bureš
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Jan Bureš
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Jiří Mašek
Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun
Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Ivan Adamec
Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Zdeněk Kettner
Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun
Poslanec Jiří Havránek


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 222/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Vít Rakušan
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Karel Haas
Poslanec Radek Vondráček
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Radek Vondráček


11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení

Poslanec Marek Výborný
Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun
Poslankyně Věra Adámková


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun
Poslankyně Věra Adámková


Sloučená rozprava k bodům 11 a 12 /sněmovní tisky 167 a 168/

Poslankyně Věra Adámková
Ministr pro legislativu ČR Michal Šalomoun
Poslankyně Věra Adámková


11. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Bartošek


13. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení

Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Hayato Okamura
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Jakob
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.))

Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Renata Oulehlová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Taťána Malá
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslanec Richard Brabec
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Jan Berki
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Berki
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Jan Berki
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Jan Berki
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Alena Schillerová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Ondřej Benešík
Poslankyně Jana Hanzlíková
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Jakob
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Renata Oulehlová
Poslankyně Taťána Malá
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Výborný
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová

(Schůze skončila v 16.06 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP