Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1935 - 1938

SenátTisky

1   2   3   4   5   6   7   8  

č. 201Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 468) zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk 474)
č. 202Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 93), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.
č. 203Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 98), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb z. a n.
č. 204Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 126), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.
č. 205Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 186), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, čís. 106 Sb z. a n.
č. 206Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 187), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb z. a n.
č. 207Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 200) k vládnímu návrhu zákona o půjčce na obranu státu
č. 208Návrh senátora P. Rejmona na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v Podkrkonoší
č. 209Návrh senátora Vojtěcha Dundra, aby byla ihned poskytnuta pomoc obyvatelstvu obcí na Novopacku, Jičínsku a Mnichovohradišťsku, postiženým živelní pohromou
č. 210Návrh senátorů ing. Josefa Havlína, Bergmana, dr Budaye na udělení podpory obcím a občanům okresu novopackého, postiženým katastrofální průtrží mračen
č. 211Návrh sen. Antona Hancku na udelenie podpory pohorelcom v Dolnej Tižine, okres Žilina, na Slovensku
č. 212Návrh senátorů A. Vlka, J. Thoře, J. Slámy, B. Kianičky, J. Kotrby, F. Pechmana, J. Horáka, dr Base na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami na Novopacku
č. 213Návrh senátorů Antonína Šolce, dr Ant. Kloudy na poskytnutí státní podpory poškozeným ohromnou živelní katastrofou okresu novopackého a části okresu jičínského
č. 214Návrh senátorů R. Schmidta, K. Stellwaga, R. Tschakerta, K. Michlera na provedení bezodkladných pomocných opatření pro okresy Šluknov, Haňšpach a Dubá, živelní pohromou těžce poškozené
č. 215Návrh senátora Reyzla na poskytnutí rychlé pomoci osobám, jež postiženy byly živelní pohromou v krajině u Šluknova a Mikulášovic
č. 216Návrh senátora dr. Hilgenreinera na provedení bezodkladných pomocných opatření pro obyvatele, poškozené živelní pohromou ve Šluknově a Kaiserwalde
č. 217Návrh senátorů Pfeifrové, Nedvěda, Kreibicha, Wenderlicha, Jurana na okamžitou pomoc krajům, postiženým živelními pohromami v roce 1936
č. 218Odpovědi na interpelace
č. 219Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.
č. 220Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské
č. 221Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů
č. 222Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 471), kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. června 1935, č. 131 Sb. z. a n. (tisk 476)
č. 223Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 472), o dani z umělých jedlých tuků (tisk 490)
č. 224Návrh senátorů W. Maixnera a V. Patzaka stran živelní pohromy v okresu Rokytnice v Orlických horách
č. 225Odpovědi na interpelace
č. 226Návrh senátora Aloise Kříže na zmírnění příčin škod, vzniklých velkými vodami v jižních Čechách a na pomoc postiženým vodními zátopami na Třeboňsku a Českobudějovicku
č. 227Návrh senátorů O. Krommera, M. Fritsche a ing. E. Löhnerta na bezodkladné poskytnutí státní podpory obcím Velké Moravě v okresu šumperském a Dolní Moravě v okresu žambereckém
č. 228Návrh senátorů Kreibicha a dr Šmerala na vydání zákona proti únosu
č. 229Zpráva I. kulturního výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 191) o iniciativním návrhu poslanců dr J. B. Kozáka, V. Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, B. Staška a I. Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů
č. 230Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 222) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. června 1935, č. 131 Sb. z, a n.
č. 231Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 221), kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů
č. 232Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 197), o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou
č. 233Návrh senátora ing. A. Wintra na poskytnutí pomoci krajům v západních Čechách, které byly postiženy katastrofální povodní v prvním týdnu červnovém, jakož i na regulování západočeských řek a jejich přítoků
č. 234Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 491), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (tisk 511)
č. 235Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké snemovne (tisk 223) k vládnemu návrhu zákona o dani z umelých jedlých tukov
č. 236Odpovědi na interpelace
č. 237Interpelace
č. 238Návrh senátorov Ad. Šelmeca, dra ing. Bottu, aby sa poskytla štátna pomoc roľníckemu obyvateľstvu okresov celého juhoslovenského pásma a riečných údolných nížin, kde boly veľké živelné katastrofy
č. 239Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 219), kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.
č. 240Zpráva I. kulturního výboru, II. ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 220), jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské
č. 241Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 234) o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
č. 242Vládní návrh, kterým se předkládá národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. března 1936
č. 243Vládní návrh zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
č. 244Návrh senátora Antona Hancku na udelenie podpory pohorelcom v obci Dolnia Tižina, okres Žilina, v Oščadnici, okres Čadca, a v Pažití-Lopušnej, okres Kys. Nové Město
č. 245Návrh senátorů ing. J. Havlína, dr J. Matouška na vydání zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1935, čís. 69 Sb. z. a n., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy
č. 246Návrh senátorů F. Paulusa, J. Trnobranského a dr G. Řeháka na vydání zákona o legionářích-invalidech a invalidech z řad domácího odboje, pokud se aktivně zúčastnili bojů na Slovensku po státním převratu
č. 247Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 503) o pojištění u báňských bratrských pokladen (tisk 536)
č. 248Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Pavla Teplanského, dr inž. Vlád. Brdlíka, dr A. Meissnera, dr Ot. Klapky, dr J. Nováka, Fr. Ostrého, S. Tauba a F. Viereckla (tisk 448) na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa (tisk 541)
č. 249Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 266), kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (tisk 542)
č. 250Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců R. Kleina, Stivína, L. Pika a Němce (tisk 18) na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů (tisk 538)
č. 251Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 561), kterým se mění finanční zákon na rok 1936 (tisk 567)
č. 252Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 287) ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem (tisk 451)
č. 253Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsaná v Praze dne 15. června 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n.
č. 254Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 248) o návrhu poslanců Pavla Teplanského, dr inž. Vlád. Brdlíka, dr A. Meissnera, dr Ot. Klapky, dr J. Nováka, Fr. Ostrého, S. Tauba a F. Viereckla na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa
č. 255Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 249) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
č. 256Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 251) o vládním návrhu zákona, kterým se mění finanční zákon na rok 1936
č. 257Návrh senátorů ing. J. Havlína a dr Matouška na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
č. 258Návrh senátorů Ing. J. Havlína a dra Matouška na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o daních přímých
č. 259Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 247) k vládnímu návrhu zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen
č. 260Zpráva I. sociálně-politického výboru, II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 250) o návrhu poslanců R. Kleina, Stivína, L. Pika a Němce na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů
č. 261Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 252) k vládnímu návrhu ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem
č. 262Interpelace
č. 263Návrh senátora Jána Zemana na poskytnutie súrnej podpory požiarom poškodeným občanom na Kochnáči (notariát Držkovce) okres Bánovce nad Bedravou
č. 264Naléhavá interpelace sen. Ing. Mayra a prof. dr Gregera na pana ministra školství a národní osvěty ve věci zrušení německé státní reálky v Mor. Ostravě-Přívoze
č. 265Zpráva imunitního výboru o žádosti Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. února 1936, č. TI X 50/35, za vydání senátora Vojtěcha Dundra ku trestnímu stíhání pro přečin urážky na cti a pomluvy podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. a § 1 zákona č. 124/24 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb. z. a n. (č. 1878/1936 předs.)
č. 266Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Chebu ze dne 20. března 1936, č. T 595/36/2, za vydání senátora Karla Schössera, za účelem trestního stíhání pro přestupek dle §§ 1, 2, 3 a 14, odst. 5. zákona na ochranu cti, č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 2259/1936 předs.)
č. 267Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 14. října 1935 č. j. Nt 2/35 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Vraného pro přestupek pomluvy podle § 2 zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb. z. a n. (č. 874/1935 předs.)
č. 268Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o iniciativních návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisky čís. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 44, 45,127,194, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 226, 227, 233, 238, 244)
č. 269Návrh senátorů F. Foita a Marchy na poskytnutí mimořádné podpory všem obcím okresu znojemského, které utrpěly poslední průtrží mračen ohromné škody
č. 270Odpověď ministra financí a vnitra na interpelaci senátora Svobody o pronikavém zásahu berního úřadu v Berouně do samosprávných práv obce Počáple u Berouna (tisk 114/1/36)
č. 271Interpelace
č. 272Návrh senátorů Nejezchleba-Marchy a Foita na poskytnutí mimořádné podpory obcím postiženým živelními pohromami na okresu tišnovském na Moravě
č. 273Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
č. 274Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, čís. 234 Sb. z. a n.
č. 275Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14/1921 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č. 233 Sb. z. a n.
č. 276Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. července 1936, č. 239 Sb. z. a n.
č. 277Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projeveni souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 12. srpna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1936, čís. 243 Sb. z. a n.
č. 278Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 10. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, čís. 244 Sb. z. a n.
č. 279Návrh senátorů K. Michlera, R. Schmidta, prof. dr Gregera, inž. F. Wellera na zrušení personálních úsporných opatření, zavedených zákonem ze dne 28. prosince 1932, č. 204 Sb. z. a n., a vládním nařízením ze dne 22. prosince 1933, č. 252 Sb. z. a n. a ze dne 19. prosince 1935, č. 237 Sb. z. a n.
č. 280Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1935 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku
č. 281Návrh senátorů K. Michlera, R. Schmidta, inž. Wellera na zrušení § 24 zákona ze dne 28. prosince 1932, č. 204 Sb. z. a n. a příslušných prováděcích ustanovení vládního nařízení ze dne 13. října 1933, č. 192 Sb. z. a n.
č. 282Návrh senátorů K. Michlera, L. Franka, E. Enhubera na společné projednávání předloh o železničním a automobilovém zákoně
č. 283Odpovědi na interpelace
č. 284Interpelace
č. 285Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Hellera, H. Müllera stran národně-socialistické propagandy jisté učitelky na I. dívčí měšťanské škole v Teplicích-Šanově (tisk 170/10)
č. 286Odpověď ministra školství a národní osvěty na naléhavou interpelaci sen. ing. Mayra a prof. dr Gregera ve věci zrušení německé státní reálky v Mor. Ostravě-Přívoze (tisk 264)
č. 287Odpovědi na interpelace
č. 288Interpelace
č. 289Návrh senátora M. Fritsche na bezodkladné poskytnutí pomoci obci Šenovu, okres Nový Jičín, těžce poškozené živelní pohromou
č. 290Odpovědi na interpelace
č. 291Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra financí a na pana ministra spravedlnosti stran protizákonnosti výnosu ministerstva spravedlnosti č. 41.938/27 o kolkování přihlášek pohledávek k rozvrhu nejvyššího podání
č. 292Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tlač 633) o novej úprave československé meny (tlač 635)
č. 293Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 292) k vládnímu návrhu zákona o nové úpravě československé měny
č. 294Návrh senátorů dra Jos. Matouška, Jos. Kvasničky, ing. Jos. Havlína na zrušení zákonů a nařízení snižujících platy státních a veřejných zaměstnanců
č. 295Odpovědi na interpelace
č. 296Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. září 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. října 1936, č. 266 Sb. z. a n.
č. 297Interpelace
č. 298Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 625), kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (tisk 641)
č. 299Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 559) o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (tisk 632)
č. 300Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda sjednaná výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy Id. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262/1925 Sb. z. a n.)

1   2   3   4   5   6   7   8  


Přihlásit/registrovat se do ISP