Věcný index

AKCE MIMO POSLANECKOU ČINNOST

 
   

23.ČNR,10.10.1991,-,297-298

ochutnávka zdravé výživy

   
   

ARCHITEKTI

 

Viz Výstavba

 
   
   

ARCHIVNICTVÍ

 
   

9.ČNR,28.11.1990,-,112,115

dotaz posl.Štindla na min.vnitra ve věci situace v archivech; odpověď min.vnitra

23.ČNR,10.10.1991,-,306-307

podnět posl.Nerada na vládu ve věci stavu archivů T 432

34.ČNR,14.4.1992,414,41-42

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.97/1974 Sb., o archivnictví T 627 návrh T 737

35.ČNR,29.4.1992,448,210-223

schválení T 627 společ.zpráva T 770

   
   

ARMÁDA

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,201

interpelace posl.Nedbálka na př.vl.ve věci vojenské zpravodajské služby T 92

12.ČNR,17.12.1990,-,74-75

interpelace posl.Kapusty na vládu ve věci záměru umístění vojenského útvaru na letiště Ostrava-Mošnov T 163

15.ČNR,28.2.1991,111,126-127

odeslání telegramu čsl. protichemické jednotce operující v Perském zálivu

17.ČNR,27.3.1991,135,183-184

vzetí na vědomí T 92J

17.ČNR,27.3.1991,-,185-189

projednávání T 163C

18.ČNR,7.5.1991,-,34-35/II

interpelace posl.Janečka na vládu ve věci hospodaření armády s byty v regionu Ml.Boleslav T 283

18.ČNR,7.5.1991,151,57-58/II

souhlas s odpovědí př.vl. na interpelaci posl. Krčmy ve věci řešení obrany sev.Moravy T 194, T 194A

19.ČNR,22.5.1991,172,278-280

souhlas s T 163C,D

20.ČNR,8.7.1991,200,538

souhlas s T 283 C

22.ČNR,12.9.1991,-,351-353

interpelace posl.Rozlivky na př.vl. ve věci situace ve vojenského újezdu Milovice-Mladá T 382

24.ČNR,15.11.1991,286,166-169

žádá vládu o vyřešení majetkoprávních vztahů vojenských újezdů

28.ČNR,17.12.1991,327,121-122

nesouhlas s T 382Q

30.ČNR,30.1.1992,-,II/193-194

interpelace posl.Válka na vládu ve věci specialistů pro stanovení předpisů pro provoz vojenských letišť T 571

31.ČNR,17.3.1992,386,II/195-197

souhlas s T 382R

34.ČNR,16.4.1992,434,313-314

souhlas s T 571P

34.ČNR,16.4.1992,436,331-332

doporučení odstranění majetkových křivd souvisejících s vojenskými újezdyPřihlásit/registrovat se do ISP