MAJETEK KOMUNISTICKÉ STRANY ĆESKOSLOVENSKA

 

Viz Vztahy vlastnické

 
   
   

MAJETEK ČESKÉ REPUBLIKY

 
   

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů někt.věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo práv.osob T 55

návrh T 80

 

7.ČNR,15.11.1990,62,12-41

souhlasí s T 55 společ.zpráva T 102

8.ČNR,22.11.1990,66,12-13

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění ČR T 104

 

návrh T 111

9.ČNR,28.11.1990,-,101

interpelace posl.Vácy a dalších např.vl.ve věci ustavování státních a.s.; odpověď min.obchodu

12.ČNR,17.12.1990,84,30-31

souhlas s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Bezděka ve věci zneužívání monopolu k zeměděl.a lesní půdě organizacemi ve sféře působnosti min.zem. T 86, T 86A

12.ČNR,17.12.1990,84,34

souhlas s odpovědí min.strojírenství na interpelaci posl.Hejska ve věci zastavení zakládání stát.podniků T 88, T 88A

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o přechodu někt.věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí T 214 návrh T 224

17.ČNR,27.3.1991,135,166-167

souhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.Payna a dalších ve věci majetku státních a.s. T 138, T 138A

18.ČNR,23.4.1991,142,33-53

schválení vl.n.zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění ČR T 104, T 104a společ.zpráva T 248

18.ČNR,23.-24.4.1991,144,54-151

schválení T 214 společ.zpráva T 246

18.ČNR,7.5.1991,151,70-71/II

souhlas s odpovědí min. vnitra na interpelaci posl.Jiřího Hájka ve věci navrácení majetku KSČ lidu T 211, T 211A

   
   

20.ČNR,21.6.1991,192,380-381

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se doplň.zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR T 332

20.ČNR,21.6.1991,196,461-465

schválení T 332 společ.zpráva T 333

22.ČNR,12.9.1991,-,357-358

interpelace posl.Ratiborského na př.vl.ve věci vytváření a.s. Transpetrol a a.s.Transgas T 382

23.ČNR,8.10.1991,245,50

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění a doplň.zákon ČNR č.500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k někt.věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a FNM ČR, ve zn.zákona ČNR č.285/1991 Sb. T 388 návrh T 396

23.ČNR,8.-9.10.1991,252,59-80,146-158

schválení T 388 společ.zpráva T 403

24.ČNR,15.11.1991,-,208-209

podnět posl.Hořínka na vládu ve věci smluv o převodu vlastnictví T 513

28.ČNR,17.12.1991,327,119-120

nesouhlas s T 382E

   
   

MINISTERSTVA

 

Viz Správa státní

 
   
   

MLÁDEŽ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,212-213

interpelace posl.Rašky na min.škol. ve věci postupu někt.odborů školství vůči organizacím dětí a mládeže T 92

5.ČNR,10.10.1990,-,224-233

přerušení projednávání interpelace posl.Rašky na min.škol. ve věci podmínek pro činnost dětských a mládežnických organizací T 40

12.ČNR,17.12.1990,84,25-26

nesouhlasí s T 40A,B

12.ČNR,17.12.1990,-,77-79

podnět posl.Gužiho na min.škol. ve věci situace ve výchovných ústavech

14.ČNR,7.2.1991,-,123-124

interpelace posl.Karase na př.vl.ve věci mládežnických organizací T 185

19.ČNR,22.5.1991,-,244-247

podnět posl.Hejska na min.škol. ve věci majetku SSM

19.ČNR,22.5.1991,172,267-272

souhlas s T 40A,B

20.ČNR,21.6.,8.71991,-,455, 542-545

interpelace posl a a Rašky na min.práce ve věci zhoršení zaměstnanosti mládeže T 336, odpověď

20.ČNR,8.7.1991,200,515

souhlas s T 185H

   
   
   

21.ČNR,11.7.1991,221,380-381

souhlas s odpověďmi min.práce a min.zdrav. na interpelaci posl.Máci ve věci právního postavení mladistvých se změněnou pracovní schopností T 291, T 291A, B

21.ČNR,11.7.1991,221,401-404

souhlas s odpovědí na T 336

23.ČNR,10.10.1991,255,314-319

žádá vládu o legislativní kroky k převzetí majetku SSM

23.ČNR,10.10.1991,257,408-409

souhlas s T 291D

31.ČNR,17.3.1992,-,II/179-183

podnět posl.Válka na vládu ve věci vypořádání majetku Pionýrské organizace SSM T 595

   
   
   

MRAVNOST

 

Viz Ohrožení mravnosti

 
   
   

MUZEA

 
   

22.ČNR,12.9.1991,-,363

podnět posl.Stibice a dalších na př.vl.ve věci navrácení budovy býv.Zemědělského muzea

30.ČNR,30.1.1992,-,II/214-215

interpelace posl.Kalouskové na min.kontroly ve věci prověření ochrany a evidence sbírek v mikulovském muzeu T 571

   
   

MYSLIVOST

 
   

17.ČNR,26.3.1991,131,26-44

schválení návrhu zákona ČNR, kt.se mění nebo doplňují někt.ustanovení zákona č.23/1962 Sb., o myslivosti T 203 spol.zpráva T 227

32.ČNR,17.3.1992,388,15

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň.a upravuje zákon ČNR č.23/1962 Sb., o myslivosti T 597 návrh T 607

35.ČNR,28.4.1992,446,170-197

schválení T 597 společ.zpráva T 637

   
   

MZDY, ODMĚNA ZA PRÁCI

 
   

4.ČNR,6.9.1990,36,248-250

schválení návrhu zákona ČNR o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR T 17 společ.zpráva T 49

5.ČNR,10.10.1990,-,201

interpelace posl.Nedbálka na př.vl. ve věci odstupného býv.důstojníkům StB T 92

14.ČNR,6.2.1991,104,59-60

souhlas s T 92H

   
   

22.ČNR,10.9.1991,224,55-56

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o plat.poměrech soudců, stát.notářů, justičních a notářských čekatelů T 351 návrh T 363

22.ČNR,10.9.1991,228,114-144

schválení T 351 společ.zpráva T 369

34.ČNR,16.4.1992,434,290-291

souhlas s odpovědí min.Bojara na interpelaci posl.Loma na vládu ve věci porovnání výše zvláštních odměn T 600, T 600A

35.ČNR,28.4.1992,439,29

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta NKÚ ČR a čl.prezidiální rady NKÚ ČR T 732 návrh T 773

   


Přihlásit/registrovat se do ISP