občanské průkazy

 

Viz Evidence obyvatel

 
   
   

OBECNÍ ZŘÍZENÍ

 

Viz Správa obcí a měst

 
   
   

OBCHOD A SLUŽBY

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-240

podnět posl.Dohnala na min.vnitra ve věci pořádání tzv.burz

6.ČNR,31.10.1990,-,111-112

informace min.obchodu o průběhu malé privatizace

14.ČNR,7.2.1991,-,161-174

otázka posl.Krejčové na min.obchodu ve věci privatizace obchodní sítě; odpověď

14.ČNR,7.2.1991,-,197-198

podnět posl.Koháčka na vládu ve věci ohrožení knižního trhu

18.ČNR,14.5.1991,163,395-398/II

naléhavá interpelace posl.Fendrycha na min.obchodu a min.priv. ve věci předávání prodejen Pramenu do ekonomického nájmu T 283

   

20.ČNR,8.7.1991,-,474-488

projednání T 283A, B

23.ČNR,10.10.1991,257,387-393

souhlasí s T 283A, T 283B

24.ČNR,7.11.1991,-,250

pozvání min.obchodu na Regiontour

28.ČNR,16.12.1991,317,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci návrh T 522

30.ČNR,18.2.1992,364,III/217-219

nesouhlas s odpovědí min.obchodu na interpelaci posl.Krejčové ve věci a.s.Hotelinvest a stavby hotelu Panorama II T 542, T 542A,

31.ČNR,17.3.1992,386,II/199-202

souhlas s T 542B

32.ČNR,17.3.1992,388,26

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci T 613 návrh T 649

34.ČNR,14.4.1992,417,71-80

schválení T 613 společ.zpráva T 701

   
   

OBCHOD ZAHRANIČNÍ

 
   

17.ČNR,27.3.1991,-,110

otázka posl.Jančáryho na min.zem. ve věci vývozu řeziva

18.ČNR,7.5.1991,-,29-30/II

podnět posl.Budinského na vládu ve věci vývozu zbraní

18.ČNR,14.5.1991,164,398-402/II

přerušení projednávání stanoviska k prodeji tanků do Sýrie

19.ČNR,22.5.1991,172,264

souhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.Fonioka ve věci odstoupení a.s. OKD od smlouvy s fou Holter v SRN T 207, T 207A

20.ČNR,21.6.1991,198,440-444,459

naléhavá interpelace posl.Kolářové a Čapka a dalších na min.kult. ve věci vývozu a ochrany kulturních památek T 336

22.ČNR,12.9.1991,-,337-339

interpelace posl.Vorlové na min.kult. ve věci ohrožení českých hudebníků vývozem "vyhraných"hudebních nástrojů T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,370

interpelace posl.Jančáraho na min.zem. a min.živ.prostředí ve věci vývozu dřeva T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,370-371

interpelace posl.Jančáryho na min.prům. ve věci převodu akcií fy Ceva na obec a vývozu cementu T 382

22.ČNR,13.9.1991,235,382-385

nesouhlas s T 336D

24.ČNR,15.11.1991,-,209-210

otázka posl.Kašuby na vládu ve věci vývozu a ochrany kulturních památek T 513

24.ČNR,21.11.1991,295,337-343

nesouhlas s T 382F, T 382I

   
   

OBRANA STÁTU

 

Viz Armáda

 
   
   

ODBOJ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,156-159,181-183

podnět posl.Šimečka na min.sprav. ve věci rehabilitace politických vězňů

5.ČNR,10.10.1990,-,167-168,181-183

podnět posl.Šplíchala na vládu ve věci rehabilitace politických vězňů

5.ČNR,10.10.1990,-,213-214

podnět posl.Šumana, Chromého, Laštůvky a Šimečka na vládu ve věci polit.vězňů kon.40.a 50.let

19.ČNR,22.5.1991,-,265-266

projednávání interpelace posl.Loma a dallších na min.zdrav. ve věci zdravot.prohlídek příslušníků 3.odboje T 258, T 258A

20.ČNR,8.7.1991,200,500-503

souhlas s T 258A

22.ČNR,11.9.1991,-,212-310

nepřijetí návrhu usn.ODS k odsouzení činnosti KSČ v letech 1978-1989 T 365

23.ČNR,10.10.1991,-,273-277

otázka posl.Šimečka na min.sprav., min.fin., min.priv. ve věci odškodnění politických vězňů T 432, odpověď min. spravedlnosti

30.ČNR,22.1.1992,345,124-128

návrh na vyplácení finanč.částky býv.čsl.letcům a čl.leteckého personálu na západní frontě

   
   

ODBORY

 
   

31.ČNR,17.3.1992,386,II/191-193

souhlas s odpovědí min.práce na interpelaci posl.Kapusty ve věci sporu mezi OKD Ostrava a odborovou organizací T 566, T 566A

34.ČNR,16.4.1992,434,306-307

přerušení projednávání T 566B

   
   

ODSTUPNÉ

 

viz Mzdy, odměna za práci

 
   
   
   
   

OHROŽENÍ MRAVNOSTI

 
   

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost T 209 návrh T 225

18.ČNR,24.-25.4.1991,144,158-180,

neschválení T 209

205-236

společ.zpráva T 249

   
   

OCHRANA OVZDUŠÍ

 

Viz Ekologie

 
   
   

OCHRANA POŽÁRNÍ

 
   

6.ČNR,30.10.1990,59,98

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Hejska a Šplíchala ve věci profesionálních požárníků T 60, T 60A

7.ČNR,15.11.1990,61,11-12

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně T 119 návrh T 101b

12.ČNR,17.12.1990,83,22-23

vzetí zpět T 119

24.ČNR,15.11.1991,-,221-223

interpelace posl.Vácy na min.fin. ve věci přidělování finančních prostředků na požární ochranu T 513

30.ČNR,18.2.1992,364,III/219

přerušení projednávání T 513A, T 513B

31.ČNR,17.3.1992,386,II/193

nesouhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl Chromého ve věci občanských sdružení v požární ochraně T 563, T 563A

33.ČNR,20.3.1992,411,222-223

přerušení projednávání T 513A, T 513B

34.ČNR,14.4.1992,414,41

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o požární ochraně T 687 návrh T 729

34.ČNR,16.4.1992,434,314-316

nesouhlas s T 513A, T 513B

   
   

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

 
   

18.ČNR,7.5.1991,151,41-42/II

odložení projednávání odpovědi na interpelaci posl.Jiřího Hájka a M. Krause na př.vl.a min.zem. ve věci ochranné známky pivovaru Samson T 150, T 150A

23.ČNR,10.10.1991,257,395-397

souhlasí s T 150A

   
   

ochrana přírody a krajiny

 

Viz Ekologie

 
   

OCHRANA ZVÍŘAT

 

Viz Veterinářství

 
   
   

OCHRANNÉ ZNÁMKY

 

Viz Ochrana průmyslového vlastnictví

 
   
   

OKRESNÍ ÚŘADY

 

Viz Správa státní

 
   
   

ORGANIZACE NEZISKOVÉ

 
   

7.ČNR,15.11.1990,-,42-43,44,75,79

interpelace posl.Kantůrkové na vládu ve věci převedení peněz uměleckých organizací do příštího roku T 108, odpověď min.fin.

12.ČNR,17.12.1990,84,56

souhlas s odpovědí na T 108

14.ČNR,8.2.1991,-,272-273

dotaz posl.Gjuriče na min.práce ve věci provozování sociálních služeb nestátními subjekty; odpověď

20.ČNR,20.6.1991,191, 374-376

informace o zřízení nadace "Člověk v nouzi"

20.ČNR,8.7.1991,200,505-506

souhlas s odpovědí vlády na interpelaci V.Zemana a dalších ve věci využití částí dotací ekologickým občanským sdružením T 275, T 275A

24.ČNR,15.11.1991,-,225-229

interpelace posl.Hochové a dalších na min.kult. ve věci vystěhování Evropského kulturního klubu a Art-Fóra T 513

30.ČNR,18.2.1992,364,III/203-204

přerušení projednávání odpovědi min. kultury na interpelaci posl.Němcové a dalších ve věci vystěhování Evrop.kulturního klubu a Art-Fóra T 475, T 475A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/186-187

souhlas s T 475A

   
   

OSIVA

 

Viz Rostliny

 
   
   

OVZDUŠÍ

 

Viz Ekologie

 
   


Přihlásit/registrovat se do ISP