ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ

 
   

5.ČNR,9.10.1990,43,25

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR v sociál.zabezpečení T 63 návrh T 73

6.ČNR,30.10.1990,57,68-70

schválení T 63 společ.zpráva T 83

17.ČNR,26.3.1991,132,44-75

schválení návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení T 189 spol.zpráva T 228

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o organizaci a provádění sociálního zabezpečení T 465 návrh T 503

28.ČNR,17.12.1991,324,77-86

schválení T 465 společ.zpráva T 530

   
   

ZÁCHRANÁŘSTVÍ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,212

interpelace posl.Rašky např.vl. ve věci letecké záchranné služby 92

6.ČNR,30.10.1990,59,85-89,103

souhlas s odpovědí min.zdrav. na interpelaci posl.Bezděka ve věci letecké záchranné služby T 89

12.ČNR,17.12.1990,84,34-35

souhlas s T 89A

17.ČNR,27.3.1991,135,182

vzetí na vědomí T 92I

18.ČNR,7.5.1991,151,61-63/II

nesouhlas s odpovědí min.fin. na interpelaci posl. Kubiše a R.Duška ve věci finančního zajištění Horské služby T 208, T 208A

19.ČNR,22.5.1991,-,250,256-257

interpelace posl.Dudeška na př.vlády ve věci letecké záchranné služby T 288, odpověď min.zdrav.

19.ČNR,22.5.1991,172,262-263

souhlas s T 208B

   
   

ZÁJEM VEŘEJNÝ

 
   

23.ČNR,10.10.1991,-,271

otázka posl.Fejfara na vládu ve věci předložení návrhu zákona o konfliktu zájmů T 432; odpověď min.sprav.

24.ČNR,15.11.1991,288,184-201

problém konfliktu zájmů při vystoupení poslanců

24.ČNR,15.11.1991,289,240-243

žádá vládu o zamezení zneužívání informací pro soukromé aktivity

32.ČNR,17.3.1992,388,27

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu T 640 návrh T 652

34.ČNR,14.4.1992,419,46-61,86-96

schválení T 640 společ.zpráva T 696

   
   
   
   

zákoník občanský

 
   

30.ČNR,22.1.1992,339,28-29

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se upravují někt.otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kt. se mění a upravuje občanský zákoník návrh T 561

31.ČNR,18.2.1992,365,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se upravují někt.otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kt. se mění a doplň.a upravuje občanský zákoník T 546 návrh T 589

   
   

ZAMĚSTNANOST

 
   

2.ČNR,3.7.1990,21,148-155

schválení opatření P ČNR na zkrácení zákon. lhůty k projednání návrhu zákona ČNR na úseku zaměstnanosti návrh T 19

5.ČNR,10.10.1990,-,159-160

otázka posl.Laštůvky na min.práce ohledně nezaměstnanosti absolventů škol

5.ČNR,10.10.1990,-,170

podpoření otázky posl.Laštůvky posl.Šeborem

5.ČNR,10.10.1990,-,176-178,290-291

interpelace posl.Pavely na min.stroj.ve věci situace v Tesle Rožnov T 92

5.ČNR,10.10.1990,-,242-247

vystoupení min.práce k problematice nezaměstnanosti, zaměstnanosti absolventů škol, úřadům práce

7.ČNR,15.11.1990,-,62,72-75

otázka posl.Bendy na min.práce ve věci zaměstnávání absolventů středitelea vysokých škol; odpověď min.práce

11.ČNR,13.12.1990,78,9-10

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti návrh T 133

12.ČNR,17.12.1990,84,27

souhlas s T 92B; s odpovědí min. strojírenství na interpelaci posl.Zemana ve věci kritické situace v zaměstnanosti v s.p. Tesla Rožnov T 67, T 67A

12.ČNR,19.12.1990,88,194-252

schválení T 121 spol.zpráva T 143

14.ČNR,6.2.1991,102,53

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění zákon ČNR č.9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti T 167 návrh T 178

14.ČNR,6.2.1991,103,74-78

schválení T 167

15.ČNR,27.2.1991,109,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení T 189 návrh T 196

15.ČNR,27.2.1991,-,116-117

otázka posl.Nedbálka na min.práce ve věci využívání nezaměstnaných v privatizačních komisích; odpověď

15.ČNR,27.2.1991,-,119,122-123

otázka posl.Šimečka na min.práce ve věci využívání nezaměstnaných na veřejně prospěšných pracích

17.ČNR,27.3.1991,135,153-155

souhlas s T 126B, T 126H, T 126I

17.ČNR,27.3.1991,135,167-170

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl M. Krause a Sourala ve věci situace v OKD T 153, T 153A

18.ČNR,7.5.1991,151,53-54/II

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl. Bodyho ve věci ztráty pracovních příležitostí v POLDI Kladno T 234, T 234A

24.ČNR,15.11.1991,-,231-232

interpelace posl.Štraita na min.práce ve věci míry nezaměstnanosti T 513

30.ČNR,30.1.1992,-,II/217

interpelace posl.Sourala na vládu ve věci plnění usn.vlády č.245 T 571

30.ČNR,18.2.1992,364,III/207-209

přerušení projednávání odpovědi př.vl.na interpelaci posl.Čundrleho ve věci zaměstnanosti v obuvnickém průmyslu T 499, T 499A

30.ČNR,18.2.1992,364,III/224-225

souhlas s T 513J

31.ČNR,17.3.1992,386,II/187-188

souhlas s T 499A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/209-210

přerušení projednávání T 571H

34.ČNR,14.4.1992,414,41

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve zn.zákona ČNR č.64/1991 Sb. T 741 návrh T 735

35.ČNR,28.4.1992,439,28

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 741 návrh T 771

36.ČNR,6.5.1992,473,190-195

schválení T 741 společ.zpráva T 768

   
   

ZBRANĚ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,155-156

interpelace posl.Loma na min.vnitra ve věci ozbrojování se pistolemi na nerv.plyn a elektron.kontaktních pistolí T 92

12.ČNR,17.12.1990,84,48-49,50-52

nesouhlas s T 92G

14.ČNR,7.2.1991,-,201-202

interpelace posl.Hofrové na min.vnitra ve věci držení střelných zbraní

18.ČNR,7.5.1991,-,29-30/II

podnět posl.Budinského na vládu ve věci vývozu zbraní

18.ČNR,14.5.1991,164,298-402/II

přerušení projednávání návrhu stanoviska k prodeji tanků do Sýrie

19.ČNR,22.5.1991,172,279-276

souhlas s T 92G

19.ČNR,23.5.1991,173,288-293

nepřijetí stanoviska k návrhu stanoviska k prodeji tanků do Sýrie

   
   

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,168-169,248

interpelace posl.Váchalové na min.práce a min.zdrav. ve věci kompetence péče o zdravotně postižené občany T 75

5.ČNR,10.10.1990,-,191

podnět posl.Mašatové ve věci Svazu invalidů

5.ČNR,10.10.1990,-,250-252,257

vystoupení min.zdrav. k problematice zdravotně postižených občanů, zřízení vl.výboru pro zdravotně postižené

6.ČNR,31.10.1990,-,122

podnět posl.Kolářové na vládu ve věci předání majetku KSČ zdravotně postiženým dětem

7.ČNR,15.11.1990,-,62

podnět posl.Loma na min.prům. ve věci výroby aut pro zdravotně postižené občany

12.ČNR,17.12.1990,84,27-28

souhlasí s T 75A

12.ČNR,17.12.1990,-,76

podnět posl.D.Kolářové na min.zdrav. ve věci zavedení výroby invalidních vozíků značky Volkswagen

17.ČNR,27.3.1991,135,177-179

souhlas s odpovědí min.práce a min.prům. na interpelaci posl.Váchalové ve věci zdravotně postižených občanů T 193, T 193A, B

18.ČNR,7.5.1991,-,32-34/II

podnět posl.Kalousové na vládu ve věci zbudování školy pro zdravotně postižené děti

   
   

ZDRAVOTNICTVÍ

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,234-235

otázka posl.Janů na min.zdrav. ve věci reorganizace nemocnice na Homolce

5.ČNR,10.10.1990,-,151-155

interpelace posl.Loma na př.vl. ve věci využití uvolněných objektů po sovět.armádě pro sociální a zdravotnické potřeby T 92

5.ČNR,10.10.1990,-,174,253-255,261-262

interpelace posl.Klenera na min.zdrav. ve věci zamýšleného budování oční kliniky T 77 odpověď min.zdrav. a min.stát.kontroly

5.ČNR,10.10.1990,-,188-190

podnět posl.Bezděka na vládu ve věci využití uvolněných objektů po sovět.armádě pro potřeby zdravotnictví

5.ČNR,10.10.1990,47,252,258-260

souhlasí s odpovědí min.zdrav. na interpelaci posl. Čapka, Čelišové, Řezáče a Žižky ve věci přidělování bytů lékařům a farmaceutům T 56

6.ČNR,30.10.1990,59,72-73

souhlas s odpovědí min.priv. na interpelaci posl. Bezděka ve věci provozu speleotherapeutického centra Třešín T 85;

6.ČNR,30.10.1990,59,78-79

souhlas s odpovědí min.zdrav. na interpelaci posl.Loma T 92

6.ČNR,30.10.1990,-,79-85

odpověď min.zdrav. na otázku posl.Janů ve věci reorganizace nemocnice na Homolce

6.ČNR,31.10.1990,-,130

stanovisko posl.Sapáka k podnětům na využívání někt.objektů pro zdravotnická zařízení

6.ČNR,31.10.1990,-,150-151

odpověď min.kontroly na T 77

12.ČNR,17.12.1990,84,35-36

souhlas s T 92C

12.ČNR,17.12.1990,84

souhlas s odpovědí min.kontroly a min. zdravotnictví na T 77

14.ČNR,7.2.1991,-,157-158

podnět posl.Janů na min,zdravotnictví ve věci rozšíření možnosti účasti otců u porodu

15.ČNR,27.2.1991,-,120

interpelace posl.Jiřího Hájka na min.zdrav. ve věci situace ve zdravotnictví T 233

17.ČNR,27.3.1991,135,160-161

souhlas s odpovědí min.zdrav. na interpelaci posl.Ratiborského ve věci dodatkových dovolených ve zdravotnictví T 219, T 219A

17.ČNR,27.3.1991,135,162-164

souhlas s odpovědí na T 233

17.ČNR,27.3.1991,135,167

souhlas s odpovědí min.zdrav. na interpelaci posl.Kelnara ve věci reorganizace zdravotnictví T 172, T 172A

18.ČNR,7.5.1991,151,72-73/II

souhlas s odpovědí min.práce na interpelaci posl.Ratiborského ve věci dovolených ve zdravot.zařízeních T 219, T 219A

18.ČNR,8.5.1991,153,233-239/II

doporučení použití prostředků účelové rezervy rozpočtu

19.ČNR,22.5.1991,-,265-266

projednávání interpelace posl.Loma a dalších na min.zdrav. ve věci zdravot.prohlídek příslušníků 3.odboje T 258, T 258A

19.ČNR,23.5.1991,176,297-304

žádá legislativní úpravu pro sponzorství pro zdravotnictví a sociální péči

20.ČNR,21.6.1991,-,447-449

interpelace posl.Vacka na min.zdrav. ve věci postoje zdravotníků k obviněným a odsouzeným T 336

21.ČNR,10.7.1991,212,255-264

naléhavá interpelace posl.Vacka na vládu ve věci postoje zdravotníků k potřebám obviněných a odsouzených T 350

21.ČNR,11.7.1991,221,376-378,400-401

souhlas s T 288G

22.ČNR,12.9.1991,-,374-376

interpelace posl.Mazalové na min.zdrav. ve věci rekondičních pobytů diabetiků T 382

22.ČNR,13.9.1991,-,385-389

projednávání T 350A

23.ČNR,10.10.1991,256,323-346,361-363

souhlas s odpovědi min.zdrav. na naléhavou interpelaci posl.Korába a dalších na vládu ve věci situace ve zdravotnictví v rámci transformace T 432; odpověď min.zdrav.

24.ČNR,15.11.1991,291,261-262

souhlas s T 432A

24.ČNR,21.11.1991,-,350-353

projednávání T 382N

27.ČNR,10.12.1991,-,87-88

výzva k dárcovství krve

28.ČNR,17.12.1991,327,120-121

nesouhlas s T 382N

30.ČNR,30.1.1992,-,II/211-214

interpelace posl.Hejska na vládu ve věci zahájení výstavby nemocnice v Havlíčkově Brodě T 571

30.ČNR,31.1.1992,358,III/63-83,

projednávání situace ve zdravotnictví

133-134,137-157

 

31.ČNR,17.3.1992,386,II/210-211

přerušení projednávání T 571J

   
   
   

32.ČNR,17.3.1992,388,16

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních T 603 návrh T 610

33.ČNR,19.3.1992,399,46-63,71-81

schválení T 603 společ.zpráva T 646

34.ČNR,16.4.1992,434,312

nesouhlas s T 571J, T 571M, T 571S

34.ČNR,16.4.1992,435,322-326,330

naléhavá interpelace posl.Mazalové na min. zdravotnictví ve věci dotace pro chirurgii v Brně T 747

34.ČNR,16.4.1992,435,326-331

naléhavá interpelace posl.Mazalové na min.zdrav. ve věci dotace diabetickým dětem T 747

35.ČNR,29.4.1992,450,225-240

doporučuje vládě přijetí norem k definici ekonomického prostředí ve zdravotnictví

36.ČNR,6.5.1992,-,211-238

projednávání odpovědí na T 747

   
   

železnice

 
   

24.ČNR,15.11.1991,-,273-274

vzetí na vědomí odpovědi min.dopravy ČSFR na interpelaci posl.Kapusty ve věci sanování ČSD T 288, T 288I

34.ČNR,16.4.1992,434,305

souhlas s odpovědí min dopravy ČSFR na interpelaci posl.Krčmy ve věci rušení železničních tratí T 567, T 567A

   
   

živnostenské úřady

 

Viz Správa státní

 
   
   

ŽIVOČICHOVÉ

 
   

34.ČNR,14.4.1992,414,34

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání T 615 návrh T 713

34.ČNR,15.4.1992,430,157-195

schválení T 615 společ.zpráva T 702Přihlásit/registrovat se do ISP