PALIVA A MAZIVA

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,164-165

podnět posl.Karycha na př.vl. ve věci regulace spotřeby pohon.hmot

5.ČNR,10.10.1990,-,168

otázka posl.Effenbergra na min.prům. ve věci pohon.hmot

5.ČNR,10.10.1990,-,286-290

vystoupení min.prům. k problematice zásobování ropou

14.ČNR,6.2.1991,104,57

souhlas s odpovědí min.obchodu na interpelace posl.Homoly a K.Procházky ve věci zásobování obyvatelstva pevnými palivy T 137; T 137A

17.ČNR,27.3.1991,135,160

souhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.Danneberga ve věci výplat za vytápění ušlechtilými palivy T 136, T 136A

23.ČNR,10.10.1991,-,406-408

projednávání odpovědi min.hosp. na interpelaci posl. Kačenky na vládu ve věci předzásobení pevnými palivy T 338, T 338A

28.ČNR,17.12.1991,327,110

souhlas s T 338A

   
   

PAMÁTKY KULTURNÍ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,47,234-235

souhlasí s odpověďmi min.vnitra, min.stát. kontroly a min.kult. na interpelaci posl.Malíka, Moserové a Šumana ve věci spekulativních převodů památkově chráněných stavebních objektů T 42, T 42A, T 42B, T 42C

19.ČNR,22.5.1991,172,261-262

souhlas s odpovědí ministrů na interpelaci posl.Ratiborského ve věci souladu těžby uhlí s ochranou památek a přírody T 229, T 229A,B,C

20.ČNR,21.6.1991,198,440-444,459

naléhavá interpelace posl.Kolářové a Čapka a dalších na min.kult. ve věci vývozu a ochrany kulturních památek T 336

21.ČNR,11.7.1991,221,374-375

nesouhlas s T 336C

22.ČNR,13.9.1991,235,382-385

nesouhlas s T 336D

24.ČNR,15.11.1991,-,209-210

otázka posl.Kašuby na vládu ve věci vývozu a ochrany kulturních památek T 513

28.ČNR,17.12.1991,327,112-113

souhlas s odpovědí min.kult. na interpelaci posl.Kadlece ve věci hradů Sovince a Helfštýna T 387, T 387A

30.ČNR,30.1.1992,-,II/221-222

interpelace posl.Kašuby na vládu ve věci nutnosti zákona o ochraně kulturních památek T 571

32.ČNR,17.3.1992,388,16-17

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.20/1987 Sb., o stát.památkové péči, ve zn.zákona č. 425/1990 Sb., o okres.úřadech, úpravě jejich působnosti a o někt.dalších opatřeních s tím souvisejících T 618 návrh T 623

34.ČNR,14.4.1992,416,66-71

schválení T 618 společ.zpráva T 698

   
   

papíry cenné

 
   

24.ČNR,15.11.1991,-,223-224

interpelace posl.Šplíchala na min.priv., min.fin., min.vnitra, min.kontroly ve věci sekundárního trhu s privatizačními kupony T 513

30.ČNR,18.2.1992,364,III/223-225

souhlas s T 513F

   
   

PATENTY

 
   

9.ČNR,28.11.1990,-,109-110

interpelace posl.Krčmy na př.vl.ve věci státní politiky v oblasti vynálezectví T 126

14.ČNR,6.2.1991,104,66

souhlas s T 126F

   
   

PÉČE O ZDRAVÍ

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-232-233

informace posl.Válka o podání trest.oznámení ve věci neučinění opatření při černobylské havárii

22.ČNR,12.9.1991,-,344-345

podnět posl.Válka na gen.prokurátora ve věci neoznámení následků havárie v Černobylu T 382

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve zn.zákona ČNR č.210/1990 Sb., a zákona ČNR č.425/1990 Sb. T 482 návrh T 506

26.ČNR,5.12.1991,307,177-244

schválení T 482 společ.zpráva T 492

   
   

PIETA

 
   

4.ČNR,5.,6.9.1990,-,235-236,277-278,280

podnět posl.Straška na min.kult. a př.vl. ve věci vandalství na něm.části hřbitova v Poběžovicích

5.ČNR,10.10.1990,-,178-179

uctění památky Milana Šimečky

5.ČNR,10.10.1990,-,202

informace posl.Straška o řešení případu poběžovického hřbitova

6.ČNR,31.10.1990,-,105

uctění památky 30 horníků z dolu 1.máj v Karviné

6.ČNR,31.10.1990,-,135-139

stanovisko posl.Štraita k publikaci zabývající se problematikou sudetských Němců

9.ČNR,28.11.1990,-,110-111,122-123

podnět posl.Heřmana k rehabilitaci prof.B.Ryby

12.ČNR,17.12.1990,-,79-80

informace posl.Kolmistra o stavu památníku v Lidicích

14.ČNR,8.2.1991,-,283-284

informace posl.Štraita o zhanobení pomníku bojovníků v Hradci Králové

19.ČNR,22.5.1991,-,229-230

interpelace posl.Čecha na min.sprav. ve věci trestního postihu za přebarvení smíchovského tanku T 288

19.ČNR,23.5.1991,-,339-351

postoj k přemalování busty J.Palacha

20.ČNR,21.6.1991,-,446-447

podnět posl.Hejska ne min.kult. ve věci zachování památky Ležáků

   
   

PLATY

 

Viz Mzdy, odměna za práci

 
   
   

PLYNOVOD

 

Viz Energetika

 
   
   

PODNIKÁNÍ

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,226-228

interpelace posl.Preclíka, Pruši, Němcové, Pavlíkové, Vondráčka na min.priv. ve věci zvyšování nájemného v nebyt.prostorách užívaných pro účely kultury, školství a služeb T 51

32.ČNR,17.3.1992,388,26

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.podpoře malých a středních podniků T 594 návrh T 648

35.ČNR,28.4.1992,442,121-135

schválení T 594 společ.zpráva T 757

   
   

POHONNÉ HMOTY

 

Viz Paliva a maziva

 
   
   

POHRANIČNÍ OBLASTI

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,228-232

interpelace posl.Šplíchala na vl.ČR ve věci situace v pohraničí

   
   

pojištění

 
   

23.ČNR,10.10.1991,257,409

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Vacky ve věci pojištění policistů MV T 380, T 380A

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o všeobecném zdravotním pojištění T 476 návrh T 504

26.ČNR,6.12.1991,311,II/28-50,63-83

schválení T 476 společ.zpráva T 490

   

POJIŠŤOVNICTVÍ

 
   

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o pojišťovnictví T 216 návrh T 231

18.ČNR,26.4.1991,149,328-355

schválení T 216 společ.zpráva T 247

   
   

POJIŠŤOVNY

 
   

18.ČNR,14.5.1991,157,385-387/II

doporučuje postup při privatizaci České státní pojišťovny

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR T 477 návrh T 505

26.ČNR,6.12.1991,312,II/83-90,

schválení T 477

96-100

společ.zpráva T 491

30.ČNR,22.1.1992,342,30-46,77-87

postup při volbách ředitele VZP

30.ČNR,30.-31.1.1992,357,III/19-24,56,

volba řediteleVZP: Němec

60-61,84-89,115-118,136

 

30.ČNR,18.2.1992,361,III/179-180

stanovení platu řediteleVZP

32.ČNR,17.3.1992,388,27

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území ČR T 654 návrh T 653

32.ČNR,17.-19.3.1992,-,31-34,44-46

volba členů Rad VZP ČR

95-100,120-121,159-160

 

33.ČNR,19.3.1992,404,30-31,83,110,153

volba čl.SR ÚP VZP: Egrt, Hájek, Hošek, Šebor, Schwarc, Tytl, Vaňková, Vašíček, Vondráček, Zaoral (Náhr.Koubele); čl.Dozorčí rady VZP: Karlík, Krýže, Rozlívka (náhr.Librová)

35.ČNR,28.4.1992,445,161-170

schválení T 654 společ.zpráva T 765

   
   

POLICIE

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,190-191

podnět posl.Mašatové ve věci využití vojáků civilní služby v řadách policie

6.ČNR,30.10.1990,59,89

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Tatára a dalších ve věci jednání náčelníka KS SNB v Ostravě T 62

7.ČNR,15.11.1990,-,52-53

podnět posl.Popoviče ve věci situace v bezpečnostním sboru

7.ČNR,15.11.1990,-,53-54

podnět posl.Šumana ve věci situace v policii

14.ČNR,7.2.1991,-,95-100,104-107

interpelace posl.Loma na vládu ve věci počtu policistů T 185; odpověď min.vnitra

17.ČNR,27.3.1991,135,190-193

nesouhlas s T 185A

18.ČNR,8.5.1991,154,285-286/II

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Policejním sboru ČR návrh T 269

20.ČNR,19.-20.6.1991,189,187-220,

schválení T 253

233-333

společ.zpráva T 313

22.ČNR,10.9.1991,223,30-31,35-36

nesouhlas se zařazením projednání zákon.opatření PČNR, kt.se mění zákon č.100/1970 Sb., o služeb.poměru příslušníků SNB T 360 na pořad 22.schůze

22.ČNR,12.9.1991,-,354-356

interpelace posl.Dudeška na př.vl.ve věci zásahu jednotky rychlého nasazení na letišti Ostrava-Mošnov T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,356-357

interpelace posl.Hofrové a Rašky na př.vl.ve věci zásahu jednotky rychlého nasazení na letišti Ostrava-Mošnov T 382

23.ČNR,8.10.1991,244,48-49

schválení T 360 společ.zpráva T 392

23.ČNR,10.10.1991,257,409

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Vacky ve věci pojištění policistů MV T 380, T 380A

24.ČNR,6.11.1991,269,82-83

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o obecní policii T 416 návrh T 456

24.ČNR,15.11.1991,-,263-267

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Kapusty na př.vl. ve věci zásahu jednotky rychlého nasazení na letišti Ostrava-Mošnov T 385, T 385A

26.ČNR,5.-6.12.1991,314,245-287,

schválení T 416

II/12-21,126-178

společ.zpráva T 436

33.ČNR,19.3.1992,402,112-152

schválení návrhu zákona ČNR o služebním poměru příslušníků Policie ČR T 541 společ.zpráva T 639

34.ČNR,14.4.1992,414,39-40

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.dalších předpokladech pro výkon něk.funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků SNV ČR T 678 návrh T 723

35.ČNR,28.4.1992,444,135-160

schválení T 678 společ.zpráva T 763

   
   

POLITIČTÍ VĚZNI

 

Viz Odboj

 
   
   
   
   
   

POLITIKA AGRÁRNÍ

 
   

2.ČNR,3.7.1990,-,109

interpelace posl.Moskala na min.zem. ve věci předložení zemědělského programu

4.ČNR,6.9.1990,39,271-272

odložení projednávání odpovědi na interpelaci posl.Straška např.vl. a min.zem. ve věci zemědělské problematiky T 28, a odpovědi na interpelaci posl.Moskala na 5.schůzi ČNR

5.ČNR,10.10.1990,47,217-223

souhlasí s odpovědí T 28A

5.ČNR,10.10.1990,47,238-239

souhlasí s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Moskala ve věci přípravy zemědělského projektu T 58, T 58A

5.ČNR,10.10.1990,-,269-273274-277

vystoupení min.zem. ke koncepci agrární politiky

9.ČNR,28.11.1990,-,113-114

interpelace posl.Moskala na vládu ve věci urychlení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech T 126

9.ČNR,28.11.1990,-,117-122

odpověď min.zem. na interpelaci posl.Přikryla ve věci zabránění zásobování závadnými potravinami a sčítání nepříznivých vlivů v ohrožených oblastech T 112

14.ČNR,8.2.1991,-,261-262

interpelace posl.Moskala na min.zem. ve věci koncepce zemědělství, lesnictví a potravinářství 1991-1992 T 185

17.ČNR,27.3.1991,135,185

souhlas s T 126G

18.ČNR,7.5.1991,-,37/II

otázka posl.Sojky na min.zem. ve věci opatření pro rozvoj soukromého hospodaření

18.ČNR,7.5.1991,-,123-132/II

informace min.zem. o agrárním programu, transformaci zemědělství a situaci na ministerstvu

20.ČNR,21.6.1991,-,449-451

interpelace posl.K.Procházky na př.vl. ve věci vývoje zemědělské prvovýroby T 336

20.ČNR,21.6.1991,-,455

interpelace posl.Sojky na min.zem. ve věci zemědělské prvovýroby T 336

20.ČNR,8.7.1991,200,506-507

souhlas s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Hrazdíry ve věci změny produkčně ekonomické skupiny půdy T 279, T 279A

21.ČNR,10.7.1991,211,249-255

žádá vl.o zprávu o ekonomické reformě v zemědělství a potravinářství

21.ČNR,11.7.1991,-,359-362

informace př.vl. o připravovaném projevu k zemědělské politice

22.ČNR,12.9.1991,-,342-343

interpelace posl.Krčmy na min.zem. ve věci špatného stavu zemědělské půdy T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,363-369

interpelace posl.Moskala na př.vl.ve věci situace v zemědělství T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,371-373

podnět posl.Kříže na min.zem. ve věci chovu ovcí T 382

23.ČNR,10.10.1991,-,307-308

podnět posl.Sojky na vládu ve věci hospodářské situace v zemědělství T 432

   
   
   

23.ČNR,10.10.1991,-,352-354

interpelace posl.K.Procházky a dalších na př.vl., min.zem., min.priv., min.fin. ve věci hospodářské situace v zemědělství v rámci ekonomické reformy T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,377-386

informace min.zem. o postupu ekonomické reforma a hospodářské situaci v zemědělství

24.ČNR,14.11.1991,284,82-160

vzetí na vědomí Zprávy o postupu ekonomické reformy a hospodářské situaci v zemědělství vl.ČR T 386 společ.zpráva T 452

24.ČNR,15.11.1991,291,275-276

souhlas s T 336F, T 336G

24.ČNR,15.11.1991,291,276-277

nesouhlas s T 336H

24.ČNR,21.11.1991,295,343-344

souhlas s T 382G

24.ČNR,21.11.1991,295,347-348

souhlas s T 382L

28.ČNR,17.12.1991,327,123-124

nesouhlas s T 432E

31.ČNR,17.3.1992,386,II/221-223,229

nesouhlas s T 432I

34.ČNR,16.4.1992,434,319-320

přerušení projednávání T 432J, T 432K

37.ČNR,12.5.1992,485,109-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zn.zákona č.75/1976 Sb. T 638 návrh T 790

38.ČNR,12.5.1992,490,56-68

schválení T 638 společ.zpráva T 783

   
   

POLITIKA BYTOVÁ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,47,252,258-260

souhlasí s odpovědí min.zdrav. na interpelaci posl. Čapka, Čelišové, Řezáče a Žižky ve věci přidělování bytů lékařům a farmaceutům T 56

6.ČNR,30.10.1990,-,98-99

přerušení projednávání odpovědi př.vl. na interpelaci posl.Dannebergra a dalších ve věci zrušení přidělování bytů zdravot.pracovníkům v Severočes.uhelné pánvi T 61

6.ČNR,30.10.1990,-,99-100

přerušení projednávání T 56

12.ČNR,17.12.1990,84,26

souhlasí s T 61B

17.ČNR,26.,27.3.1991,-,25-26,149-151

otázka posl.Röschové na vládu ve věci koncepce bytové politiky; odpověď min.hospodář.politiku

17.ČNR,27.3.1991,135,156-156

souhlas s T 61B

18.ČNR,7.5.1991,-,34-35/II

interpelace posl.Janečka na vládu ve věci hospodaření armády s byty v regionu Ml.Boleslav T 283

18.ČNR,14.5.1991,158,388

ukládá vládě zpracovat bytovou koncepci

20.ČNR,8.7.1991,200,538

souhlas s T 283C

22.ČNR,11.-12.9.1991,233,146-176,

vzetí na vědomí vl.návrhu Stát.bytové politiky

325-336

ČR T 316

 

společ.zpráva T 370

24.ČNR,15.11.1991,-,205-207

podnět posl.D.Kolářové na vládu ve věci bytové situace T 513

24.ČNR,15.11.1991,-,211-212

podnět posl.Pavlíkové na min.vnitra ve věci hospodaření se stát.byty T 513

28.ČNR,17.12.1991,328,134-135

naléhavá interpelace posl.Nerada na vládu ve věci předložení zprávy o plnění zásad stát.bytové politiky T 551;

30.ČNR,22.1.1992,339,28-29

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se upravují někt.otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kt. se mění a upravuje občanský zákoník návrh T 561

30.ČNR,18.2.1992,364,III/202-203

nesouhlas s T 551D

31.ČNR,18.2.1992,365,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se upravují někt.otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kt. se mění a doplň.a upravuje občanský zákoník T 546 návrh T 589

31.ČNR,19.2.1992,371,98-100

žádá vládu o právní řešení poskytování přístřeší

31.ČNR,17.3.1992,386,II/214

souhlas s T 513D, T 513H

31.ČNR,17.3.1992,386,II/228-229

souhlas s T 551G

   
   

POLITIKA NÁRODNOSTNÍ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,183-186,188

interpelace posl.Holomka ve věci postoje občanů k Rómům

5.ČNR,10.10.1990,-,194-196,208

podnět posl.Gini na vládu ve věci diskriminace Rómů

5.ČNR,10.10.1990,47,136-137

souhlasí s odpovědí př.vl. na interpelaci posl.Havloviče ve věci řešení problematiky společensky nepřizpůsobivých občanů T 43, T 43A

6.ČNR,30.10.1990,59,89

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Tatrára a dalších ve věci jednání náčelníka KS SNB v Ostravě T 62

6.ČNR,31.10.1990,-,135-139

stanovisko posl.Štraita k publikaci zabývající se problematikou sudetských Němců

17.ČNR,27.3.1991,-,116-117

otázka posl.Piverky na vládu ve věci navrácení majetku občanům německé národnosti

23.ČNR,9.10.1991,265,221-223

informace o jednání stálé komise P ČNR pro romské otázky

23.ČNR,10.10.1991,-,277-278

otázka posl.Piverky na vládu ve věci navracení majetku občanům německé národnosti T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,299-300

otázka posl.Bodyho na vládu ve věci ve věci zabránění rasistickým nepokojům T 432; odpověď př.vlády

23.ČNR,10.10.1991,257,397-398

souhlas s odpovědí př.vl. na interpelaci posl. Gini ve věci zlepšení životních podmínek Rómů T 217, T 217A

23.ČNR,10.10.1991,257,412-420

souhlasí s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Tatára a dalších ve věci zajištění bezpečnosti Romů T 340, T 340A

30.ČNR,30.1.1992,-,II/215-216

interpelace posl.Wantuly a dalších na min. školství ve věci národnostního školství T 571

30.ČNR,30.1.1992,-,II/216-217

interpelace posl.Wantuly a dalších na př.vl.ve věci neúčasti zástupců národnostních při jednání vlády T 571

31.ČNR,17.3.1992,386,II/197

souhlas s T 571D

31.ČNR,17.3.1992,386,II/197-199

nesouhlas s T 571E

   
   

POLITIKA SOCIÁLNÍ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,151-155

interpelace posl.Loma na př.vl. ve věci využití uvolněných objektů po sovět.armádě pro sociální a zdravotnické potřeby T 92

5.ČNR,10.10.1990,-,242-249

vystoupení min.práce k sociální problematice, ustavení Rady sociální dohody

14.ČNR,8.2.1991,-,272-273

dotaz posl.Gjuriče na min.práce ve věci provozování sociálních služeb nestátními subjekty; odpověď

19.ČNR,22.5.1991,172,261

souhlas s odpovědí min.práce na interpelaci posl.Nerada ve věci oddělení péče o staré občany v Rokycanech T 218, T 218A

19.ČNR,23.5.1991,176,297-304

žádá legislativní úpravu pro sponzorství pro zdravotnictví a sociální péči

   
   

POLITIKA ZAHRANIČNÍ

 
   

6.ČNR,31.10.1990,-,114-116

interpelace posl.Čapka a a dalších na vládu ve věci navrácení majetku sudetským Němcům T 100

6.ČNR,31.10.1990,-,116-117

návrh uspořádání semináře k problematice vztahů k SRN

6.ČNR,31.10.1990,-,142-144

informace o česko-německých vztazích

12.ČNR,17.12.1990,-,76-77

zajištění aktivní prezentace zřízením zahraničního výboru

13.ČNR,17.1.1991,97,66-71

stanovisko ČNR k situaci v Pobaltí

14.ČNR,7.2.1991,-,199-200

urgence posl.Čapka ve věci odpovědi na interpelaci vznesenou na 6.ČNR

17.ČNR,27.3.1991,-,86-88,145-146

interpelace posl Čapka na vládu ve věci odpovědi na T 100 T 260, odpověď min.vlády

18.ČNR,7.5.1991,151,78-79/II

souhlas s T 100B

20.ČNR,18.6.1991,-,75-110

vystoupení prez.republiky k mezinárodní politice ČSFR

20.ČNR,8.7.1991,200,527-528

souhlas s T 260E

   
   

22.ČNR,10.,12.9.1991,231,232,39-55,

informace mpř.Vládního výboru pro

312-324,377-378

mezinárodní vztahy ČR o návštěvě krajanů v Chorvatské republice

23.ČNR,10.10.1991,-,277

otázka posl.Piverky na vládu ve věci řešení problémů se SRN T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,279,371-374

otázka posl.Čapka na vládu ve věci předložení textu smlouvy mezi ČSFR a SRN T 432; odpověď min.sprav., reakce poslanců

23.ČNR,10.10.1991,-,301-306

podnět posl.Syky na vládu ve věci pomoci krajanům - občanům Chorvatska T 432; odpověď min.práce, min.zdrav.; reakce poslanců

26.ČNR,4.12.1991,304,130-133

neprojednávání návrhu na předložení návrhu smlouvy s Německem ČNR

   
   

POPLATKY

 
   

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o místních poplatcích T 50 návrh T 80

9.ČNR,28.11.1990,71,15-68

přerušení projednávání T 50

 

společ.zpráva T 82

11.ČNR,13.12.1990,79,50-81

schválení T 50

 

společ.zpráva T 82

17.ČNR,26.3.1991,133,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění zákon ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích T 226 návrh T 232

18.ČNR,25.4.1991,145,290-297

schválení T 226 společ.zpráva T 256

24.ČNR,6.11.1991,272,163-167

problematika poplatků z televizních a rozhlasových přijímačů

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o soudních poplatcích T 467 návrh T 508

26.ČNR,5.12.1991,306,151-174

schválení T 467 společ.zpráva T 495

28.ČNR,16.12.1991,317,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o poplatcích za uložení odpadu T 480 návrh T 524

30.ČNR,22.1.1992,340,61-77

schválení T 480 společ.zpráva T 556

34.ČNR,14.4.1992,414,38-39

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR T 662 návrh T 719

   
   
   
   

34.ČNR,14.4.1992,414,42

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů T 683 návrh T 739

35.ČNR,29.4.,5.5.1992,464,II/85-100,

schválení T 662

275-293

společ.zpráva T 745

35.ČNR,29.4.,5.5.1992,463,II/112-116,

schválení T 683

274-275

společ.zpráva T 767

   
   

POŘÁDEK ZASEDACÍ

 
   

29.ČNR,20.12.1991,-,325-332

stanovisko klubu OF-nezávislí k zamýšlené změně zasedacího pořádku

   
   

POSLANCI

 
   

1.ČNR,26.6.1990,-,13-14

slib poslanců

1.ČNR,26.6.1990,4,21-26

zpráva MIV na ověření platnosti volby poslanců

2.ČNR,2.7.1990,-,24-26

slib posl.: Ivana Janů, Milan Lukeš, Jana Ryšlinková, Ladislav Krčma, Dagmar Hochová

2.ČNR,3.7.1990,-,92

slib posl.: Jan Kryčer

3.ČNR,10.7.1990,-,9

slib posl.: Vladimír Budinský, Břetislav Zatloukal

4.ČNR,4.9.1990,29,42-43

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR T 17 návrh T 26

5.ČNR,9.10.1990,-,16

slib posl.: František Nerad

13.ČNR,17.1.1991,99,94-98

delegování Nedbálka a Maška do komise FS pro vyšetřování událostí 17.listopadu 1989

16.ČNR,13.3.1991,-,11-12

slib posl.: Josef Meier

19.ČNR,21.5.1991,-,26

informace o rezignaci posl.Klegy 18.4.

19.ČNR,21.5.1991,-,27

slib posl.: Milana Hořínka

21.ČNR,10.7.1991,-,247-248

slib posl.: Jarmily Rečkové

22.ČNR,12.9.1991,-,345-346,370

upozornění posl.Válka na neoprávněnou kritiku práce poslanců, replika posl.Kačenky

23.ČNR,8.10.1991,-,45-46

informace o rezignaci Švece a Jakla a nastoupení a rezignaci Zdeňky Příkaské

23.ČNR,8.10.1991,-,46

slib posl.: Vladimír Fröhlich

24.ČNR,6.11.1991,-,34-35

slib posl.: Jiří Haringer

24.ČNR,14.11.1991,-,22

informace o rezignaci Milana Studeného a nastoupení Jiřího Hrbka

24.ČNR,14.11.1991,-,22-23

slib posl.: Jiří Hrbek

24.ČNR,21.11.1991,-,341

návrh na vyhodnocení účasti poslanců na schůzích ČNR

29.ČNR,20.12.1991,-,333-334

návrh na vyhodnocení účasti poslanců na schůzích ČNR

30.ČNR,31.1.1992,-,III/135-136

informace o zániku mandátu posl.A.Procházky (ústavní soudce)

30.ČNR,31.1.1992,-,170-171

návrh na řešení docházky poslanců na schůze ČNR

30.ČNR,18.2.1992,-,178

slib posl.: Hana Vrchlavská, Antonín Marek, Václav Exner

31.ČNR,21.2.,17.3.1992,-,II/158-160

sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky

171-172

lustrací

37.ČNR,7.5.1992,479,15-20

souhlasí s trestním stíháním posl.Zemana

   
   

POTRAVINÁŘSTVÍ

 
   

9.ČNR,28.11.1990,-,117-122

odpověď min.zem. na interpelaci posl.Přikryla ve věci zabránění zásobování závadnými potravinami a sčítání nepříznivých vlivů v ohrožených oblastech T 112

14.ČNR,8.2.1991,-,261-262

interpelace posl.Moskala na min.zem. ve věci koncepce zemědělství, lesnictví a potravinářství 1991-1992 T 185

18.ČNR,7.5.1991,-28-29/II

interpelace posl.Čechové na min.zem. ve věci transformace Mlékárenského průmyslu Č. Budějovice na státní a.s.

20.ČNR,21.6.1991,-,458,460-461

interpelace posl.Čechové na min.zem. ve věci transformace Mlékárenského průmyslu České Budějovice T 336, odpověď

21.ČNR,10.7.1991,211,249-255

žádá vl.o zprávu o ekonomické reformě v zemědělství a potravinářství

23.ČNR,10.10.1991,-,581-284

otázka posl.Čechové na min.zem. ve věci transformace mlékárenského průmyslu České Budějovice T 432; odpověď min. zemědělství

24.ČNR,15.11.1991,291,274-275

souhlas s T 336B

   
   

POTŘEBNOST SOCIÁLNÍ

 
   

2.ČNR,3.7.1990,17,130-135,140

schválení zákon.opatření P ČNR o určení stát.orgánu, kt.je v někt.případech příslušný k výplatě stát.vyrovnávacího příspěvku návrh T 14

24.ČNR,6.11.1991,269,78

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o sociální potřebnosti T 415 návrh T 453

   

24.ČNR,6.11.1991,271,90-111

schválení T 415 společ.zpráva T 433

   
   

POVODNĚ

 

Viz Situace krizové

 
   

POZEMKOVÉ ÚŘADY

 

Viz Správa státní

 
   
   

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

 
   

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o PF ČR T 464 návrh T 509

28.ČNR,16.12.1991,317,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o PF ČR T 496 návrh T 525

28.ČNR,16.12.1991,319,32-65

schválení T 464, T 496 společ.zpráva T 534

30.ČNR,22.1.1992,342,30-46,77-87

postup při volbách členů orgánů PF

31.ČNR,20.-21.2.1992,382,II/83-87,

volba čl.orgánů PF: prezidium: př.:Burda, mpř.:

90-92,132-135,162-163

Šabata, čl.:Čaněk, Kavela, Mrázek, Řezáč; dozorčí rada: Budinský, Kelnar, Meier, Stibic

31.ČNR,17.3.1992,387,II/168,173-174

volba čl.orgánů PF:čl.prezidia: Mlčoch; čl.

229-230

dozorčí rady: Litomiský

35.ČNR,28.-29.4.1992,449,115-116,149,

volba čl.prezidia PF ČR: Mach, Hnilica

224

 

35.ČNR,29.4.1992,452,254-258

souhlasí s návrhem Statutu PF ČR T 744

   
   

PREZIDENT REPUBLIKY

 
   

20.ČNR,18.6.1991,-,75-110

vystoupení prez.republiky k mezinárodní politice ČSFR

   
   

PRIVATIZACE

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,173

otázka posl.Bárty např.vl. ve věci přípravy zákona o tzv.malé privatizaci

6.ČNR,30.10.1990,59,95-96

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Dobala a dalších ve věci Iniciativního materiálu ke koncepci deetatizace a privatizace T 41, T 41A

17.ČNR,27.3.1991,-,111-116,120

interpelace posl.Karase na min.priv. ve věci postupu malé privatizace T 260

18.ČNR,14.5.1991,157,385-387/II

doporučuje postup při privatizaci České stání pojišťovny

19.ČNR,23.5.1991,177,304-306

neschválení návrhu na zřízení komise pro privatizaci

20.ČNR,8.7.1991,200,526-527

souhlas s T 260C

21.ČNR,11.7.1991,222,346-358,405-412

vzetí na vědomí zprávy vl.o průběhu realizace zákona č.92/1991Sb

23.ČNR,11.10.1991,264,474-485

přerušení projednávání návrhu na zpracování kontrolního systému pro kontrolu velké privatizace

24.ČNR,6.11.1991,270,86-90

doporučuje vládě vypracování programu kontroly privatizace a její zahájení

24.ČNR,15.11.1991,-,233-236

interpelace posl.Líbala na min.priv. a min. kontroly ve věci plzeňské privatizační komise T 513

24.ČNR,15.11.1991,-,237-240

interpelace posl.Moskala na př.vl.ve věci odložení privatizace T 513; reakce min. zemědělství

26.ČNR,4.,6.12.1991,310,112-129,

návrh posl.Kalfuse na zaujetí stanoviska

II/50-63

k novelizaci zákona č.92/1991 Sb.

28.ČNR,17.12.1991,327,113-117

souhlas s odpovědí min.životního prostředí na interpelaci posl. Květa ve věci ochrany rybničních ekosystémů při privatizaci závodů Stát.rybářství T 358, T 358C, přerušení projednávání odpovědi min.pro privatizaci T 358A a min.zem. T 358B

30.ČNR,23.,31.1.,18.2.1992,362,131-190,

vzetí na vědomí informace vl.ČR o stavu přípravy

III/85,91-115,118-133,180-190

a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu a dalšího postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,18.2.1992,364,III/215-216

souhlas s T 358A, T 358B

30.ČNR,18.2.1992,364,III/220-221

přerušení projednávání T 513 C

31.ČNR,17.3.1992,386,II/194-195

nesouhlas s odpovědí min.priv. na interpelaci posl.Hejska ve věci negativních jevů privatizace T 604, T 604A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/215-220

souhlas s T 513C, nesouhlas s T 513L

34.ČNR,14.4.1992,414,40

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k někt.věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve zn.zákona ČNR č.438/1991 Sb., a zákona ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o FNM ČR, ve zn.pozd.předpisů T 693 návrh T 726

34.ČNR,16.4.1992,434,291-292

přerušení projednávání odpovědí mpř.vl., min.pro privatizaci, min.kontroly na interpelaci posl.Máci ve věci posl.průzkumu procesu malé privatizace T 611, T 611A, T 611B, T 611C

35.ČNR,28.4.1992,440,30-34

naléhavá interpelace posl.Kolářové na vládu ve věci restitučních nároků majetku fy Otta vzhledem k prodeji a.s.Rakona T 787

36.ČNR,5.5.1992,467,26-45

schválení T 693 společ.zpráva T 781

36.ČNR,6.5.1992,-,205-210

přerušení projednávání odpovědi na T 787

37.ČNR,7.5.1992,483,39-53

nesouhlas s T 787A

37.ČNR,7.,12.5.1992,487,54-59,138-150

nesouhlas s návrhem usnesení k T 787A

   
   

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY

 

Viz Vláda - jmenování demise

 
   
   

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ RADY, POSLANCŮ

 
   

1.ČNR,26.6.1990,-,32-35

programový projev př.Burešové

4.ČNR,4.9.1990,28,24-26

prohlášení ČNR k výročí 21.srpna 1968 návrh P ČNR T 48

5.ČNR,10.10.1990,-,172-173

vystoupení posl.Bárty ke celospolečenské situaci

5.ČNR,10.10.1990,-,182-183

prohlášení P ČNR k rehabilitačnímu procesu

5.ČNR,10.10.1990,-,210

prohlášení posl.Kapusty za HSD-SMS k vystoupením posl.Válka během projednávání T 33

5.ČNR,10.10.1990,-,214-215

prohlášení posl.Mazalové k moravské problematice

6.ČNR,31.10.1990,-,124,161-162

prohlášení klubu HSD-SMS k vnitropolitické situaci

12.ČNR,17.12.1990,-,72-74

prohlášení posl.Kříže k politické situaci a práci ČNR

13.ČNR,17.1.1991,97,66-71

stanovisko ČNR k situaci v Pobaltí

14.ČNR,7.2.1991,-,158-160

výzva posl.Chromého a dalších k upevnění bezpečnosti a stability ČSFR

18.ČNR,23.4.1991,-,30

výzva VOŽPU ke Dni Země

24.ČNR,8.11.1991,279,406-414,420-424

výzva k zastavení bombardování Dubrovníku

27.ČNR,10.12.1991,-,7

připomenutí Dne lidských práv

27.ČNR,10.12.1991,-,87-88

výzva k dárcovství krve

30.ČNR,31.1.1992,-,III/165-169

prohlášení posl.Palkosky k státoprávní situaci

   
   

PROKURATURA

 
   

6.ČNR,31.10.1990,-,120-121,129,179-181

podnět posl.Kantůrkové na gen.prokurátora ve věci destabilizace společnosti informacemi v Expresu, reakce gen.prokurátora

22.ČNR,11.9.1991,230,194-209

vzetí na vědomí Zprávy gen.prokurátora ČR o stavu prokuratury v ČR T 354 společ.zpráva T 371

31.ČNR,20.2.,17.3.1992,377,215-268

stanovisko ČNR k činnosti prokuratury

II/15-83,167-168

 

32.ČNR,18.3.1992,393,79-95,100-120

přerušení projednávání zprávy gen.prokurátora ČR o vyřízení podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

34.ČNR,14.4.1992,421,104-111

přerušení projednávání zprávy gen.prokurátora ČR o vyřízení podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

   
   

35.ČNR,29.4.1992,457,270-321

vzetí na vědomí zprávy gen.prokurátora ČR o vyřízení podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

   
   

PROSTORY NEBYTOVÉ

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,226-228

interpelace posl.Preclíka, Pruši, Němcové, Pavlíkové, Vondráčka na min.priv. ve věci zvyšování nájemného v nebyt.prostorách užívaných pro účely kultury, školství a služeb T 51

5.ČNR,10.10.1990,-,239-240

přerušení projednávání T 51

12.ČNR,17.12.1990,84,25,58-59

neschválení T 51

   
   

PRŮMYSL

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,176-178,290-291

interpelace posl.Pavely na min.stroj.ve věci situace v Tesle Rožnov

6.ČNR,31.10.1990,-,112-114,145-150

otázka posl.Zajíčka a dalších na min.strojírenství ve věci situace v leteckém průmyslu, odpověď min.strojírenství

7.ČNR,15.11.1990,-,56

podnět posl.Šepsové na min.prům. ve věci začlenění závodu Rosice u Brna do s.p.Crystalex

9.ČNR,28.11.1990,-,96-100

interpelace posl.Pospíšila na vládu ve věci spolupráce koncernu Škoda Ml.Boleslav se zahraničními partnery T 126

9.ČNR,28.11.1990,-,104-109

interpelace posl.Zajíčka na min.strojírenství ve věci výběru motoru pro letadlo L-610 T 126

14.ČNR,6.2.1991,104,61-62,63-66

nesouhlas s T 126B; nesouhlas s T 126A

14.ČNR,8.2.1991,-,227-229

interpelace posl.Honajzera na vládu ve věci jednání s fou Baťa T 185

17.ČNR,27.3.1991,-,104-106

interpelace posl.Kapusty na min.prům. ve věci řešení situace v Moravskoslezské vagónce Studénka T 260

17.ČNR,27.3.1991,135,167-170

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl.M. Krause a Sourala ve věci situace v OKD T 153, T 153A

17.ČNR,27.3.1991,135,194-201

souhlas s T 185D

18.ČNR,7.5.1991,151,54-56/II

souhlas s T 185C, I

18.ČNR,7.5.1991,-,83-85/II

přerušení projednávání T 233A

19.ČNR,22.5.1991,-,252-253

podnět posl.Sourala na vládu ve věci prodeje automobilky Škoda

19.ČNR,22.5.1991,172,261-262

souhlas s odpovědí ministrů na interpelaci posl.Ratiborského ve věci souladu těžby uhlí s ochranou památek a přírody T 229, T 229A,B,C

19.ČNR,22.5.1991,172,283-285

souhlas s T 260D

22.ČNR,12.9.1991,-,339-342

interpelace posl.Krčmy na př.vl. ve věci situace ve lnářském průmyslu T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,370-371

interpelace posl.Jančáryho na min.prům. ve věci převodu akcií fy Ceva na obec a vývozu cementu T 382

23.ČNR,10.10.1991,-,348-349

interpelace posl.Kasala na min.hosp. ve věci rozdělování podniků na českou a slovenskou část T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,366-367

interpelace posl.Mazalové a Andrleho na min.vnitra ve věci nákupu měřičů rychlostí vozidel RAMER T 432

23.ČNR,10.10.1991,257,376-377

souhlasí s T 382A

24.ČNR,21.11.1991,-,347

projednávání T 382K

28.ČNR,17.12.1991,327,111-112

nesouhlas s odpovědí min.prům. na interpelaci posl.Bezděka na př.vl.ve věci vstupu zahraničního kapitálu do výroby lepenky ze sběrového papíru T 348, T 348A

30.ČNR,18.2.1992,364,III/225-227

souhlas s T 382K, nesouhlas s T 382H

34.ČNR,16.4.1992,434,320-321

souhlas s T 382S

   
   

PŘEDSEDA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 

Viz Funkcionáři České národní rady - náležitosti, volba

 
   
   

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 
   

1.ČNR,26.6.1990,5,27-28

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 18.5. do 26.6.1990 T 4

1.ČNR,26.6.1990,7,35

stanovení počtu členů P ČNR

 

návrh T 6

1.ČNR,26.6.1990,9,47-70

volba dalších členů P ĆNR: Bělehrádek, Fendrych, Chromý, Kantůrková, Kotrlý, Novák, Ortman, Štindl, Vlach

 

návrh T 10

2.ČNR,3.7.1990,23,214-215

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 26.6.do 2.7.1990 T 21

3.ČNR,10.7.1990,26,32-34

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 3.do 10.7.1990 T 24

4.ČNR,6.9.1990,40,273-276

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 10.7.do 4.9.1990 T 27

5.ČNR,10.10.1990,48,299-305

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 6.9.do 9.10.1990 T 59

6.ČNR,31.10.1990,60,217-239

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 10.10.do 30.10.1990 T 84

7.ČNR,15.11.1990,64,82

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 31.10,do 15.11.1990 T 93

8.ČNR,22.11.1990,69,155-157

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 15.do 22.11.1990 T 105

9.ČNR,29.11.1990,75,237-247

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 22.do 28.11.1990 T 115

11.ČNR,13.12.1990,82,92-93

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 29.11.do 13.12.1990 T 128

12.ČNR,22.12.1990,93,434,442-443

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 13.do 17.12.1990 T 148 + dodatky

13.ČNR,17.1.1991,94,15-57,72-73

odvolání P ČNR, volba dalších členů P ČNR: Röschová, J.Novák, Kozánek, Ledvinka, Hrazdíra, Zubek, Lom, Müller, Moserová, A.Procházka, Bezděk, Bělehrádek, Frkal, M. Kraus, Ortman, K.Procházka, Syka, Štindl, Tatár, Žák

13.ČNR,17.1.1991,100,104-106

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 22.12.1990 do 17.1.1991 T 160

14.ČNR,14.2.1991,106,321-358

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 17.1.do 8.2.1991 T 175 + dodatek

15.ČNR,28.2.1991,123,214-226

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 8.do 27.2.1991 T 200

17.ČNR,28.3.1991,136,215-238

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 28.2.do 26.3.1991 T 210

18.ČNR,14.5.1991,162,355/II

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 28.3.do 23.4.1991 T 250 + dodatek

19.ČNR,23.5.1991,179,353-357

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 8.do22.5. 1991 T 277 + dodatek

20.ČNR,21.6.1991,194,403

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 23.5.do 18.6.1991 T 290

21.ČNR,8.7.1991,204,65-66

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 19.6.do 9.7.1991 T 331

22.ČNR,13.,19.9.1991,240,242,433-507

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 9.7.do 10.9.1991 T 359 + dodatek

23.ČNR,9.,11.10.1991,265,220-236,520-9

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 11.9.do 7.10.1991 T 395

24.ČNR,8.11.1991,280,414-417

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 7.10.do 4.11.1991 T 428

24.ČNR,14.11.1991,283,31-40

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 5.do 13.11. 1991 T 474

24.ČNR,21.11.1991,292,285,287

revokace usn.ČNR č.283 ze 14.11.1991

24.ČNR,21.11.1991,293,287-332

pokračování v projednávání T 474

26.ČNR,4.12.1991,303,143-145

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 14.11.do 2.12.1991 T 485

27.ČNR,10.12.1991,316,9-84

informace o jednání s P SNR v Časté-Papierničce podle T 474

29.ČNR,20.12.1991,335,332-339

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 3.do 19.12. 1991 T 540

30.ČNR,30.1.1992,354,195-196

odvolání Bělehrádka z P ČNR

30.ČNR,31.1.1992,360,III/160-169

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 20.12.1991 do 21.1.1992 T 552 + dodatek /do 29.1./

31.ČNR,18.,19.2.1992,369,27-28,37-38

volba čl.P ČNR: Přikryl

31.ČNR,17.3.1992,384,II/172-173

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 30.1.do 18.2.1992 T 580

32.ČNR,18.3.1992,396,161-162

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 19.2.do 16.3.1992 T 630

34.ČNR,16.4.1992,437,332-333

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 17.3.do 13.4.1992 T 694

35.ČNR,29.4.1992,456,270

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 14.1.do 27.4.1992 T 771

38.ČNR,12.5.1992,493,72

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 28.4. do 12.5.1992 T 791

   
   

PUBLIKACE NEPERIODICKÉ

 

Viz Nakladatelství a vydavatelství

 
   


Přihlásit/registrovat se do ISP