CENY

 
   

11.ČNR,13.12.1990,78,9-10

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v oblasti cen T 139 návrh T 132

12.ČNR,18.-19.12.1990,89,103-108, 252-254

vzetí zpět T 139 spol.zpráva T 144

14.ČNR,6.2.1991,104,73-74

přerušení projednávání odpovědi př.vl. na interpelaci posl.Kryčera a dalších ve věci účtování tepelné energie občanům T 96; T 96A

17.ČNR,27.3.1991,135,151-152

nesouhlas s T 96A

17.ČNR,27.3.1991,135,160

souhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.Danneberga ve věci výplat za vytápění ušlechtilými palivy T 136, T 136A

18.ČNR,8.5.1991,154,285-286/II

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v oblasti cen T 242 návrh T 268

19.ČNR,22.5.1991,172,272-273

souhlas s odpovědí př.vlády na interpelaci posl. Frkala ve věci zvýšení cen paliv a energií T 240, T 240A

20.ČNR,18.6.1991,185,144-151

schválení T 245 společ.zpráva T 311

   

CENY ZA ZÁSLUHY

 

Viz Vyznamenání

 
   
   

CESTY ZAHRANIČNÍ

 
   

29.ČNR,20.12.1991,-,337,339

návrh na předložení přehledu zahr.cest poslanců a pracovníků K ČNR

   
   

CÍRKEV

 
   

4.ČNR,5.9.1990,34,201-202

schválení zákon.opatření P ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona o úpravě někt.majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého T 38 návrh zákona T 30

17.ČNR,27.3.1991,135,176

souhlas s odpovědí vlády na interpelaci posl.Honajzera ve věci obnovy kláštera v Rajhradě T 187, T 187A,B

32.ČNR,17.3.1992,388,16

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o registraci církví a náboženských společností T 573 návrh T 609

33.ČNR,19.3.1992,398,31-45

schválení T 573 společ.zpráva T 633

   
   

ČERNOBYL - HAVÁRIE

 

Viz Ekologie

 
   
   

ČESKÁ AKADEMIE VĚD

 

Viz Věda

 
   
   

ČESKÁ LESNICKÁ INSPEKCE

 

Viz Lesy

 

 
   

ČESKÝ ÚŘAD PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ

 

Viz Soutěž hospodářská

 
   

ČINNOST ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 

Viz též Bulletin České národní rady

 
   

6.ČNR,30.10.1990,52,16-17,162-179

informace veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

6.ČNR,31.10.1990,-,133-135

stanovisko posl.Němcové k obsahu činnosti ČNR

   
   

BUDOVY ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 
   

17.ČNR,27.3.1991,-,126-127

otázka posl.Kolářové ve věci ukončení pronájmu stravovacího zařízení

   


Přihlásit/registrovat se do ISP