NÁHRADY REGRESNÍ

 
   

18.ČNR,14.5.1991,155,293/II

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví /o regresních náhradách T 273 návrh T 278

20.ČNR,18.6.1991,186,151-157

schválení T 273 společ.zpráva T 312

   
   

NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ

 
   

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o neperiodických publikacích T 52 návrh T 80

15.ČNR,27.2.1991,110,20-60

schválení T 52 spol.zpráva T 103

19.ČNR,23.5.1991,175,296-297

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.106/1991 Sb., o neperiodických publikacích T 301 návrh T 284

20.ČNR,18.6.1991,184,125-143

schválení T 301 společ.zpráva T 315

   
   

NÁLEŽITOSTI POSLANECKÉ

 
   

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR T 305 návrh T 295

20.ČNR,18.6.1991,183,119-125

schválení T 305 společ.zpráva T 310

   
   

NÁRODNÍ FRONTA

 
   

2.ČNR,3.7.1990,22,156-162

schválení opatření P ČNR k ustavení parl.komise pro ukončení činnosti NF ČSR usn.P ČNR T 20

23.ČNR,9.,11.10.1991,265,224,234

informace o zrušení dočasné komise P ČNR pro likvidaci činnosti a pro majetkoprávní vyrovnání býv.Národní fronty

   
   

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

 

Viz Kontrola

 
   
   

NEMOCNICE

 

Viz Zdravotnictví

 
   
   

NEPERIODICKÉ PUBLIKACE

 

Viz Nakladatelství a vydavatelství

 
   
   

notářství

 
   

34.ČNR,14.4.1992,414,39

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o notářích a jejich činnosti (notářský řád) T 692 návrh T 722

37.ČNR,7.5.1992,480,20-27

schválení T 692 společ.zpráva T 764

   


Přihlásit/registrovat se do ISP