FERERÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA /FBIS/

 

Viz Bezpečnost státu

 
   
   

FEDERÁLNÍ RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

 
   

30.ČNR,22.1.1992,342,30-46,77-87

postup při volbách členů Rady

30.ČNR,30.1.1992,356,II/196-199,

volba čl.Rady: Jakobec, Lindaur, Vaněček

III/52-55

 
   
   

FEDERÁLNÍ ZŘÍZENÍ

 

Viz Státnost

 
   
   

FINANCE

 
   

12.ČNR,17.12.1990,84,55-56

souhlas s odpovědí min.prům. na interpelaci posl. Hejska ve věci vypořádání finanč.prostředků investovaných stát.podniky T 99, T 99A

24.ČNR,15.11.1991,291,267

souhlas s odpovědí min.fin. na interpelaci posl.Ratiborského ve věci oznamovací povinnosti soukromého sektoru o fakturách T 381, T 381A

   
   

FONDY

 
   

30.ČNR,30.1.1992,-,II/217-219

interpelace posl.Payna na min.priv. ve věci investičních fondů T 571

31.ČNR,17.3.1992,386,II/210

souhlas s T 571I

   
   

FOND NÁRODNÍHO MAJETKU /FOND NÁRODNÍHO JMĚNÍ/

 
   

18.ČNR,23.4.1991,142,33-53

schválení vl.n.zákona ČNR o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění ČR T 104, T 104a spol.zpráva T 248

20.ČNR,21.6.1991,197,383-402,435-439,

volba čl.někt.orgánů FNM ČR: presidium:

Činčera, Habigt, Jurečka, Klimeš, Kohoutek, Kupka, Kerouš; dozorčí rada: Bezděk, Dušek, Jančáry, Kozánek, Ledvinka  

20.ČNR,8.7.1991,199,471-474,497-498

volba mpř.presidia FNM: Salzman

508,539

 

21.ČNR,11.7.1991,222,346-358,405-412

schválení statutu a rozpočtu FNM

23.ČNR,8.10.1991,245,50

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění a doplň.zákon ČNR č.500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k někt.věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a FNM ČR, ve zn.zákona ČNR č.285/1991 Sb. T 388 návrh T 396

23.ČNR,8.-9.10.1991,252,59-80,146-158

schválení T 388 společ.zpráva T 403

31.ČNR,21.2.1992,380,II/122-131,

schválení vl.n.rozpočtu FNM ČR na r.1992 T 559

135-140

společ.zpráva T 582

32.ČNR,17.3.1992,389,27-28

vzetí na vědomí rezignace Činčery

34.ČNR,14.4.1992,418,64-66,85

volba čl.presidia: Kysilka

   
   

FUNKCIONÁŘI ČESKÉ NÁRODNÍ RADY - NÁLEŽITOSTI, VOLBA

 
   

1.ČNR,26.6.1990,1,16-17

schválení volebního řádu pro tajné hlasování návrh T 1

1.ČNR,26.6.1990,6,28-32

volba př.ČNR: Dagmar Burešová

 

návrh T 5

1.ČNR,26.6.1990,7,35

stanovení počtu místopředsedů a ověřovatelů ČNR

 

návrh T 6

1.ČNR,26.6.1990,9,47-70

volba mpř.ČNR: Kasal, Kraus, Malík, Žák návrh T 8

1.ČNR,26.6.1990,10,71

volba ověřovatelů ČNR: Balcárek, Karas, Popovič, Stiborová návrh T 11

13.ČNR,17.1.1991,94,15-46

volba př.ČNR: Burešová; mpř.: Kalvoda, Kasal, Malík, Vlach

30.ČNR,30.1.1992,-,II/177

informace o ustoupení klubu OF od návrhu na odvolání Vlacha z funkce mpř.Přihlásit/registrovat se do ISP