TELEVIZE

 
   

6.ČNR,31.10.1990,-,129

podnět posl.Bárty na min.vlády ve věci požadavku odvolání Dumbrovského z funkce

19.ČNR,22.5.1991,-,240-241

interpelace klubu ODS na vládu ve věci rozhlasového a televizního vysílání T 288

24.ČNR,6.11.1991,269,78-79

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o České televizi T 420 návrh T 454

24.ČNR,7.11.1991,274,111-162,180-206

schválení T 420 společ.zpráva T 434

24.ČNR,15.11.1991,291,273

souhlas s T 288F, vzetí na vědomí T 288H

26.ČNR,5.12.1991,309,II/24-27

schválení procedury volby prozatímního ředitele

29.ČNR,18.-19.12.1991,330,188-193

volba I.Mathé prozatímním ředitelem České

196-197

televize

30.ČNR,22.1.1992,342,30-46,77-87

postup při volbách členů Rady

30.ČNR,30.-31.1.1992,356,II/196-199,

volba čl.Rady: Fleischmann, Grygar, Kühnl,

III/52-55,59-60,84

Růžička, Svoboda, Trefulka, Trnka, Zajíc, Zemina

   
   

TISK

 
   

6.ČNR,31.10.1990,-,120-121,129

podnět posl.Kantůrkové na gen.prokurátora ve věci destabilizace společnosti informacemi v Expresu

6.ČNR,31.10.1990,-,140-142,151,160

stanovisko posl.Hejska k informacím v Expresu

15.ČNR,27.2.1991,-,113-115

žádost posl.Klenera na vládu ve věci podpory odborného lékařského tisku

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost T 209 návrh T 225 zásady T 156

17.ČNR,27.3.1991,-,127-128

interpelace posl.Moskala na vládu ve věci vydávání deníku Česká politika T 260

18.ČNR,24.-254.1991,144,158-180,

neschválení T 209

205-236

spol.zpráva T 249

18.ČNR,7.5.1991,-,87-88/II

přerušení projednávání T 260A

24.ČNR,15.11.1991,291,271-272

nesouhlas (dle těsnopisecké zprávy souhlas) s  T 260A

   
   

TOXIKOMÁNIE

 
   

19.ČNR,22.5.1991,-,249-250,255-256

interpelace posl.Dudeška na př.vlády ve věci hrazení léčby drogově závislých T 288, odpověď min.zdrav.

24.ČNR,15.11.1991,-,214-218

interpelace posl.Loma na vládu ve věci dopingu v tělovýchově a sportu T 513

31.ČNR,17.3.1992,386,II/223-228

nesouhlas s T 513K

34.ČNR,16.4.1992,434,317-318

nesouhlas s T 513N

   


Přihlásit/registrovat se do ISP