LÉČEBNY PRO DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ

 

Viz Zdravotnictví

 
   
   

LÉČIVA

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,176,255-257

otázka posl.Klenera na min.zdrav. ve věci zajištění kontroly diagnostických a léčebných metod, odpověď min.zdrav.

17.ČNR,27.3.1991,-,161-162

odpověď ministra zdravotnictví na otázku posl.Jiřího Hájka ve věci celních opatření v oblasti léčiv

34.ČNR,16.4.1992,434,308-309

vzetí na vědomí odpovědi př.vl.na interpelaci posl.Dobala a dalších ve věci strategie rozvoje farmaceutického průmyslu T 592, T 592A

   
   

LESY

 
   

14.ČNR,7.2.1991,-,134-135

interpelace posl.Wolfa na min.zem. ve věci těžby dřeva v CHKO Podyjí T 185

14.ČNR,8.2.1991,-,261-262

interpelace posl.Moskala na min.zem. ve věci koncepce zemědělství, lesnictví a potravinářství 1991-1992 T 185

17.ČNR,27.3.1991,-,110-111

otázka posl.Jančáryho na min.zem. ve věci těžby dřeva v severočes.podhorských oblastech

18.ČNR,23.4.1991,141,32

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o České lesnické inspekci T 235 návrh T 243

18.ČNR,7.5.1991,151,81-82/II

souhlas s T 185 E

20.ČNR,19.6.1991,188,221-265

schválení T 235 společ.zpráva T 314

20.ČNR,21.6.1991,198,444-446,459

naléhavá interpelace posl.Hofhanzla a Wolfa na min.zem. ve věci lesních a.s. T 336

21.ČNR,11.7.1991,221,376

souhlas s T 336A

22.ČNR,12.9.1991,-,358-362

interpelace posl.P.Krause a dalších na př.vl.ve věci hospodaření s lesy T 382

23.ČNR,10.-11.10.1991,259,239-261

žádá vládu o předložení zprávy o ekonom.

442-456

reformě v lesním hospodářství

24.ČNR,21.11.1991,295,344-347

souhlas s T 382P, nesouhlas s T 382J

30.ČNR,30.1.1992,352,II/181-184

naléhavá interpelace posl.Žižky na mpř.vlády, min.zem., min.živ.prostředí ve věci vymezení správy lesního hospodářství T 571

30.ČNR,30.1.1992,355,190-231

přerušení projednávání kontroly usn.ČNR č.259

III/24-52

 

30.ČNR,18.2.1992,364,III/228-229

souhlas s T 571A, nesouhlas s T 571B

31.ČNR,21.2.1992,378,II/92-96

kontrola usn.ČNR č.259 k ekonom.reformě v lesním hospodářství

34.ČNR,14.4.1992,414,42

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a stát.správě lesního hospodářství T 743 návrh T 740

   

34.ČNR,16.4.1992,434,305-306

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl. Krčmy ve věci lesního hospodářství ČR T 598, T 598A, T 598B

   
   

LEŽÁKY

 

Viz Pieta

 
   
   

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

 
   

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu poslanců ČNR na vydání usn. ČNR navrhující FS přijetí ústav.zákona o základních právech a svobodách T 91 návrh T 80

6.ČNR,31.10.1990,-,217-239

problematika přípravy zákona

7.ČNR,15.11.1990,-,87-108

způsob projednávání T 91a

8.ČNR,22.11.1990,67,13-154

schválení T 91 společ.zpráva T 109

15.ČNR,27.2.1991,-,119-120

interpelace posl.Bodyho na min.zdrav. ve věci konkursu na stáže ve Švýcarsku T 233

17.ČNR,27.3.1991,135,162-163

souhlas s odpovědí na T 233

27.ČNR,10.12.1991,-,7

připomenutí Dne lidských práv

30.ČNR,31.1.1992,359,III/157-160

požadavky M.Marečka

   
   

LOTERIE

 
   

19.ČNR,22.5.1991,-,231-232

interpelace posl.P.Duška na min.fin. ve věci pronikání zahraničních subjektů do sázkových her T 288

20.ČNR,8.7.1991,200,534-536

souhlas s T 288B

   
   

LUSTRACE

 
   

6.ČNR,30.10.1990,49,92-93

jmenování přednostů okres. úřadů až po provedení lustrace

6.ČNR,31.10.1990,53,182-216

žádá lustrace pracovníků K ČNR, přednostů okr. Úřadů, pracovníků okr.úřadů, soudců z povolaní; ustavení komise k lustracím

7.ČNR,15.11.1990,65,83-86

informace o kontrole plnění usn.ČNR č.53

9.ČNR,29.11.1990,76,238-243,249-254

Zpráva o práci dočasné komise PČNR pro otázky lustrací

13.ČNR,17.1.1991,98,73-92,98-104

lustrace nejvyšších orgánů ČR

14.ČNR,14.2.1991,107,321-358

zpráva o činnosti lustrační komise PČNR T 175 + dodatek

17.ČNR,28.3.1991,138,205-208,254-259

zpráva o činnosti lustrační komise PČNR

18.ČNR,14.5.1991,156,294-384/II

zřízení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací: Bereza, Čech, Dohnal, Fendrych, Havlovič, Hejsek, Kelnar, Mašek, Nedbálek, Pavela, Ratiborský, Stodůlka, Šepsová, Tollner, Válek jednací řád

20.ČNR,21.6.1991,193,394-395

doplnění usn.ČNR č.156

21.ČNR,10.7.1991,213,264-266,326-329

zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,13.9.1991,236,396-428

zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,10.10.1991,-,296,319-320

otázka posl.Dohnala na min.kontroly ve věci informování o pozitivní lustraci býv.min.Valeše T 432

23.ČNR,11.10.1991,266,457-459,487-520

neschválení návrhu posl.Kelnara ne změnu usn.

528-529

ČNR č. 156 ze 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,268,38-76

zpráva o činnosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací z období mezi 22.a 24.schůzí ČNR

k novelizaci zákona č.92/1991 Sb.

 

26.ČNR,4.12.1991,302,140-142

naléhavá interpelace posl.Chromého na př.vl.ve věci výkladu zákona č.451/1991 Sb.T 515

29.ČNR,19.12.1991,332,279-281

nesouhlas s T 515A

29.ČNR,20.12.1991,333,297-313

zpráva vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

30.ČNR,18.2.1992,364,III/227-228

nesouhlas s T 515B

31.ČNR,21.2.,17.3.1992,-,II/158-160

sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky

171-172

lustrací

32.ČNR,18.3.1992,392,46-78

vzetí na vědomí sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 31.ČNR

33.ČNR,20.3.1992,-,184-189

sdělení VK ČNR pro otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,424,117-118

vzetí na vědomí sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 20.3.1992

34.ČNR,14.4.1992,414,39-40

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.dalších předpokladech pro výkon něk.funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků SNV ČR T 678 návrh T 723

35.ČNR,28.4.1992,444,135-160

schválení T 678 společ.zpráva T 763

35.ČNR,4.5.1992,459,II/139-171

vzetí na vědomí závěrečné zprávy VK ČNR pro otázky lustrací zpráva

37.ČNR,7.5.1992,478,14

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona, kt. se mění a doplň. zákon č. 451/1991 Sb., kt.se stanoví někt.další předpoklady pro výkon někt.funkcí ve stát.orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR T 785 návrh T 786

37.ČNR,12.5.1992,-,110-111

omluva klubu KSČM vzhledem k projednávání T 785 (projednáván až na 38.schůzi ČNR)

38.ČNR,12.5.1992,489,13-56

schválení návrhu na podání T 785 FS společ.zpráva T 789

   


Přihlásit/registrovat se do ISP