SBOR NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

 

Viz Policie

 
   
   

SDRUŽENÍ OBČANSKÁ

 
   

14.ČNR,7.2.1991,-,123-124

interpelace posl.Karase na př.vl.ve věci mládežnických organizací T 185

20.ČNR,8.7.1991,200,515

souhlas s T 185H

31.ČNR,17.3.1992,386,II/193

nesouhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl Chromého ve věci občanských sdružení v požární ochraně T 563, T 563A

   
   

SDRUŽENÍ SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ

 

Viz Národní fronta

 
   
   

SCHŮZE ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 
   

8.ČNR,22.11.1990,-,19-24

návštěva Františka kardinála Tomáška

8.ČNR,22.11.1990,68,154-155

změna pořadu schůze

26.ČNR,6.12.1991,315,II/178-188

návrh na svolání schůze ČNR k postoji SNR

29.ČNR,20.12.1991,335,336,338-339

návrh instalace hlasovacího zařízení v sále

35.ČNR,28.4.1992,438,19-21

stanovení termínu 36.schůze ČNR

35.ČNR,29.4.1992,-,201-203

problematika jednání bez stenografického zápisu

37.ČNR,12.5.1992,-,110-111

omluva klubu KSČM vzhledem k projednávání T 785 (projednáván až na 38.schůzi ČNR)

38.ČNR,12.5.1992,489,13-56

schválení návrhu na podání T 785 FS společ.zpráva T 789

   
   

SILNICE

 

Viz Komunikace dopravní

 
   
   

SITUACE KRIZOVÉ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,190

podnět posl.Mašatové na vládu ve věci zajištění objektů v kategorii jedna před haváriemi

5.ČNR,10.10.1990,-,191-193

interpelace posl.Zemana ve věci ohrožení obcí povodněmi v důsledku nedostatečné ochrany půdy T 92

17.ČNR,27.3.1991,-,133

poděkování vládě za pomoc při havárii v Olomouci

21.ČNR,11.7.1991,221,379

souhlas s odpovědí min.zem. na interpelace posl.Zemana ve věci odstranění povodňových škod z r.1987 a 1990 v okr.Vsetín T 212, T 212A

21.ČNR,11.7.1991,221,379-380

souhlas s odpovědí na T 92

21.ČNR,11.7.1991,221,380

souhlas s odpovědí min.živ.prostředí na interpelaci posl.Zemana ve věci odstranění následků povodňových škod v okrese Vsetín T 276, T 276A

   
   

sociální zabezpečení

 

Viz Zabezpečení sociální

 
   
   

SOUDNICTVÍ

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-232-233

informace posl.Válka o podání trest.oznámení ve věci neučinění opatření při černobylské havárii

5.ČNR,10.10.1990,-,206-207

otázka na min.sprav. ve věci počtu soudců a jejich materiálních podmínek

5.ČNR,10.10.1990,-,211-212,216,268-269

návrh na zřízení komise pro prověřování kandidátů na funkci soudce z povolání

6.ČNR,30.10.1990,56,16

zpětvzetí návrhu na souhlas se zahájením trest.stíhání soudkyně z povolání

6.ČNR,30.10.1990,55,22

zproštění někt.soudců z povolání soudcovské funkce T 81

6.ČNR,30.10.1990,56,23-67

volba soudců z povolání návrhy T 69, T 72

společ.zpráva T 90

 

9.ČNR,22.11.1990,70,15

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o volbách soudců z lidu T 117

 

návrh T 116

9.ČNR,28.11.1990,-,123

informace o uvolnění kasáren na Smíchově pro pražskou justici

11.ČNR,13.12.1990,81,81-91

schválení T 117 společ.zpráva T 131

12.ČNR,17.12.1990,85,83-85

zproštění někt.soudců z povolání soudcovské funkce návrh T 106

12.ČNR,18.12.1990,86,88-102

volba soudců z povolání k soudům v ČR návrhy T 107A, T 107B společ.zpráva T 146

14.ČNR,6.2.1991,102,53

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o sídlech a obvodech okres. a krajských soudů v ČR T 154 návrh T 183

15.ČNR,28.2.1991,119,207-211

schválení T 154 společ.zpráva T 174

15.ČNR,28.2.1991,120,177-178

zproštění někt.soudců z povolání soudcovské funkce návrh T 190

15.ČNR,28.2.1991,121,178-194

volba soudců z povolání k soudům v ČR návrhy T 184 společ.zpráva T 191

17.ČNR,26.3.1991,133,75-77

zproštění někt.soudců z povolání soudcovské funkce návrh T 201

17.ČNR,26.3.1991,134,77-82

volba soudců z povolání k soudům v ČR návrhy T 202 společ.zpráva T 206

17.ČNR,27.3.1991,135,99-103,137-144

souhlas s odpovědí min.sprav. na interpelaci posl.Šplíchala ve věci využití Štefánikových kasáren jako kulturně vzdělávacího a obchodně bankovního centra

18.ČNR,26.4.1991,146,307-308

zproštění někt.soudců z povolání soudcovské funkce návrh T 251

18.ČNR,26.4.1991,147,309-319

volba soudců z povolání k soudům v ČR návrh T 237 společ.zpráva T 252

18.ČNR,7.5.1991,151,73-75/II

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Honajzera ve věci vyšetřování trestné činnosti v DAK Slušovice T 244, T 244A

19.ČNR,22.5.1991,170,214

zproštění soudců z povolání soudcovské funkce návrh T 274

19.ČNR,22.5.1991,171,215-227

volba soudců z povolání k soudům v ČR návrh T 262 společ.zpráva T 271

19.ČNR,22.5.1991,-,229-230

interpelace posl.Čecha na min.sprav. ve věci trestního postihu za přebarvení smíchovského tanku T 288

21.ČNR,10.7.1991,214,266-316

vzetí na vědomí zprávy vl.ČR o úkolech české justice T 308

21.ČNR,10.7.1991,215,316-318

zproštění někt.soudců z povolání soudcovské funkce návrh T 327

21.ČNR,10.7.1991,216,318-326

volba soudců z povolání k soudům v ČR návrh T 325 společ.zpráva T 328

21.ČNR,10.7.1991,217,318-319

zpětvzetí návrhu na volbu mpř.Nejvyš.soudu ČR návrh T 326

22.ČNR,10.9.1991,224,55-56

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o plat.poměrech soudců, stát.notářů, justičních a notářských čekatelů T 351 návrh T 363

22.ČNR,10.9.1991,228,114-144

schválení T 351 společ.zpráva T 369

23.ČNR,8.10.1991,245,49

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o stát.správě soudů ČR T 384 návrh T 390

28.ČNR,16.12.1991,317,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se doplň.zákon ČNR č.436/1991 Sb., o někt.opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o stát.správě soudů ČR T 527 návrh T 536

28.ČNR,17.12.1991,326,101-108

udělení souhlasu k trest.stíhání býv.soudkyně Křípačové a býv.soudkyně Hlavaté

28.ČNR,17.12.1991,328,131-134

naléhavá interpelace posl.Honajzera na vládu ve věci vyšetřování trestné činnosti v DAKu Slušovice T 551

29.ČNR,17.12.1991,329,34-37

schválení T 527 zpráva ÚPV T 539

30.ČNR,18.2.1992,364,III/201-202

souhlas s T 551A, T 551B, T 551C

33.ČNR,20.3.1992,411,225-227

nesouhlas s T 551E

   
   

SOUTĚŽ HOSPODÁŘSKÁ

 
   

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž T 221 návrh T 230

18.ČNR,26.4.1991,148,320-327

schválení T 221 společ.zpráva T 245

   

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

 

Viz Sdružení občanská

 
   
   

SPOJE

 
   

28.ČNR,17.12.1991,327,124-125

souhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.ODA ve věci situace ve spojích T 424, T 424A

   

SPORT

 
   

15.ČNR,27.2.1991,-,109-110

interpelace posl.Kalouskové na min.škol. ve věci navrácení majetku Čsl.obci sokolské T 233

17.ČNR,27.3.1991,-,106-108

interpelace posl.M.Krause na př.vl. ve věci státní finanční podpory těl.výchovy a sportu

18.ČNR,14.5.1991,151,62-63/II

přerušení projednávání odpovědi na interpelaci posl. Fonioka a R.Duška na min.fin. ve věci zajištění sport.mládeže a sport.reprezentace T 222, T 222A

18.ČNR,7.5.1991,151,63-67/II

souhlas s odpovědí min.fin. na interpelaci posl.R.Duška a dalších ve věci finanční podpory tělovýchovy a sportu T 259, T 259A

18.ČNR,7.5.1991,-,106-110/II

odpověď min.škol. na T 233

18.ČNR,8.5.1991,154,285-286/II

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kt.se zrušuje zákona č.68/1956 Sb., o organizaci těles.výchovy, a kt.se upravují někt.další vztahy, týkající se dobrovolných tělových.organizací T 255 návrh T 270

19.ČNR,22.5.1991,169,181-213

schválení T 255 společ.zpráva T 282

19.ČNR,22.5.1991,-,230-231,249

interpelace posl.Čecha, Pavely a Bezděka na min.škol. a min.fin. ve věci situace krytých koupališť a bazénů T 288

19.ČNR,22.5.1991,172,262

souhlas s T 222A,B

19.ČNR,22.5.1991,172,263-264

souhlas s T 259B

20.ČNR,8.7.1991,200,504-505

souhlas s T 222C

20.ČNR,8.7.1991,200,505

souhlas s T 259C

20.ČNR,8.7.1991,200,536-538

souhlas s T 288C, D

   
   

21.ČNR,8.7.1991,201,344-345

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č.173/1990 Sb., kt.se zrušuje zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kt.se upravují někt.další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací T 320 návrh T 344

21.ČNR,8.7.1991,203,53-65

schválení T 320 společ.zpráva T 347

23.ČNR,10.10.1991,257,411-412

souhlasí s T 288D, T 288E

24.ČNR,15.11.1991,-,214-218

interpelace posl.Loma na vládu ve věci dopingu v tělovýchově a sportu T 513

31.ČNR,17.3.1992,386,II/223-228

nesouhlas s T 513K

34.ČNR,16.4.1992,434,317-318

nesouhlas s T 513N

   
   

SPRÁVA OBCÍ A MĚST

 
   

2.ČNR,3.7.1990,20,141-148

schválení opatření P ČNR k návrhu úst.zákona č. 100/1960 Sb., Ústava ČSR, ve zn.pozd.předpisů, a úst.zákon č.143/1968 Sb., o čsl.federaci, ve zn.pozd.předpisů, a kt.se zkracuje vol.období národních výborů návrh T 18

4.ČNR,4.,6.9.1990,27,20-21,278-279

zpětvzetí vl.n.zákona ČNR o hl.m.Praze T 31

4.ČNR,4.9.1990,29,42-43

zkrácení zákon.lhůty k projednání vl.n.zákona ČNR o obcích (obecní zřízení) T 32, vl.n.zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích T 34, vl.n.zákona ČNR o hl.m.Praze T 31 návrh T 26

4.ČNR,4.9.1990,30,43-129

schválení T 32 spol.zpráva T 45

4.ČNR,4.-5.9.1990,31,129-194

schválení T 34 spol.zpráva T 47

5.ČNR,9.10.1990,44,26

zpětvzetí návrhu poslanců na vyd.zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích T 70

5.ČNR,9.10.1990,45,27-53

schválení vl.n.zákona ČNR o hl.m.Praze T 31A spol.zpráva T 46

6.ČNR,31.10.1990,-109-112

interpelace posl.Štěpové na min.vlády ve věci umístění pluku OSN v Českém Krumlově T 100

7.ČNR,15.11.1990,-,43,75

otázka posl.J.Ježka na min.fin. ve věci odměny členům voleb.komisí při volbách do místních zastupitelstev, odpověď min.fin.

11.ČNR,13.12.1990,79,10-49

schválení vl.n.zákona ČNR o stát.správě a samosprávě ve školství T 94

 

spol. zpráva T 130

15.ČNR,27.2.1991,112,108,124-125

podnět posl.Danneberga a dalších na úpravu statutu města Ústí nad Labem

17.ČNR,26.3.1991,-,25-26,147-149

otázka posl.Röschové na vládu ve věci přípravy zákona o majetku obcí; odpověď min.fin.

17.ČNR,26.3.1991,132,44-75

schválení návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení T 189

spol.zpráva T 228

 

17.ČNR,27.3.1991,-,122

interpelace posl.Kubiše na min.fin. ve věci financování měst a obcí

17.ČNR,27.3.1991,-,130-133,148-149

podnět posl.Payna na vládu ve věci návrhu zákona o majetku obcí a měst; odpověď min.fin.

17.ČNR,27.3.1991,-,135-136

podnět posl.Výborného na vládu ve věci návrhu zákona o majetku obcí a měst

18.ČNR,14.5.1991,160,388-389/II

doporučuje FS projednat zákon upravující podmínky pro hospodaření obcí

19.ČNR,22.5.1991,172,276-277

vyřízení T 100

19.ČNR,23.5.1991,174,294-296

vzetí na vědomí stanoviska ÚPV ve věci postavení města Ústí nad Labem

20.ČNR,20.6.1991,190,372-374

ruší obecně závaznou vyhlášku Zastupitelstva města Plzně

20.ČNR,21.6.1991,-,454

otázka posl.Vlka na př.vl.ve věci udělení statutu města Karviné

22.ČNR,10.9.1991,224,56

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) návrh T 373

22.ČNR,13.9.1991,234,380

přeřazení návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Olomouc T 378; obecně závazné vyhlášky zastupitelstva města Opava T 379

23.ČNR,8.10.1991,245,50

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon ČNR č.418/1990 Sb., o hl.m.Praze T 393 návrh T 398

23.ČNR,8.10.1991,249,113-130

projednání T 378, T 379

23.ČNR,9.10.1991,253,158-195,198-215

schválení T 393 společ.zpráva T 408

23.ČNR,9.10.1991,254,215-219

žádá vl.o předložení informace o koncepci místní správy v ČR

23.ČNR,10.10.1991,256,355-361

souhlas s ústní odpovědí min.Sokola na interpelaci posl.Payna na př.vl.a min.vnitra ve věci slučování a rozdělování obcí T 432; odpověď min.vnitra

23.ČNR,10.10.1991,258,422-438

informace vl.o koncepci místní správy

   
   
   
   

24.ČNR,6.11.1991,269,83

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/ a zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu někt.věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí T 414 návrh T 457

24.ČNR,6.11.1991,273,167-180

zrušení obecně závazní vyhlášky Zastupitelstva hl.m. Prahy společ.zpráva T427 nezrušení obecně závazné vyhlášky Zastupitelstva města České Budějovice společ.zpráva T 426

24.ČNR,8.11.1991,277,315-334,390-405

schválení T 414 společ.zpráva T 437

24.ČNR,8.11.1991,281,417-419

žádá vládu o řešení právní úpravy hospodaření v obcích

26.ČNR,4.12.1991,302,136-142

naléhavá interpelace posl.Payna na př.vl.a min.vnitra ve věci slučování a rozdělování obcí T 515

28.ČNR,16.12.1991,322,68-71

zrušení usn.obecního zastupitelstva obce Borovnička

29.ČNR,19.-20.12.1991,337,281-286,

souhlas s T 515C

339-350,352-353,363-364

 

29.ČNR,19.12.1991,332,286-288

přerušení projednávání odpovědi min.vnitra na interpelaci posl.G.Mazalové na př.vl.ve věci zařazení Městského úřadu Dubňany T 451, T 451A

30.ČNR,22.1.1992,344,116-123

zrušení obecně závazné vyhlášky Městkého úřadu v Táboře společ.zpráva T 553

30.ČNR,24.1.1992,348,II/95-126

vzetí na vědomí Informace vl.ČR o koncepci místní správy v ČR T 560

30.ČNR,30.1.1992,-,187-192

interpelace posl.Litomiského a dalších na vládu ve věci přejímání historického majetku obcí T 571

30.ČNR,18.2.1992,364,III/211-212

přerušení projednávání T 451A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/189-190

přerušení projednávání T 451A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/211-214

souhlas s T 571K

32.ČNR,18.3.1992,394,122-124

zrušení obecně závazné vyhlášky obce Záblatí společ.zpráva T 647

32.ČNR,18.3.1992,395,125-130

zrušení usnesení Městské rady v Uherském Hradišti společ.zpráva T 655

34.ČNR,14.4.1992,414,35

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o regionální politice T 679 návrh T 715

   
   
   
   

34.ČNR,14.4.1992,414,39

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zn. zákona ČNR č. 439/1991 Sb., zákona ČNR č. 485/1991 Sb. a zákona ČNR č.553/1991 Sb. T 673 návrh T 720

34.ČNR,14.4.1992,414,41

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se doplň.zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu někt.věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí T 690 návrh T 730

34.ČNR,15.4.1992,432,207-225

schválení návrhu zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu T 394 společ.zpráva T 699

34.ČNR,16.4.1992,-,307-308

přerušení projednávání T 451A

36.ČNR,6.5.1992,476,94-140,241-266

souhlasí s T 673 společ.zpráva T 758

   
   

SPRÁVA STÁTNÍ

 
   

2.ČNR,3.7.1990,17,130-135,140

schválení zákon.opatření P ČNR o určení stát.orgánu, kt.je v někt.případech příslušný k výplatě stát.vyrovnávacího příspěvku

 

návrh T 14

2.ČNR,3.7.1990,21,148-155

schválení opatření P ČNR na zkrácení zákon. lhůty k projednání návrhu zákona ČNR na úseku zaměstnanosti návrh T 19

3.ČNR,10.7.1990,24,10-13

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústřed.orgánů stát. správy ČR T 22 návrh T 23

3.ČNR,10.7.1990,25,13-31

schválení T 22 spol.zpráva T 25

4.ČNR,4.9.1990,29,42-43

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o okres.úřadech, úpravě jejich působnosti a o někt.dalších opatřeních s tím souvisejících T 33 návrh T 26

4.ČNR,5.9.1990,32,195-199

schválení zákon.opatření P ČNR o zřízení úřadů práce T 36 návrh zákona T 35

4.ČNR,5.9.1990,33,199-201

schválení zákon.opatření P ČNR o zřízení min. strojírenství a elektrotechniky ČR a o vymezení jeho působnosti T 37 návrh zákona T 29

   
   

4.ČNR,5.9.1990,34,201-202

schválení zákon.opatření P ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona o úpravě někt.majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého T 38 návrh zákona T 30

4.ČNR,5.9.1990,-,238

podnět na vládu k vytvoření agentury pro styk s krajany nabízejícími pomoc

5.ČNR,9.10.1990,43,25

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR v sociál.zabezpečení návrh T 73

5.ČNR,9.10.1990,46,53-146,205

schválení vl.n.zákona ČNR o okres.úřadech, úpravě jejich působnosti a o někt.dalších opatřeních s tím souvisejících T 33 spol.zpráva T 74

5.ČNR,10.10.1990,-,160-164,170

podnět posl.Bělehrádka na vládu ve věci fungování státní správy po zrušení KNV

5.ČNR,10.10.1990,-,193-194

interpelace posl.Kubiše na min.vnitra ve věci organizace okres.úřadů T 92

5.ČNR,10.10.1990,-,205

otázka posl.Čermáka na př.vl. ve věci personálního obsazení řídících funkcí ve stát.správě

5.ČNR,10.10.1990,-,243-243

informace min.práce o ustavování úřadů práce

5.ČNR,10.10.1990,47,272-273,278-279

souhlasí s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Machalíka, Sourala, Rašky, R.Duška a Hofrové ve věci odvolání řediteleStát. statku v Bruntále T 53

5.ČNR,10.10.1990,-,297-298

vystoupení př.vl.k opatřením ve státní správě

6.ČNR,30.10.1990,49,92-93

jmenování přednostů okres. úřadů až po provedení lustrace

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.130/1974 Sb., o stát.správě ve vodním hospodářství; návrhu zákona ČNR o zřízení pozemkového úřadu; návrhu zákona ČNR o stát.správě ve školství návrh T 80

6.ČNR,30.10.1990,59,97

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Štraita ve věci odvolání řediteleOPBH v Jičíně T 54, T 54 A

6.ČNR,30.10.1990,59,100-102

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Zajíčka ve věci tajemníka jihomoravského KNV T 66, T 66A

7.ČNR,15.11.1990,61,11-12

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o územních finančních orgánech návrh T 101b

7.ČNR,15.11.1990,-,44-45,50,58-59,63-64,

situace na min.vnitra a jiných ministerstvech

66,79-81

 

7.ČNR,15.11.1990,-,45-48

podnět posl.Kelnara např.vl. ve věci jmenování přednosty OÚ v Prostějově

7.ČNR,15.11.1990,-,48-51

podnět posl.Fejfara ve věci obsazování okres. úřadů T 108

7.ČNR,15.11.1990,-,56-58

podnět posl.Andrleho na vládu ve věci jmenování přednosty OÚ Uherské Hradiště

7.ČNR,15.11.1990,-,60-62

interpelace posl.Jančáryho např.vl. ve věci expozitur Min.pro životní prostředí v Severočeském kraji T 108

7.ČNR,15.11.1990,-,59-60,76-77

podnět posl.Dohnala na min.fin. ve věci jmenování ředitelů finančních úřadů; odpověď min.fin.

7.ČNR,15.11.1990,-,64-65

odpověď př.vl. na podněty poslanců ve věci jmenování přednostů OÚ

9.ČNR,28.11.1990,72,69-92

schválení vl.n.zákona ČNR o územních finančních orgánech T 79

 

spol.zpráva T 113

9.ČNR,28.11.1990,-,94-95

interpelace posl.Vaňáka a dalších na vládu ve věci odvolání řediteleÚřadu pro ochranu ústavy a demokracie

9.ČNR,28.11.1990,-,113-114

interpelace posl.Moskala na vládu ve věci urychlení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech T 126

11.ČNR,13.12.1990,78,9-10

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v oblasti cen T 139; návrhu zákona ČNR o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti T 121; návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů stát. správy ČR T 140

návrhy T 132, T 133, T 134

 

11.ČNR,13.12.1990,79,10-49

schválení vl.n.zákona ČNR o stát.správě a samosprávě ve školství T 94

 

spol.zpráva T 130

12.ČNR,17.12.1990,84,35

souhlas s T 92A

12.ČNR,17.12.1990,84,54-55

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Nerada ve věci ověřování vlastnických vztahů s.p.Geodézie T 95, T 95A

12.ČNR,17.12.1990,84,56

souhlas s odpovědí min.fin. na interpelaci posl.Fejfara

12.ČNR,17.12.1990,84,57

souhlas s T 108A

12.ČNR,17.12.1990,84,62-69

nesouhlas s odpovědí mpř.vl.na interpelaci posl. Kelnara ve věci jmenování přednosty OÚ Prostějov T 123, T 123A

12.ČNR,17.12.1990,-,70-71

interpelace posl.Dohnala na min.fin. ve věci obsazování funkcí ředitelů územních finanč. orgánů T 163

12.ČNR,18.-19.12.1990,89,103-108, 252-254

zpětvzetí T 139 spol.zpráva T 144

12.ČNR,18.12.1990,87,109-192

schválení T 140 spol.zpráva T 145

12.ČNR,19.12.1990,88,194-252

schválení T 121 spol.zpráva T 143

13.ČNR,17.1.1991,98,73-92,98-104

lustrace nejvyšších orgánů ČR

14.ČNR,6.2.1991,102,53

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění zákon ČNR č.9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti T 167 návrh T 178

14.ČNR,6.2.1991,103,74-78

schválení T 167

14.ČNR,6.2.1991,104,55-57

nesouhlas s odpověědí min.vnitra a min.kontroly na interpelaci posl.Sojky a dalších ve věci prac.zařazení uvolněných funkcionářů NV T 118; T 118A

14.ČNR,6.2.1991,104,66-71

nesouhlas s T 163A

14.ČNR,7.2.1991,-,125-125

interpelace posl.Karase na př.vl.ve věci stavu řízení ústřediteleorgánů stát.moci T 185

14.ČNR,8.2.1991,-,262-263

interpelace posl.Moskala na př.vl.ve věci regionálních oddělení T 185

15.ČNR,27.2.1991,109,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení T 189 návrh T 196

17.ČNR,26.3.1991,130,24

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž T 221 návrh T 230

17.ČNR,26.3.1991,132,44-75

schválení návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR a o působnosti obcí v sociálním zebezpečení T 189 spol.zpráva T 228

17.ČNR,27.3.1991,135,152-153

souhlas s T 163A, T 163B

17.ČNR,27.3.1991,135,157

souhlas s T 123A

17.ČNR,27.3.1991,-,193-194

projednávání T 185B, G

18.ČNR,23.4.1991,139,24-25

vzetí zpět vl.n.zákona ČNR č.130/1974 Sb., o stát.správě ve vodním hospodářství, ve zn. zákona ČNR č.49/1982 Sb., zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okres. úřadech, úpravě jejich působnosti a někt.dalších opatření s tím souvisejících T 205 společ.zpráva T 241

18.ČNR,23.4.1991,141,32

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o České lesnické inspekci T 235 návrh T 243

18.ČNR,26.4.1991,148,320-327

schválení T 221 spol.zpráva T 245

18.ČNR,7.5.1991,151,72/II

souhlas s odpovědí ministra vlády na interpelaci posl.LDS ve věci odvolání ředitele Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie J Müllera T 122, T 122A

18.ČNR,7.5.1991,151,82-83/II

souhlas s T 185F

18.ČNR,7.5.1991,-,123-132/II

informace min.zem. o situaci na ministerstvu

18.ČNR,8.5.1991,154,285-286/II

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v oblasti cen návrh T 268

19.ČNR,22.5.1991,-,233-234

interpelace posl.Kalousové na min.vnitra ve věci dodávek prvků počítačové sítě T 288

19.ČNR,22.5.1991,-,235-239

interpelace posl.Kozla na min.škol. ve věci školských úřadů T 288

19.ČNR,22.5.1991,172,274-275

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Rozlivky ve věci jmenování přednosty OÚ v Nymburce T 266, T 266A

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zemských úřadech T 306 návrh T 294

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.správě v odpadovém hospodářství T 302 návrh T 296

20.ČNR,18.6.1991,185,144-151

schválení T 245 společ.zpráva T 311

20.ČNR,19.6.1991,188,221-265

schválení T 235 společ.zpráva T 314

20.ČNR,20.-21.6.1991,195,337-371

schválení návrhu zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech T 215 společ.zpráva T 285

20.ČNR,21.6.1991,-,451-452

interpelace posl.Wolfa na min.fin. a min. kontroly ve věci likvidace býv.KNV T 336

20.ČNR,21.6.1991,-,156-457

podnět posl.Kolářové na min.kult. ve věci předložení struktury min.kult.

20.ČNR,8.7.1991,200,511,513-515

nesouhlas s T 185B, G

21.ČNR,8.7.1991,202,38-53

schválení T 302 společ.zpráva T 345

21.ČNR,10.7.1991,218,329-337

zpráva dočas.komise PČNR pro dohled nad personální politikou v ústřediteleorgánech stát.správy ČR

22.ČNR,10.9.1991,224,56

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČR, ve zn.zákon.opatření P ČNR č.25/1991 Sb. T 357 návrh T 354

22.ČNR,10.9.1991,224,56-57

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zřízení Úřadu vlády ČR pro mezinárodní vztahy T 361 návrh T 375

22.ČNR,10.9.1991,225,57-67

schválení návhu zákona ČNR o stát.správě ochrany ovzduší T 272 společ.zpráva T 367

22.ČNR,11.9.1991,-,212-310

nepřijetí návrhu usn.ODS k odsouzení činnosti KSČ v letech 1978-1989 T 365

22.ČNR,13.9.1991,235,381-382

nesouhlas s T 288A

23.ČNR,8.10.1991,245,49

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o stát.správě soudů ČR T 384 návrh T 390

23.ČNR,8.10.1991,245,50

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění a doplň.zákon ČNR č.500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k někt.věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a FNM ČR, ve zn.zákona ČNR č.285/1991 Sb. T 388 návrh T 396

23.ČNR,8.-9.10.1991,252,59-80,146-158

schválení T 388 společ.zpráva T 403

23.ČNR,8.10.1991,247,81-95

schválení T 357 společ.zpráva T 404

23.ČNR,8.10.1991,248,96-112

schválení T 384 společ.zpráva T 407

23.ČNR,10.10.1991,-,284-285,322-325

otázka posl.Smělíka na min.fin. ve věci vydání vyhlášky k financování nákladů na pozemkové úpravy T 432; odpověď min.fin.

23.ČNR,10.10.1991,-,294-296

interpelace posl.Žáka na vládu ve věci vybudování státního informačního systému T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,350-352

interpelace posl.Moskala a dalších na př.vl.ve věci přidělení části budovy Min.zem. Min.kontroly T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,366-367

interpelace posl.Mazalové a Andrleho na min.vnitra ve věci nákupu měřičů rychlostí vozidel RAMER T 432

24.ČNR,6.11.1991,269,85-86

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu T 413 návrh T 461

24.ČNR,15.11.1991,-,212

podnět posl.Žáka na vládu ve věci předložení zásad personální politiky v ústřediteleorgánech

24.ČNR,15.11.1991,291,253-261

nesouhlas s T 288A

24.ČNR,15.11.1991,291,262-263

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Fiedora ve věci personální politiky MV ČR T 292, T 292A

24.ČNR,15.11.1991,291,263

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl. K.Procházky ve věci pomoci MZd T 341, T 341A

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o někt.opatřeních týkajících se působnosti ministerstev ČR T 417 návrh T 501

25.ČNR,3.12.1991,298,44-45

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o živnostenských úřadech T 479 návrh T 502

26.ČNR,4.12.1991,299,25-61

schválení T 413 společ.zpráva T 486

 

k novelizaci zákona č.92/1991 Sb.

26.ČNR,4.12.1991,302,140-142

naléhavá interpelace posl.Chromého na př.vl.ve věci výkladu zákona č.451/1991 Sb.T 515

28.ČNR,16.12.1991,317,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.130/1974 Sb., o stát.správě ve vodním hospodářství, ve zn.zákona ČNR č.49/1982 Sb., a zákona ČNR č. 425/1990 Sb. T 478 návrh T 521

28.ČNR,16.12.1991,317,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci návrh T 522

28.ČNR,16.12.1991,318,24-31

schválení T 478 společ.zpráva T 531

28.ČNR,16.12.1991,323,71-75

schválení T 417 společ.zpráva T 528

28.ČNR,17.12.1991,325,86-100

schválení T 479 společ.zpráva T 532

28.ČNR,17.12.1991,327,118

souhlas s T 336E, T 336I

29.ČNR,19.12.1991,-,279-281

nesouhlas s T 515A

29.ČNR,19.12.1991,-,286-288

souhlas s T 432H

29.ČNR,19.12.1991,332,290-294

přerušení projednávání odpovědi min.vnitra na interpelaci posl.Malíka a dalších na vládu ve věci nápravy nespravedlnosti způsobenou správními orgány T 469, T 469A

29.ČNR,20.12.1991,334,316-324

podnět Loma ve věci rozpočtové politiky okres.úřadů

30.ČNR,22.1.1992,339,29-30

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č. 174/1968 Sb., o stát.odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zn.zákona ČNR č.575/1990 Sb. T 550 návrh T 562

30.ČNR,18.2.1992,364,III/204-205

nesouhlas s T 469A, T 469B

30.ČNR,18.2.1992,364,III/211

souhlas s odpovědí min.prům. na interpelaci posl.Bezděka na min.priv., min.fin. a min.prům. ve věci přešetření postupu OÚ v Olomouci T 557, T 557A

30.ČNR,18.2.1992,364,III/227-228

nesouhlas s T 515B

31.ČNR,18.2.1992,365,24-25

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů ČR T 574 návrh T 590

31.ČNR,18.2.1992,365,25

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 550 návrh T 593

31.ČNR,17.3.1992,383,169

vzetí zpět návrhu ZaV ČNR na vyd.ústav.zákona ČNR o zřízení Úřadu ČR pro mezinárodní vztahy T 361

31.ČNR,17.3.1992,388,II/174-179

schválení T 550 společ.zpráva T 585

31.ČNR,17.3.1992,386,II/190

souhlas s T 557B

32.ČNR,17.3.1992,388,16

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 574 návrh T 622

32.ČNR,17.3.1992,388,16-17

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.20/1987 Sb., o stát.památkové péči, ve zn.zákona č. 425/1990 Sb., o okres.úřadech, úpravě jejich působnosti a o někt.dalších opatřeních s tím souvisejících T 618 návrh T 623

32.ČNR,17.3.1992,388,26

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci T 613 návrh T 649

33.ČNR,20.3.1992,412,227-240

schválení T 574 společ.zpráva T 635

34.ČNR,14.4.1992,414,39

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okres.úřadech, úpravě jejich působnosti a o někt.dalších opatřeních s tím souvisejících T 676 návrh T 721

34.ČNR,14.4.1992,414,41

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve zn.zákona ČNR č.64/1991 Sb. T 741 návrh T 735

34.ČNR,14.4.1992,414,42

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a stát.správě lesního hospodářství T 743 návrh T 740

34.ČNR,14.4.1992,416,66-71

schválení T 618 společ.zpráva T 698

34.ČNR,14.4.1992,417,71-80

schválení T 613 společ.zpráva T 701

34.ČNR,16.4.1992,434,292-296

nesouhlas s odpovědí min.škol. na interpelaci posl.Máci ve věci postupu řediteleŠkolského úřadu v Č.Krumlově při odvolání ředitelů školských a předškolních zařízení T 612, T 612A

34.ČNR,16.4.1992,434,309

nedoporučuje oživovat obdobu Státní plánovací komise (podle usn.vl.č.60 z 29.1.1992)

35.ČNR,28.4.1992,439,28

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 741 návrh T 771

35.ČNR,28.4.1992,439,29

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zeměměřických a katastrálních orgánech T 751 návrh T 777

36.ČNR,6.5.1992,473,190-195

schválení T 741 společ.zpráva T 768

36.ČNR,6.5.1992,475,140-146,238-241

schválení T 676 společ.zpráva T 759

37.ČNR,7.5.1992,478,14

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon č. 451/1991 Sb., kt.se stanoví někt.další předpoklady pro výkon někt.funkcí ve stát.orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR T 785 návrh T 786

37.ČNR,7.5.1992,482,35-39

schválení T 751 společ.zpráva T 780

37.ČNR,12.5.1992,-,110-111

omluva klubu KSČM vzhledem k projednávání T 785 (projednáván až na 38.schůzi ČNR)

   
   
   

STÁLÁ KONFERENCE MÍSTNÍCH A OBLASTNÍCH ORGÁNŮ EVROPY

 

Viz Rada Evropy

 
   
   

STATISTIKA

 
   

32.ČNR,17.3.1992,388,26

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.statistice T 586 návrh T 650

33.ČNR,20.3.1992,413,240

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 586

34.ČNR,15.4.1992,429,150-156

schválení T 586 společ.zpráva T 700

   
   

státní fond České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie

 

Viz Kinematografie

 
   
   

STÁTNÍ FOND KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Viz Kultura

 
   
   

STÁTNÍ FOND TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Viz Ekologie

 
   
   

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

 
   

12.ČNR,21.12.1990,91,276-277,293-294,

schválení stát. závěrečného účtu ČR za r.1989

397

T 141 zpráva RKV T 142

21.ČNR,9.7.1991,207,171-196

schválení stát.závěrečného účtu ČR za r.1990 T 321 zpráva RKV T 322

   
   

STÁTNOST

 
   

4.ČNR,4.9.1990,41,26-42,203-26,254-72,

vystoupení př.vl.k uspořádání státu, jednání v

280

Trenč.Teplicích

5.ČNR,9.10.1990,-17-24

informace př.vl.o jednání vlád v Kroměříži

5.ČNR,10.10.1990,-,203-204

podnět posl.Kříže na vládu ve věci vztahů ke Slovensku

6.ČNR,31.10.1990,-,107-109

otázka federativního státoprávní uspořádání

7.ČNR,15.11.1990,-,66-71

informace př.vl.o jednání se slovenskou vládou

8.ČNR,22.11.1990,66,11-12

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu ČNR Federálnímu shromáždění, aby přijalo úst.zákon, kt.se mění úst.zákon č.143/1968 Sb., o čsl.federaci T 98A

 

návrh T 110

9.ČNR,29.11.1990,73,125-237

schválení T 98A

 

spol.zpráva T 114

10.ČNR,7.12.1990,77,3-14

informace vlády o jednání s vládou Slovenské republiky

14.ČNR,7.2.1991,-,212-213

stanovisko Meziparl.klubu demokratické pravice k návrhu SNR na spolkové uspořádání

15.ČNR,27.2.1991,-,120-122

otázka posl.Hofhanzla na min.vlády ve věci jednání s př.vl.SR

16.ČNR,13.3.1991,126,15-22

stanovisko ČNR k situaci v SR (suverenita)

16.ČNR,13.3.1991,128,24-38

návrh na způsob informování veřejnosti v ČSTv o událostech na Slovensku

17.ČNR,27.3.1991,-,95-98,123-126

situace v česko-moravsko-slovenských vztazích

146—147

 

20.ČNR,19.6.1991,-,335-337

informace př.ČNR o jednáních v Kroměříži

22.ČNR,13.9.1991,241,434-506

informace o jednání P ČNR s P SNR 6.9. v Bratislavě

23.ČNR,9.,11.10.1991,265,220,225-227

jednání o dohodě se SNR

232--234

 

24.ČNR,14.11.1991,-,23-30,40-81

stanovisko k vystoupení př.vl. v televizi

24.ČNR,14.11.1991,283,31-40

zpráva o činnosti P ČNR za dobu od 5.do 13.11. 1991 T 474

24.ČNR,21.11.1991,293,287-332

pokračování v projednávání T 474

26.ČNR,6.12.1991,315,II/178-188

návrh na svolání schůze ČNR k postoji SNR

27.ČNR,10.12.1991,316,9-84

informace o jednání s P SNR v Časté-Papierničce podle T 474

27.ČNR,10.12.1991,-,84-86

přerušení projednávání návrhu na ustavení komise pro jednání se SRN

30.ČNR,22.1.1992,340,46-61

informace o jednání někt.představitelů ČNR a SNR

30.ČNR,30.1.1992,-,193

urgence odpovědi min.vlády na otázku posl.Válka ve věci jeho vztahů se Slovenskem

30.ČNR,31.1.1992,-,III/89-91

informace o přípravě smlouvy a ústavodárné iniciativy pro FS

   

STRANY POLITICKÉ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,282-285

vystoupení min.kontroly k výsledku prověrky movitého majetku a finanč.prostředků polit.stran

24.ČNR,15.11.1991,-,210-211

otázka posl Dihnala na min.prům. ve věci rozesílání materiálů KAN podnikovou poštou T 513

33.ČNR,20.3.1992,409,209-211,219

ukládá RKV předložit ČNR zprávu o finančním hospodaření politických stran a hnutí za r.1991

   
   

SUDETŠTÍ NĚMCI

 

Viz Politika zahraniční

 
   
   

ŠKOLSTVÍ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,212-213

interpelace posl.Rašky na min.škol. ve věci postupu někt.odborů školství vůči organizacím dětí a mládeže T 92

5.ČNR,10.10.1990,-,224-233

přerušení projednávání interpelace posl.Rašky na min.škol. ve věci podmínek pro činnost dětských a mládežnických organizací T 40

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o státní správě ve školství návrh T 80

6.ČNR,30.10.1990,59,75-77

souhlas s odpovědí min.škol. na interpelaci posl.Machalíka ve věci odnímání vědecko-pedagogických titulů T 78

6.ČNR,31.10.1990,-,123

podnět posl.Straška na min.škol. ve věci zastřešení církevního školství

11.ČNR,13.12.1990,79,10-49

schválení vl.n.zákona ČNR o stát.správě a samosprávě ve školství T 94

 

spol.zpráva T 130

15.ČNR,27.2.1991,-,110-113

interpelace posl.Stiborové na min.škol. ve věci konkursních řízení na VŠ T 233

15.ČNR,27.2.1991,-,118

otázka posl.Čapka na min.škol. ve věci koncepce školství

18.ČNR,7.5.1991,-,32-34/II

podnět posl.Kalousové na vládu ve věci zbudování školy pro zdravotně postižené děti

18.ČNR,7.5.1991,-35-37/II

interpelace posl.P.Duška na př.vl.a min.škol. ve věci dotací soukromým školám T 283

18.ČNR,7.5.1991,-,38,103-104/II

interpelace posl.Krčmy na min.fin. ČSFR ve věci zvýšení nákladů škol na paliva a energie T 283, odpověď min.fin.

18.ČNR,7.5.1991,151.43-44/II

souhlas s odpovědí př.vl.na interpelaci posl.Fendrycha ve věci prováděcího předpisu k zákonu č.173/1990 Sb. T 182, T 182A

18.ČNR,7.5.1991,-,110-116/II

odpověď min. školství na T 233

19.ČNR,22.5.1991,-,234-235

interpelace posl.Kozla na min.škol. ve věci financování školství T 288

19.ČNR,22.5.1991,-,235-239

interpelace posl.Kozla na min.škol. ve věci školských úřadů T 288

20.ČNR,8.7.1991,200,488-496

projednání T 288A

20.ČNR,8.7.1991,200,532-533

vzetí na vědomí T 283G

20.ČNR,8.7.1991,200,533-534

souhlas s T 283H

20.ČNR,8.7.1991,200

souhlas s odpovědí na T 233

21.ČNR,8.7.1991,201,36

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity T 324 návrh T 342

21.ČNR,9.7.1991,206,78-170

schválení T 324 společ.zpráva T 346

22.ČNR,10.9.1991,227,79-102

schválení návrhu zákona ČNR o předškolních zařízeních a školských zařízeních T 319 společ.zpráva T 366

22.ČNR,13.9.1991,235,381-382

nesouhlas s T 288A

23.ČNR,10.10.1991,-,286-289

podnět posl.Zajíčka na vládu ve věci platových poměrů poměrů ve školství T 432; odpověď min.škol.

24.ČNR,15.11.1991,-,201-205,212

podnět posl.Šplíchala na vládu ve věci výuky dějepisu T 513

30.ČNR,30.1.1992,-,II/215-216

interpelace posl.Wantuly a dalších na min. školství ve věci národnostního školství T 571

30.ČNR,18.2.1992,364,III/213-215

nesouhlas s odpovědí min.škol. na interpelaci posl.Květa na př.vl.ve věci zabezpečení vědy a vysokého školství T 423, T 423A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/197-199

nesouhlas s T 571E

34.ČNR,14.4.1992,414,35

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o změně názvu VŠ veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové T 672 návrh T 714

34.ČNR,16.4.1992,434,292-296

nesouhlas s odpovědí min.škol. na interpelaci posl.Máci ve věci postupu řediteleŠkolského úřadu v Č.Krumlově při odvolání ředitelů školských a předškolních zařízení T 612, T 612A

35.ČNR,28.4.1992,439,29

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 672 návrh T 778

35.ČNR,29.4.1992,451,240-254

schválení T 672 společ.zpráva T 775

   


Přihlásit/registrovat se do ISP