UCTĚNÍ PAMÁTKY

 

Viz Pieta

 
   
   

účetnictví

 

viz Finance

 
   
   

ÚŘAD PRO OCHRANU ÚSTAVY A DEMOKRACIE

 

Viz Správa státní

 
   
   

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PRO MEZINÁRODNÍ VZTAHY

 

Viz Správa státní

 
   
   

ÚŘADY PRÁCE

 

Viz Správa státní

 
   
   

ÚŘADY ZASTUPITELSKÉ ZAHRANIČNÍ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,201-202

interpelace posl.Nedbálka na př.vl. ve věci odebrání objektu sovět.konzulátu v Brně T 92

18.ČNR,7.5.1991,151,76-77/II

souhlasí s T 92L

24.ČNR,15.11.1991,-,218-221

interpelace posl.Čecha a dalších na vládu ve věci stavu velvyslanectví v USA a Kanadě a jeho vztahu ke krajanům T 513

30.ČNR,18.2.1992,364,III/221-223

nesouhlas s T 513E

   
   

USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ

 
   

2.ČNR,3.7.1990,16,130-135,141

schválení zákon.opatření P ČNR, kt.se mění zákon č.36/1960 Sb., o územním členění státu návrh T 16

2.ČNR,3.7.1990,13,27-91,93-129,162-200

projednání způsobu začlenění Moravy a Slezska do ČR

2.ČNR,3.7.1990,14,209-210,212-213

zrušení usn.ČNR č.13

2.ČNR,3.7.1990,15,213

projednání způsobu začlenění Moravy a Slezska do ČR

5.ČNR,10.10.1990,-,294-296

vystoupení př.vl. k budoucímu uspořádání státu

15.ČNR,27.2.1991,-,61-103

informace př.vl. k státoprávnímu a územněsprávnímu uspořádání

15.ČNR,28.2.1991,-,214-225

informace o průzkumu ČSAV k uspořádání státu

17.ČNR,27.3.1991,-,121-122

informace o dílčím posl.průzkumu v otázce státoprávního uspořádání

18.ČNR,24.-26.4.1991,150,182-204,

návrh na řešení státoprávního a územně správního

237-286,357-372

uspořádání ČR

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zemských úřadech T 306 návrh T 294

20.ČNR,19.6.1991,-,335-337

informace př.ČNR o jednáních v Kroměříži

32.ČNR,17.3.1992,388,17-26

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zemské samosprávě ČR (zemské zřízení) T 619 návrh T 625

32.ČNR,17.3.1992,388,26

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o zemské samosprávě v ČR T 642 návrh T 626

   
   

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

 
   

2.ČNR,3.7.1990,20,141-148

schválení opatření P ČNR k návrhu úst.zákona č. 100/1960 Sb., Ústava ČSR, ve zn.pozd.předpisů, a úst.zákon č.143/1968 Sb., o čsl.federaci, ve zn.pozd.předpisů, a kt.se zkracuje vol.období národních výborů návrh T 18

32.ČNR,17.3.1992,388,17

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu úst.zákona ČNR o volebním období ČNR T 617 návrh T 624

34.ČNR,14.4.1992,420,80-83,97-104

schválení T 617 společ.zpráva T 745

   
   

ústavní soud

 
   

25.ČNR,3.12.1991,296,15-35

volba soudců Ústavního soudu ČSFR: A.Procházka, Malenovský, Güttler, Mates, Holeček, C.Svoboda

29.ČNR,20.12.1991,336,313-316,350-352

volba soudců Ústavního soudu ČSFR: Filip,

363

Kubištová

   
   
   
   

ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE

 
   

5.ČNR,10.10.1990,47,248-249,257

souhlasí s odpovědí min.zdrav. a min. práce na interpelaci posl.Mazalové ve věci ústavů sociální péče

   
   

ÚZEMNÍ FINANČNÍ ORGÁNY

 

Viz Správa státní

 
   


Přihlásit/registrovat se do ISP