HNOJIVA

 
   

12.ČNR,17.12.1990,87,31-33

souhlas s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Smělíka ve věci znečišťování podzem.vod průmyslovými hnojivy T 87, T 87A

   
   

HORNICTVÍ

 
   

20.ČNR,21.6.1991,-,452-454

podnět posl.Vlka na vládu ve věci novely horních zákonů

24.ČNR,6.11.1991,269,86

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/ T 418 návrh T 462

24.ČNR,6.11.1991,269,86

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a stát. báňské správě, ve zn.zákona ČNR č.425/1990 Sb. T 419 návrh T 463

24.ČNR,15.11.1991,-,229-230

interpelace posl.Bursíka na vládu ve věci disponování rudného ložiska Kašperské hory Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj T 513

26.ČNR,4.12.1991,300,61-104

schválení T 418 společ.zpráva T 487

26.ČNR,4.12.1991,301,105-112

schválení T 419 společ.zpráva T 488

30.ČNR,18.2.1992,364,III/229-232

nesouhlas s T 513G

34.ČNR,16.4.1992,434,316-317

nesouhlas s T 513M

   
   

HORSKÁ SLUŽBA

 

Viz Záchranářství

 
   


Přihlásit/registrovat se do ISP