EKOLOGIE

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,238-239

interpelace posl.Laštůvky na vl.ČR ve věci živ.prostředí sev.Čech

4.ČNR,5.9.1990,-,240-241

interpelace posl.Kříže na min.živ.prostředí ve věci možné těžby zlata v Mokrsku pomocí kyanidů; odpověď

5.ČNR,10.10.1990,-,171,199

otázka posl.Přikryla na min.živ.prostředí ve věci Šluknovského výběžku, odpověď ministra

5.ČNR,10.10.1990,-,191-193,277-278

interpelace posl.Zemana ve věci ohrožení obcí povodněmi v důsledku nedostatečné ochrany půdy T 92

5.ČNR,10.10.1990,47,197-199

souhlas s odpovědí min.živ.prostředí na interpelaci posl.Čapka ve věci ozdravění život. prostředí v Severočes.kraji T 39, T 39A, T 39B; s odpovědí min.živ.prostředí na interpelaci posl.Laštůvky ze 4.ČNR

5.ČNR,10.10.1990,-,207-208,273

interpelace posl.Smělíka na min.zem. ve věci zásobování pitnou vodou

6.ČNR,31.10.1990,-,118-120,144-145

podnět posl.Chutného na vládu ve věci situace v Severočeské pánvi, reakce min.živ.prostředí

6.ČNR,31.10.1990,-,125-128

podnět posl.Mašatové na vládu ve věci situace na okrese Praha-západ

7.ČNR,15.11.1990,-,60-62,65

interpelace posl.Jančáryho na př.vl. ve věci expozitur Min.pro živ.prostředí v Severočeském kraji T 108, odpověď př.vl.

9.ČNR,28.11.1990,-,117-122

odpověď min.zem. na interpelaci posl.Přikryla ve věci zabránění zásobování závadnými potravinami a sčítání nepříznivých vlivů v ohrožených oblastech T 112

12.ČNR,17.12.1990,87,31-33

souhlas s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Smělíka ve věci znečišťování podzemních vod průmyslovými hnojivy T 87, T 87A

14.ČNR,6.2.1991,104,57-58

souhlas s odpovědí min.živ.prostředí a min. zemědělství na interpelaci posl.Kapusty ve věci onemocnění list.stromů v Poodří T 147; T 147A

14.ČNR,6.2.1991,104

souhlas s odpovědí na interpelaci T 112

15.ČNR,27.2.1991,-,108

interpelace posl.Berezy na min.živ.prostředí ve věci ozdravných opatření v závodě Moravia T 233

17.ČNR,27.3.1991,-,88-95

interpelace posl.Smělíka na př.vl. a min.živ.prostředí ve věci vypouštění nádrže Nové Mlýny T 260

17.ČNR,27.3.1991,-,111

otázka posl.Jančáryho na min.živ.prostředí ve věci konkursu na rozvoj čistých zdrojů energie

17.ČNR,27.3.1991,-,117-120

otázka posl.J.Ježka na př.vl. ve věci rozpočt.rezervy ozdravění živ.prostředí severních Čech

17.ČNR,27.3.1991,135,157-160

souhlas s odpovědí min.priv. na interpelaci posl.Bumbové ve věci ochrany Chýnovské jeskyně T 124, T 124A

17.ČNR,27.3.1991,135,170-174

souhlas s odpovědí min.živ.prostředí na interpelaci posl.Vorlové ve věcí spalovny v Praze - Malešicích T 177, T 177A

17.ČNR,27.3.1991,-,174-173

projednávání odpovědi min.živ.prostředí na interpelaci posl.Kubiše ve věci ekologické situace v okr.Bruntál T 181, T 181A

18.ČNR,23.4.1991,-,30

výzva VOŽPU ke Dni Země

18.ČNR,7.5.1991,-,30-32,119-122/II

interpelace posl.Kozla na min.živ.prostředí ve věci zdravotně závadných panelů vyráběných v Prefě Hýskov T 283

18.ČNR,7.5.1991,-,38-40/II

interpelace posl.Bárty na vládu ve věci znečišťování ovzduší SCHZ Lovosice T 283

18.ČNR,7.5.1991,151,40-41/II

souhlas s T 181A

18.ČNR,7.5.1991,151,44-45/II

nesouhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.Stodůlky ve věci dopadů mezistátní dopravy T 186, 186A; souhlas s odpovědí min.vnitra T 186B

18.ČNR,7.5.1991,151,45-52/II

souhlas s odpovědí min.živ.prostředí, min. zemědělství, min.vnitra a min.kontroly na interpelaci posl.Líbala ve věci stanovení obchvatu Plzně T 188, T 188A, B, C

18.ČNR,7.5.1991,-,119-122/II

odpověď min.život prostředí na T 283 (Prefa)

18.ČNR,8.5.1991,153,233-239/II

doporučení použití prostředků účelové rezervy rozpočtu

18.ČNR,14.5.1991,161,389-395/II

stanovisko k otázce život.prostředí

19.ČNR,22.5.1991,172,261-262

souhlas s odpovědí ministrů na interpelaci posl.Ratiborského ve věci souladu těžby uhlí s ochranou památek a přírody T 229, T 229A,B,C

19.ČNR,22.5.1991,-,242-243,280-282

projednávání T 233A

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.správě v odpadovém hospodářství T 302 návrh T 296

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Stát.fondu tvorby a ochrany život.prostředí ČR T 303

návrh T 297

 

20.ČNR,8.7.1991,200,496,512-513

souhlas s T 283E, F

20.ČNR,8.7.1991,200,505-506

souhlas s odpovědí vlády na interpelaci V.Zemana a dalších ve věci využití částí dotací ekologickým občanským sdružením T 275, T 275A

20.ČNR,8.7.1991,200,507

souhlas s odpovědí min.práce na interpelaci posl.Tatára ve věci stabilizačního příspěvku v postižených oblastech sev.Čech T 286, T 286A

20.ČNR,8.7.1991,-,528-530

projednávání T 260F

20.ČNR,8.7.1991,200,530-531

nesouhlas s T 283D

21.ČNR,8.7.1991,202,38-53

schválení T 302 společ.zpráva T 345

21.ČNR,11.7.1991,221,378-379

souhlas s T 186A

21.ČNR,11.7.1991,221,398-399

souhlas s T 233A

22.ČNR,10.9.1991,225,57-67

schválení návrhu zákona ČNR o stát.správě ochrany ovzduší T 272 společ.zpráva T 367

22.ČNR,10.9.1991,226,67-79

schválení T 303 společ.zpráva T 368

22.ČNR,12.9.1991,-,344-345

podnět posl.Válka na gen.prokurátora ve věci neoznámení následků havárie v Černobylu T 382

22.ČNR,12.9.1991,-,351-353

interpelace posl.Rozlivky na př.vl.ve věci situace ve vojen.újezdu Milovice-Mladá T 382

23.ČNR,10.10.1991,-,289-292

otázka posl.Květa na min.živ.prostředí, min. zemědělství, min.priv. ve věci ochrany ekosystémů mezinárodního významu, nového zákona o ochraně přírody, hospodářské činnosti ve státních rezervacích T 432; odpověď min.živ.prostředí

23.ČNR,10.10.1991,-,293-294

otázka posl.Vorlové na min.živ.prostředí ve věci územní rezervy pro průplav Odra-Dunaj T 432; odpověď min.živ.prostředí

23.ČNR,10.10.1991,-,320-322

podnět posl.P.Krause na př.vl. ve věci hraničních přechodů se SRN T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,346-348

interpelace posl.Váchalové na př.vl., min. hosp., min.fin., min.živ.prostředí ve věci hraničních přechodů v západ.Čechách T 432

23.ČNR,10.10.1991,-,410-411

projednávání T 260F

24.ČNR,6.11.1991,-,36-38

informace min.živ.prostředí o brožuře Pečujeme o zemi

24.ČNR,21.11.1991,-,335-336

projednávání T 260F

28.ČNR,17.12.1991,327,111-112

nesouhlas s odpovědí min.prům. na interpelaci posl.Bezděka na př.vl.ve věci vstupu zahr.kapitálu do výroby lepenky ze sběrového papíru T 348, T 348A

28.ČNR,17.12.1991,327,121-122

nesouhlas s T 382 Q

28.ČNR,17.12.1991,327,122-123

souhlas s T 432D, T 432F

30.ČNR,30.1.1992,-,II/199-205

interpelace posl.Chromého na vládu ve věci zásobování Prahy teplem T 571; odpověď min. živ.prostředí a min.fin.

30.ČNR,30.1.1992,-,II/208-211

interpelace posl.Röschové a dalších na vládu ve věci trasy dálnice kolem plzeňské aglomerace T 571; odpověď min.živ.prostředí

30.ČNR,18.2.1992,364,III/209-210

přerušení projednávání T 348B

30.ČNR,18.2.1992,364,III/212-213

souhlas s odpovědí min.živ.prostředí na interpelaci posl.Mazalové ve věci čističky odpadních vod v Dubňanech T 450, T 450A

31.ČNR,19.2.1992,372,103-133

schválení vl.n. zákona ČNR o ochraně přírody a krajiny T 497 společ.zpráva T 579 zásady T 127

31.ČNR,17.3.1992,386,II/190-191

souhlas s T 348B

31.ČNR,17.3.1992,386,II/193-194

souhlas s odpovědí min.život.prostřední na interpelaci posl.J.Matějky na př.vl.ve věci nařízení vl.ČR č.25/1975 T 575, T 575A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/195-197

souhlas s T 382R

34.ČNR,14.4.1992,414,33

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o posuzování vlivů na živ.prostředí T 658 návrh T 706

34.ČNR,15.4.1992,431,196-206

schválení T 658 společ.zpráva T 705

37.ČNR,12.5.1992,485,109-110

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zn.zákona č.75/1976 Sb. T 638 návrh T 790

38.ČNR,12.5.1992,490,56-68

schválení T 638 společ.zpráva T 783

   
   

EKONOMIKA

 
   

17.ČNR,27.3.1991,-,122-123

interpelace posl.J.Duška na př.vl.ve věci postupu ekonom.reformy T 260

18.ČNR,7.5.1991,151,88-102/II

souhlas s T 260B

23.ČNR,10.10.1991,-,278-279,280-281,

podnět posl.Kříže na vládu ve věci postupu

294-295

ekonomické reformy T 432, odpověď min.Dyby, reakce posl.Žáka

30.ČNR,24.1.1992,349,II/126-167

vzetí na vědomí informace o předběžných výsledcích národního hospodářství za r.1991 a jejich případném dopadu na rozpočet 1992

33.ČNR,20.3.1992,406,164-184

vzetí na vědomí zprávy vl.ČR o průběhu a výsledcích transformace čes.ekonomiky v r.1991

   
   

ELEKTRÁRNY

 
   

30.ČNR,30.1.1992,-,II/207-208

otázka posl.Chromého na vládu ve věci financování JE Mochovice s ohledem na finální dodavatele T 571

   
   

ENERGETIKA

 
   

19.ČNR,22.5.1991,-,250-252

otázka posl.Effenbergra na min.hosp. ve věci restrukturalizace tranzitního plynovodu

22.ČNR,12.9.1991,-,346-349

interpelace posl.Effenberga na min.hosp. ve věci Tranzitního plynovodu T 382

30.ČNR,30.1.1992,-,II/199-205

interpelace posl.Chromého na vládu ve věci zásobování Prahy teplem T 571; odpověď min. živ.prostředí a min.fin.

31.ČNR,17.3.1992,386,II/185-186

přerušení projednávání interpelace posl.Sourala na př.vl.ve věci zahraničního partnera pro podnikání Škody v energetice T 547, T 547A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/202-204

nesouhlas s T 571F

33.ČNR,20.3.1992,411,223-224

souhlas s T 547A

   
   

Evidence obyvatel

 
   

23.ČNR,10.10.1991,-,365

interpelace posl.Dohnala na vládu ve věci uzákonění domovského práva T 432

23.ČNR,10.10.1991,257,398-406

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Mazalové ve věci zápisu národností do občanských průkazů T 337, T 337A

29.ČNR,19.12.1991,332,288-290

souhlas s T 432G

   
   

EXTREMISMUS

 
   

15.ČNR,27.2.1991,-,106-107

interpelace posl.Holomka na vládu ve věci incidentu v obci Lipkov T 233

15.ČNR,28.2.1991,122,212-213

stanovisko k násilným rasovým akcím

20.ČNR,8.7.1991,200,518-526

souhlas s T 233D

23.ČNR,10.10.1991,256,363-365

souhlas s odpovědí na interpelaci posl.Klenera ve věci bezpečnosti zahraničních studentů T 432; odpověď min.vnitra

23.ČNR,10.10.1991,257,412-420

souhlasí s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl.Tatára a dalších ve věci zajištění bezpečnosti Rómů T 340, T 340A

23.ČNR,11.10.1991,262,469-470

stanovisko ČNR na podporu vlády ke zlepšení bezpečnostní situace

   


Přihlásit/registrovat se do ISP