BANKOVNICTVÍ

 
   

7.ČNR,15.11.1990,-,51-52

podnět posl.Šimečka ve věci podpory FS k urychlení demonopolizace finančního trhu

   
   

BEZPEČNOST OBČANŮ

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,203

problematika zločinnosti

6.ČNR,31.10.1990,-,130-133

interpelace posl.Šplíchala na min.vnitra ve věci bezpečnostní situace v obci Borohrádek T 100

12.ČNR,17.12.1990,84,28-30

souhlas s odpovědí př.vl. na interpelaci posl. Budinského ve věci zařazení reorganizace bezpečnosti do plánu činnosti vlády T 76, T 76A

14.ČNR,6.2.1991,104,60-61

souhlas s T 100A

17.ČNR,28.3.1991,137,209-214,238-254

vzetí na vědomí informace min.vnitra o bezpečnostní situaci v ČR

18.ČNR,7.5.1991,151,59/II

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Čapka ve věci rozhovoru pro Rudé právo T 213, T 213A

19.ČNR,21.5.1991,166,28-141

projednání zprávy o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,19.6.1991,187,158-187

projednání návrhu usn.ČNR ke zprávě min.vnitra ČR o bezpečnostní situaci T 299

21.ČNR,8.7.1991,205,66-76

doplnění usn.ČNR č.187

23.ČNR,10.10.1991,256,363-365

souhlas s odpovědí na interpelaci posl.Klenera ve věci bezpečnosti zahr.studentů T 432; odpověď min.vnitra

23.ČNR,11.10.1991,261,463-469

vzetí na vědomí zprávy min.vnitra o plnění usn. ČNR č. 187 z 19.6.1991

30.ČNR,23.1.1992,346,II/10-72

přerušení projednávání zprávy vl. na základě usn.ČNR č.187

31.ČNR,20.2.1992,375,190-209

projednání zprávy vl.ČR o bezpečnostní situaci v ČR a informace o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č.187

   

BEZPEČNOST PRÁCE

 
   

30.ČNR,22.1.1992,339,29-30

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č. 174/1968 Sb., o stát.odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zn.zákona ČNR č.575/1990 Sb. T 550 návrh T 562

31.ČNR,18.2.1992,365,25

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 550 návrh T 593

31.ČNR,17.3.1992,388,II/174-179

schválení T 550 společ.zpráva T 585

   
   

BEZPEČNOST STÁTU

 
   

36.ČNR,6.5.1992,471,159-176

přerušení projednávání zprávy FBIS

36.ČNR,7.5.1992,477,268-281

žádá doplnění zprávy FBIS

37.ČNR,12.5.1992,486,111-138

projednání dodatku ke zprávě FBIS

   
   

BULLETIN ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 
   

29.ČNR,20.12.1991,335,334-336,338

návrh založení informačního bulletinu ČNR

   
   


Přihlásit/registrovat se do ISP