DÁLNICE

 

Viz Komunikace dopravní

 
   
   

DANĚ A POPLATKY

 
   

34.ČNR,14.4.1992,414,35-38

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o dani z nemovitosti T 659 návrh T 716

34.ČNR,14.4.1992,414,35-38

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí T 660 návrh T 660

34.ČNR,14.4.1992,414,38

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o dani silniční T 661 návrh T 718

34.ČNR,14.4.1992,414,40

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o správě daní a poplatků T 691 návrh T 724

35.ČNR,29.4.,4.5.1992,460,II/16-58,

schválení T 659

195-240

společ.zpráva T 752

35.ČNR,29.4.,5.5.1992,462,II/59-75,

schválení T 660

254-273

společ.zpráva T 753

35.ČNR,29.4.,4-5.5.1992,461,II/75-85,

schválení T 661

240-242,250-254

společ.zpráva T 754

35.ČNR,29.4.,5.5.1992,465,II/100-112,

schválení T 691

293-301

společ.zpráva T 755

   
   

DELEGACE, NÁVŠTĚVY, PŘIJETÍ

 
   

22.ČNR,12.9.1991,-, 311-325

vystoupení posl.chorvatského parlamentu o situaci v Chorvatsku, informace čl.české delegace o návštěvě v Chorvatsku

   

23.ČNR,9.,11.10.1991,265,221,223,

složení delegace do Srbska, Makedonie,

228-232,235,520-528

Bosny a Hercegoviny

   
   

DIVADLA

 
   

33.ČNR,19.3.1992,401,107-109

doporučuje legislativní úpravy v oblasti divadelní činnosti

   
   

domovské právo

 

viz Evidence obyvatel

 
   
   

DOPRAVA

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,155

interpelace posl.Loma na min.vnitra ve věci slev jízdného pro důchodce T 92

12.ČNR,17.12.1990,84,47-49

nesouhlas s T 92F

18.ČNR,7.5.1991,151,44-45/II

nesouhlas s odpovědí min.hosp. na interpelaci posl.Stodůlky ve věci dopadů mezistátní dopravy T 186, 186A; souhlas s odpovědí min.vnitra T 186B

   
   

DOTACE

 
   

30.ČNR,30.1.1992,-,II/205-207

otázka posl.Chromého na vládu ve věci dotací hromadné dopravy T 571

30.ČNR,18.2.1992,364,III/209-210

souhlas s odpovědí min.fin. na interpelaci posl.Krčmy ve věci neposkytnutí dotací pro podniky bytového hosp. T 468, T 468A

34.ČNR,16.4.1992,435,322-326,330

naléhavá interpelace posl.Mazalové na min. zdravotnictví ve věci dotace pro chirurgii v Brně T 747

34.ČNR,16.4.1992,435,326-331

naléhavá interpelace posl.Mazalové na min.zdrav. ve věci dotace diabetickým dětem T 747

36.ČNR,6.5.1992,-,211-238

projednávání odpovědí na T 747

   
   

DOZORČÍ KOMISE ČESKÉ NÁRODNÍ RADY PRO KONTROLU POUŽÍVÁNÍ

OPERATIVNÍ TECHNIKY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Viz Komise České národní rady

 
   
   

DRUŽSTVA

 
   

17.ČNR,27.3.1991,-,128-130

podnět posl.Stibice na min.zem. ve věci majetkových úniků při dělení družstev

18.ČNR,7.5.1991,151,73-75/II

souhlas s odpovědí min.vnitra na interpelaci posl. Honajzera ve věci vyšetřování trestné činnosti v DAK Slušovice T 244, T 244A

31.ČNR,17.3.1992,386,II/192-193

souhlas s odpovědí min.sprav. na interpelaci posl.Pospíšila na př.vl.ve věci zeměděl.družstva Vývoj Velké Všelisy T 565, T 565A

34.ČNR,16.4.1992,434,308

souhlas s T 565B

   
   

DŮCHODY

 
   

4.ČNR,5.9.1990,-,233-234

podnět posl.Válka ve věci vyplácení důchodů prominentům býv.režimu

5.ČNR,10.10.1990,-,179-181

interpelace posl.Hejska a Válka na min.práce ve věci vyplácení důchodů prominentům býv.režimu T 92

5.ČNR,10.10.1990,-,247-248

informace min.práce o problematice osobních důchodů

12.ČNR,17.12.1990,84,36-46

nesouhlas s T 92E

17.ČNR,27.3.1991,-,108-110

podnět posl.Hejska a dalších na min.práce ve věci osobních důchodů

18.ČNR,7.5.1991,151,77-78/II

souhlas s T 92K

20.ČNR,21.6.,8.7.1991,-,446,540-542

dotaz posl.Šebora na min.práce ve věci urychlení vyřizování důchodů, odpověď

   


Přihlásit/registrovat se do ISP