rada české republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 
   

31.ČNR,18.2.1992,365,25

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání T 569 návrh T 591

31.ČNR,21.2.1992,379,II/96-122

schválení T 569 společ.zpráva T 584

33.ČNR,19.3.1992,403,65-70,82,126-127

volba čl.: Brož, Josefík, Koubek, Pýcha

152-153

 

34.ČNR,14.4.1992,425,62-63,83,119-120

volba čl.: Korte, Hanuš

35.ČNR,29.4.1992,453,259-260

schválení Statutu Rady

   
   

RADA EVROPY

 
   

16.ČNR,13.3.1991,124,12-15

volba delegátů (Průša, Kalfus, Janů, Blehárová, Gergel) a náhradníků (Štorkánová, Lášek, Krejčová, Vocelka, Vrbík) do Stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy

16.ČNR,13.3.1991,129,39-42

žádá informaci o přípravě voleb delegátů a náhradníků

   
   

REFERENDUM

 
   

22.ČNR,10.9.1991,224,56

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o místním referendu návrh T 372

34.ČNR,14.4.1992,414,34

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o referendu T 657 návrh T 709

   
   
   

34.ČNR,15.4.1992,432,207-225

schválení návrhu zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu T 394 společ.zpráva T 699

35.ČNR,29.4.1992,447,198-201,208-209

neschválení revokace usn.ČNR č.414T 657

   
   

REHABILITACE

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,156-159

podnět posl.Šimečka na min.sprav. ve věci rehabilitace politických vězňů

5.ČNR,10.10.1990,-,167-168

podnět posl.Šplíchala na vládu ve věci rehabilitace politických vězňů

5.ČNR,10.10.1990,-,200

otázka posl.Litomiského na min.sprav. ve věci rehabilitací a restitucí zemědělců odsouzených v padesátých letech

5.ČNR,10.10.1990,-,213-214

podnět posl.Šumana, Chromého, Laštůvky a Šimečka na vládu ve věci polit.vězňů kon.40.a 50.let

5.ČNR,10.10.1990,-,262-268

vystoupení min.sprav. k problematice rehabilitací

6.ČNR,30.10.1990,59,74-75,97-98

souhlas s odpovědí min.sprav. na interpelaci posl.Bezděka ve věci mimosoudních rehabilitací T 57

6.ČNR,31.10.1990,-,135-139

stanovisko posl.Štraita k publikaci zabývající se problematikou sudetských Němců

6.ČNR,31.10.1990,-,142-144

informace o česko-německých vztazích

9.ČNR,28.11.1990,-,110-111,122-123

podnět posl.Heřmana k rehabilitaci prof.B.Ryby

12.ČNR,17.12.1990,84,59-61

souhlas s odpovědí min.sprav. na interpelaci posl.Rozlivky ve věci mimosoudních rehabilitací T 97

17.ČNR,27.3.1991,-,134,141-142

otázka posl.Zajíčka ve věci zajišťování zákona 119/1990 Sb., odpověď min.sprav.

18.ČNR,8.5.1991,154,285-286/II

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích T 264 návrh T 267

19.ČNR,21.5.1991,168,155-166

schválení T 264 společ.zpráva T 281

22.ČNR,11.9.1991,-,212-310

nepřijetí návrhu usn.ODS k odsouzení činnosti KSČ v letech 1978-1989 T 365

22.ČNR,12.9.1991,-,349-350

interpelace posl.A.Procházky na min.sprav. a min.fin. ve věci odškodnění rehabilitovaných osob T 382

23.ČNR,10.10.1991,-,273-277

otázka posl.Šimečka na min.sprav., min.fin., min.priv. ve věci odškodnění politických vězňů T 432, odpověď min. spravedlnosti

23.ČNR,10.10.1991,-,420-421

přerušení projednávání T 382C

   
   
   

24.ČNR,6.11.1991,269,83

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.231/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích T 425 návrh T 458

28.ČNR,17.12.1991,327,118-119

souhlas s T 382C, T 382O

   
   

RESTITUCE

 
   

5.ČNR,10.10.1990,-,200

otázka posl.Litomiského na min.sprav. ve věci rehabilitací a restitucí zemědělců odsouzených v padesátých letech

5.ČNR,10.10.1990,47,279-280

souhlasí s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.Kapusty ve věci navrácení "darovaného majetku" býv.soukromých zemědělců

13.ČNR,17.1.1991,95,58

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona FS o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku T 162 návrh T 161

14.ČNR,6.2.1991,102,51-53

nezkrácení zákon.lhůty k projednání T 162 návrh T 169

14.ČNR,8.2.1991,-,227-229

interpelace posl.Honajzera na vládu ve věci jednání s fou Baťa T 185

15.ČNR,27.2.1991,108,17

zpětvzetí T 162 spol.zpráva T 173

15.ČNR,28.2.1991,114,130-148

nesouhlas s návrhem usn.ČNR ke "Stanovisku skupiny poslanců k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

17.ČNR,27.3.1991,-,116-117

otázka posl.Piverky na vládu ve věci navrácení majetku občanům německé národnosti

17.ČNR,27.3.1991,135,157-160

souhlas s odpovědí min.priv. na interpelaci posl.Bumbové ve věci ochrany Chýnovské jeskyně T 124, T 124A

32.ČNR,17.3.1992,388,16

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů ČR při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků někt.majetkových křivd, ve zn.zákonů č. 458/1990 Sb., a č.137/1991 Sb. T 616 návrh T 620

32.ČNR,17.3.1992,388,26-27

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se upravuje zmírnění někt.dalších majetkových křivd T 628 návrh T 651

33.ČNR,20.3.1992,405,157-163

schválení T 616 společ.zpráva T 634

34.ČNR,15.4.1992,433,226-280,284

schválení T 628 společ.zpráva T 695

35.ČNR,28.4.1992,440,30-34

naléhavá interpelace posl.Kolářové na vládu ve věci restitučních nároků majetku fy Otta vzhledem k prodeji a.s.Rakona T 787

36.ČNR,6.5.1992,-,205-210

přerušení projednávání odpovědi na T 787

37.ČNR,7.5.1992,483,39-53

nesouhlas s T 787A

37.ČNR,7.,12.5.1992,487,54-59,138-150

nesouhlas s návrhem usnesení k T 787A

   
   

restrukturalizace

 
   

24.ČNR,15.11.1991,-,207-208

otázka posl.Sourala na vládu ve věci ostravsko-karvinské aglomerace T 513

30.ČNR,30.1.1992,-,II/217

interpelace posl.Sourala na vládu ve věci plnění usn.vlády č.245 T 571

31.ČNR,17.3.1992,386,II/209-210

přerušení projednávání T 571H

34.ČNR,16.4.1992,434,309-310

přerušení projednávání T 571H

   
   

RODINA

 
   

9.ČNR,28.11.1990,-,101-104,116

interpelace posl.Janů na vládu ve věci postavení žen a rodiny v naší společnosti T 126

9.ČNR,28.11.1990,-,114

interpelace posl.Macháčka na př.vl. ve věci postavení žen a rodiny v naší společnosti T 126

14.ČNR,6.2.1991,104,62-63

nesouhlas (dle těsnopisecké zprávy souhlas) s  T 126D; souhlas s T 126E

24.ČNR,15.11.1991,291,270-271

nesouhlas s T 126J

36.ČNR,6.5.1992,474,146-158,195-204

zpráva o výsledcích činnosti komise VSPZ pro postavení žen ve společnosti

   
   

ROSTLINY

 
   

18.ČNR,7.5.1991,151,56-57/II

souhlas s odpovědí min.zem. na interpelaci posl.A.Procházky ve věci ohrožení základních genofondů T 180, T 180A

   
   

ROZHLAS

 
   

19.ČNR,22.5.1991,-,240-241

interpelace klubu ODS na vládu ve věci rozhlasového a televizního vysílání T 288

24.ČNR,6.11.1991,269,79-82

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o Českém rozhlasu T 421 návrh T 455

24.ČNR,7.11.1991,275,207-249

schválení T 421 společ.zpráva T 435

24.ČNR,15.11.1991,291,273

souhlas s T 288F, vzetí na vědomí T 288H

26.ČNR,5.12.1991,309,

schválení procedury volby prozatímního ředitele

II/24-27

 

29.ČNR,18.-19.12.1991,330,188-193

volba J.Mejstříka prozatímním ředitelem Českého

196-197

rozhlasu

30.ČNR,22.1.1992,342,30-46,77-87

postup při volbách členů Rady

30.ČNR,30.-31.1.1992,356,II/196-199,

volba čl.Rady: Bělohradská, Klímová, Neradová,

III/52-55

Pochmon, Pokorný, Rasmussenová, Scheufler, Slánská, Susa

   
   

ROZPOČET

 
   

6.ČNR,30.10.1990,54,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.rozpočtu ČR na r.1991; návrhu zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočt.prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky) T 65 návrh T 80

7.ČNR,15.11.1990,-,77-78

informace min.fin. o sestavování rozpočtu na r.1991

11.ČNR,13.12.1990,78,9-10

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.rozpočtu ČR na r.1991 T 120 návrh T 135

12.ČNR,20.12.1990,90,256-272

schválení T 65 společ.zpráva T 129

12.ČNR,21.-22.12.1990,92,277-433

schválení T 120 společ.zpráva T 149 návrh usnesení T 152

17.ČNR,28.3.1991,-,215-238

rozdělení rezervy k vyrovnání rozpočtu OÚ

18.ČNR,8.5.1991,153,233-239/II

doporučení použití prostředků účelové rezervy rozpočtu

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.594/1990 Sb., o stát.rozpočtu ČR na r.1991 T 317 návrh T 293

20.ČNR,21.6.1991,-,454

otázka posl.Vlka na min.fin. ve věci přidělení peněz Severomoravskému kraji

21.ČNR,9.7.1991,208,197-212

vzetí na vědomí zprávy o vývoji finanč.a rozpočtového hospodaření za 1.čtvrt.1991 a informace za duben a květen 1991

21.ČNR,9.7.1991,209,212-243

schválení T 317 společ.zpráva T 318

21.ČNR,10.7.1991,219,339-342

zpráva o řešení někt.problémů ve stát.rozpočtu ČR na r.1991

21.ČNR,11.7.1991,220,364-373

naléhavá interpelace posl.J.Ježka na př.vl.ve věci rozdělení prostředků na investice v severních Čechách T 353, odpověď ministrů

23.ČNR,10.10.1991,257,394-395

souhlasí s T 353A

24.ČNR,6.11.1991,269,83-85

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.rozpočtu návrh T 459

24.ČNR,6.11.1991,269,84-85

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt.se mění zákon ČNR č.594/1990 Sb., o stát.rozpočtu ČR na r.1991, ve zn.zákona ČNR č.313/1991 Sb. T 431 návrh T 460

24.ČNR,8.11.1991,278,337-390

projednání Zprávy vl.ČR o vývoji finančního a rozpočtového hospodaření ČR za 1.a3.čtvrt.1991 T 429

24.ČNR,15.11.1991,285,163-165

vzetí zpět T 431 společ.zpráva T 438

25.ČNR,3.12.1991,297,7-14,35-43

vzetí na vědomí informace př.vl. o jednání vlády ČR o rozpočtech na r.1992

26.ČNR,4.12.1991,-,145-146

informace př.ČNR o jednání vlád ČSFR, ČR a SR o rozpočtech

28.ČNR,16.12.1991,317,21

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o stát.rozpočtu ČR na r.1992 a o změně a doplnění rozpočtových pravidel republiky (zákon o stát.rozpočtu ČR na r.1992) T 516 návrh T 537

29.ČNR,17.12.1991,-,22-33,38-43

úprava procedury projednávání T 516

29.ČNR,18.-19.12.1991,331,46-187,

schválení T 516

198-272

společ.zpráva T 526

29.ČNR,20.12.1991,334,316-324

podnět Loma ve věci rozpočtové politiky okres.úřadů

30.ČNR,24.1.1992,349,II/126-167

vzetí na vědomí informace o předběžných výsledcích národního hospodářství za r.1991 a jejich případném dopadu na rozpočet 1992

32.ČNR,17.3.1992,388,16

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č. 576/1991 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR (rozpočtová pravidla republiky), ve zn.zákona č.579/1991 Sb. T 601 návrh T 621

33.ČNR,20.3.1992,408,211-219

schválení T 601 společ.zpráva T 602

   
   

ŘÁD JEDNACÍ

 
   

2.ČNR,3.7.1990,18,130-139,141

schválení zákon.opatření P ČNR, kt.se mění zákon ČNR č.35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR návrh T 15

 

návrh na vypracování nového jednacího řádu

4.ČNR,4.9.1990,29,42-43

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR o jednacím řádu ČNR návrh T 26

   
   
   

15.ČNR,27.2.1991,109,20

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve zn. zákon.opatření P ČNR č.249/1990 Sb. T 192 návrh T 197

15.ČNR,28.2.1991,115,148-174

schválení T 192 společ.zpráva T 195

20.ČNR,18.6.1991,181,34-35

zkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve zn.zákon.opatření P ČNR č.249/1990 Sb., a zákona ČNR č.97/1991 Sb. T 304 návrh T 298

20.ČNR,18.6.1991,182,36-75,110-118

schválení T 304 společ.zpráva T 309

34.ČNR,14.4.1992,414,42

nezkrácení zákon.lhůty k projednání návrhu zákona ČNR, kt. se mění a doplň. zákon ČNR č.35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve zn.pozd.předpisů T 742 návrh T 738

35.ČNR,28.4.1992,439,29

zkrácení zákon.lhůty k projednání T 742 návrh T 774

   


Přihlásit/registrovat se do ISP