Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Tomáš Petříček

Schůze: 20, 24, 28, 34, 35, 40, 41, 45, 49, 50, 58, 61, 62, 63, 72, 79, 81, 87, 97

20. schůze (23. 10. - 14. 11. 2018)

87. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 97/ - druhé čtení
část č. 266 (1. 11. 2018)

90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení
část č. 272 (1. 11. 2018)

173. Informace o jednání delegace Poslanecké sněmovny ve dnech 14. - 16. října 2018 v Ruské federaci
část č. 90, část č. 94 (24. 10. 2018)

180. Ústní interpelace
část č. 132, část č. 139 (25. 10. 2018)

24. schůze (4. - 21. 12. 2018)

část č. 167 (18. 12. 2018)

28. schůze (16. 4. - 10. 5. 2019)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení  
část č. 65 (17. 4. 2019)

38. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení  
část č. 60, část č. 62 (17. 4. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

187. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu /sněmovní tisk 235/ - druhé čtení
část č. 92 (12. 9. 2019)

201. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu /sněmovní tisk 450/ - druhé čtení
část č. 87, část č. 90 (12. 9. 2019)

317. Ústní interpelace
část č. 107, část č. 113 (12. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

313. Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu
část č. 195 (22. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
části č. 422-424 (7. 11. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

17. Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení
část č. 63 (22. 1. 2020)

291. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 251, části č. 253-255 (30. 1. 2020)

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

Sloučená rozprava k bodům 254 a 253
části č. 43-44 (4. 3. 2020)

45. schůze (21. 4. - 6. 5. 2020)

část č. 114 (5. 5. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

379. Stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů
část č. 229 (3. 6. 2020)

382. Stanovisko Poslanecké sněmovny k článku tří ministrů zahraničích věcí
části č. 317-319 (17. 6. 2020)

50. schůze (28. 5. - 4. 6. 2020)

1. Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a opatření k prevenci druhé vlny
část č. 52 (4. 6. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/
část č. 173 (29. 9. 2020)

489. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 193-194, části č. 196-198 (1. 10. 2020)

61. schůze (7. 10. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení
část č. 10, část č. 17 (7. 10. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

448. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu /sněmovní tisk 751/
část č. 143 (27. 10. 2020)

63. schůze (27. 10. 2020)

1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 1063/
část č. 4 (27. 10. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

část č. 4 (1. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
část č. 112 (3. 12. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

351. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
část č. 257 (10. 2. 2021)

81. schůze (28. 1. 2021)

část č. 9, část č. 18 (28. 1. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

486. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 90 (4. 3. 2021)

97. schůze (7. 4. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - třetí čtení
část č. 11 (7. 4. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP