Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Staněk

Schůze: 16, 35, 53, 65, 67, 70, 73, 74, 92, 94, 101, 103, 108

16. schůze (22. 3. - 8. 4. 2022)

31. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Jana Hrnčíře a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky /sněmovní tisk 8/ - prvé čtení
část č. 126 (24. 3. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 175/ - druhé čtení
část č. 183 (27. 9. 2022)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

11. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení
část č. 41 (21. 2. 2023)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
část č. 41 (21. 2. 2023)

65. schůze (16. 5. - 15. 6. 2023)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení
část č. 117 (18. 5. 2023)

8. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení
část č. 105, část č. 108 (18. 5. 2023)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - druhé čtení
část č. 106, část č. 108 (18. 5. 2023)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení
část č. 166 (30. 5. 2023)

67. schůze (8. - 9. 6. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení
část č. 81 (9. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

101. Vládní návrh zákona o preventivní restrukturalizaci /sněmovní tisk 371/ - třetí čtení
část č. 183 (12. 7. 2023)

102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - třetí čtení
části č. 184-185 (12. 7. 2023)

73. schůze (29. 8. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 491/ - prvé čtení
části č. 23-24 (29. 8. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení
část č. 313 (15. 9. 2023)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení  
část č. 51 (7. 2. 2024)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 623/ - prvé čtení  
část č. 47 (7. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 58 (29. 2. 2024)

17. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
části č. 169-170 (6. 3. 2024)

101. schůze (2. - 22. 5. 2024)

4. Vládní návrh zákona o regulaci lobbování /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení  
část č. 31 (2. 5. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení
část č. 122 (24. 5. 2024)

108. schůze (25. 6. - 12. 7. 2024)

Slib poslance
část č. 175 (9. 7. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP