Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Navrkal

Schůze: 30, 33, 34, 35, 39, 40, 49, 51, 53, 54, 58, 62, 69, 72, 75, 79, 82, 83, 87, 98, 100, 102, 104, 111, 118

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

238. Ústní interpelace
část č. 364 (20. 6. 2019)

33. schůze (9. - 12. 7. 2019)

54. Ústní interpelace
část č. 107 (11. 7. 2019)

34. schůze (10. - 27. 9. 2019)

část č. 147 (24. 9. 2019)

184. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016 /sněmovní tisk 196/ - druhé čtení
část č. 91 (12. 9. 2019)

185. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách /sněmovní tisk 197/ - druhé čtení
část č. 92 (12. 9. 2019)

35. schůze (15. 10. - 8. 11. 2019)

17. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové, Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu /sněmovní tisk 111/ - druhé čtení
část č. 349 (5. 11. 2019)

313. Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu
část č. 187, část č. 196 (22. 10. 2019)

318. Ústní interpelace
části č. 130-131 (17. 10. 2019), část č. 306 (24. 10. 2019)

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení
část č. 67 (27. 11. 2019)

196. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 /sněmovní tisk 605/ - třetí čtení
část č. 228 (4. 12. 2019)

292. Ústní interpelace
část č. 307 (5. 12. 2019)

40. schůze (21. 1. - 13. 2. 2020)

16. Vládní návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 528/ - prvé čtení
část č. 56, část č. 58 (22. 1. 2020)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení
část č. 144 (24. 1. 2020)

162. Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení
část č. 209 (29. 1. 2020)

198. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi /sněmovní tisk 594/ - prvé čtení
část č. 433 (13. 2. 2020)

200. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019 /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení
část č. 435 (13. 2. 2020)

49. schůze (26. 5. - 19. 6. 2020)

176. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - prvé čtení
část č. 265 (5. 6. 2020)

51. schůze (18. 6. 2020)

5. Návrh poslanců Jany Krutákové, Jana Farského, Věry Kovářové, Víta Rakušana, Petra Gazdíka a Petra Pávka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 29 (18. 6. 2020)

6. Návrh poslanců Marka Výborného, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jiřího Miholy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
část č. 30 (18. 6. 2020)

7. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré a Marie Pěnčíkové na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 508/ - prvé čtení
část č. 30 (18. 6. 2020)

Sloučená rozprava k bodům 7, 8 a 9 /sněmovní tisky 549, 526508/
část č. 33 (18. 6. 2020)

53. schůze (30. 6. 2020)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - druhé čtení  
část č. 4, část č. 20 (30. 6. 2020)

54. schůze (7. - 8. 7. 2020)

68. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení
část č. 31 (7. 7. 2020)

266. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení
část č. 73 (8. 7. 2020)

58. schůze (15. 9. - 1. 10. 2020)

části č. 153-154 (29. 9. 2020)

342. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - třetí čtení
část č. 203 (1. 10. 2020)

343. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - třetí čtení
část č. 206 (1. 10. 2020)

452. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 /sněmovní tisk 843/
část č. 219 (1. 10. 2020)

489. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 197 (1. 10. 2020)

490. Ústní interpelace
části č. 225-227 (1. 10. 2020)

62. schůze (20. 10. - 13. 11. 2020)

10. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - druhé čtení
část č. 29 (20. 10. 2020)

505. Ústní interpelace
část č. 338 (12. 11. 2020)

69. schůze (19. 11. 2020)

1. Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení
části č. 3-4 (19. 11. 2020)

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/4/ - vrácený Senátem  
část č. 19 (1. 12. 2020)

493. Ústní interpelace
část č. 118 (3. 12. 2020)

75. schůze (10. 12. 2020)

3. Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení
část č. 10, část č. 12, část č. 16 (10. 12. 2020)

79. schůze (19. 1. - 12. 2. 2021)

část č. 290 (12. 2. 2021)

7. Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů /sněmovní tisk 886/5/ - vrácený Senátem
část č. 26 (19. 1. 2021)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení
část č. 317 (12. 2. 2021)

82. schůze (10. 2. 2021)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - druhé čtení
část č. 5, část č. 12 (10. 2. 2021)

83. schůze (11. 2. - 7. 4. 2021)

část č. 4 (11. 2. 2021)

87. schůze (2. - 25. 3. 2021)

331. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - třetí čtení
část č. 129 (5. 3. 2021)

487. Ústní interpelace
části č. 104-105 (4. 3. 2021)

98. schůze (13. 4. - 7. 5. 2021)

336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - třetí čtení
část č. 134, části č. 139-141, část č. 147 (16. 4. 2021)

527. Ústní interpelace
část č. 237 (22. 4. 2021)

100. schůze (29. 4. 2021)

3. Návrh poslanců Václava Klause, Zuzany Majerové Zahradníkové, Aleše Juchelky, Patrika Nachera, Stanislava Juránka, Radima Fialy, Iva Pojezného, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení
část č. 30, část č. 37 (29. 4. 2021)

102. schůze (12. - 27. 5. 2021)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 10081009/
část č. 21 (27. 5. 2021)

104. schůze (25. 5. - 18. 6. 2021)

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 503/5/ - vrácený Senátem
část č. 229 (15. 6. 2021)

24. Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení
části č. 340-341 (18. 6. 2021)

395. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 93 (26. 5. 2021)

Slib poslance
části č. 128-129 (1. 6. 2021)

111. schůze (7. - 16. 7. 2021)

část č. 10 (7. 7. 2021), část č. 127, část č. 129 (13. 7. 2021)

13. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení
část č. 66 (8. 7. 2021)

20. Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení
část č. 60, část č. 62 (8. 7. 2021)

333. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení
část č. 101, část č. 105 (9. 7. 2021)

394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 211 (16. 7. 2021)

118. schůze (14. - 17. 9. 2021)

24. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - třetí čtení
část č. 47 (15. 9. 2021)


Přihlásit/registrovat se do ISP