Stenografický zápis 35. schůze, 9. září 2022


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Andrej Babiš
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek


106. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 206/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Martin Exner
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vladimír Zlínský
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Martin Exner
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Ivan Adamec
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Berenika Peštová
Ministr dopravy ČR Martin Kupka
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Ondřej Lochman
Místopředseda PSP Karel Havlíček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Jana Pastuchová
Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Berenika Peštová
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Richard Brabec
Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Jan Skopeček
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jan Hofmann
Poslanec Jan Berki
Poslanec Karel Sládeček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Martin Exner
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jiří Hájek
Místopředsedkyně PSP Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Radek Vondráček


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 73/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Zdeněk Nekula
Poslanec Kamal Farhan
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek
Poslanec Josef Kott


108. Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 167/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Adámková
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek


109. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro /sněmovní tisk 168/ - třetí čtení

Poslankyně Věra Adámková


110. Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení

Poslankyně Klára Dostálová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Berenika Peštová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslankyně Berenika Peštová
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslankyně Berenika Peštová
Místopředsedkyně PSP Olga Richterová

(Schůze přerušena ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP