Vystoupení poslanců České národní rady

A D Á M E K František

 
   

8.ČNR,22.11.1990,67

k T 91, T 91a

14.ČNR,7.2.1991,208-10

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,7.5.1991,68/II

k T 239A

18.ČNR,14.5.1991,400-1/II

ke stanovisku ČNR k rozhodnutí vl. ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

21.ČNR,8.7.1991,67-71

k návrhu usn. ČNR ke zprávě ministerstva vnitra k bezpečnostní situaci v ČR

30.ČNR,22.1.1992,26-7

k návrhu na změny v členství posl. Sapáka z VPŽPU na jeho vlastní žádost

30.ČNR,22.1.1992,43

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

   
   

A N D R L E Antonín

 
   

5.ČNR,9.10.1990,61-2

k T 33

7.ČNR,15.11.1990,19-20

k T 55

7.ČNR,15.11.1990,56-8

podnět k prošetření obsazení přednosty OÚ v Uherském Hradišti

9.ČNR,28.11.1990,80-1

k T 79

12.ČNR,21.12.1990,300-1

k T 120

14.ČNR,7.2.1991,93-5

stanovisko klubu HSD ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,98

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,154

k T 192

21.ČNR,9.7.1991,185-8,193-4

ke stát. závěrečnému účtu za rok 1990

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

23.ČNR,10.10.1991,366-7

interpelace na min. vnitra ve věci nákupu měřičů rychlosti vozidel RAMER T 432

23.ČNR,11.10.1991,472

k návrhu na odvolání posl. ČNR z výboru

24.ČNR,8.11.1991,345-7

k T 429

26.ČNR,4.12.1991,115

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

29.ČNR,18.12.1991,67-9

k T 516

33.ČNR,20.3.1992,214

k T 601

   
   


Přihlásit/registrovat se do ISP