S A P Á K Jan

 
   

2.ČNR,3.7.1990,195-6

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,135-6

k T 34

6.ČNR,30.10.1990,51-2

k T 69, T 72

12.ČNR,21.12.1990,340-2

k T 120

18.ČNR,25.4.1991,269-71,365

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,14.5.1991,399-400/II

ke stanovisku ČNR k rozhodnutí vl. ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

20.ČNR,19.6.1991,215

k T 253

20.ČNR,20.6.1991,364-5

k T 215

20.ČNR,8.7.1991,523

k T 233D

21.ČNR,10.7.1991,295-7,303

k T 308

22.ČNR,11.9.1991,167

k T 316

24.ČNR,6.11.1991,127

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,210-1,221

k T 421

30.ČNR,22.1.1992,26

k návrhu na změnu členství posl. Sapáka z VPŽPU na jeho vlastní žádost

31.ČNR,19.2.1992,58-9

stanovisko klubu OH k T 572

34.ČNR,15.4.1992,215

k T 394

36.ČNR,6.5.1992,118

k T 673

37.ČNR,7.5.1992,60-1,64,83-9,97

odůvodnění T 587

   
   

S E D L Á Č E K Michal

 
   

4.ČNR,4.9.1990,82-3

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,143-5

k T 34

5.ČNR,9.10.1990,43

k T 31A

6.ČNR,31.10.1990,177

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

6.ČNR,31.10.1990,227,231-2,238

k T 84

8.ČNR,22.11.1990,68-72,85-6,89-90

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,89

k T 79

9.ČNR,29.11.1990,173-8

k T 98A

9.ČNR,29.11.1990,244

k T 115

9.ČNR,29.11.1990,253

ke zprávě o komisi pro lustraci kandidátů do zastupitelských orgánů

11.ČNR,13.12.1990,92-3

k T 128

12.ČNR,21.12.1990,354-5

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,95

k návrhu na delegování posl. L. Nedbálka za ČNR do komise FS pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989

14.ČNR,14.2.1991,347-8

k T 175

15.ČNR,28.2.1991,198,203

k T 198

18.ČNR,23.4.1991,117

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,207-8,216

k T 209

18.ČNR,26.4.1991,339-40

k T 216

18.ČNR,14.5.1991,375/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,21.5.1991,149-51

k T 204

19.ČNR,22.5.1991,182-6,203-13

zpravodaj k T 255

19.ČNR,22.5.1991,219

k T 262

20.ČNR,18.6.1991,100-1

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

29.ČNR,20.12.1991,379

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,22.1.1992,41

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,22.1.1992,103

k T 511

30.ČNR,22.1.1992,118-21

k T 553

30.ČNR,24.1.1992,149-51/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

31.ČNR,19.,20.2.1992,45-7,76,152-75,

zpravodaj k T 572

184-8

 

31.ČNR,19.2.1992,91-2

k T 546

33.ČNR,19.3.1992,73-4

k T 603

34.ČNR,14.4.1992,49-51,57-8,86-95

zpravodaj k T 640

35.ČNR,29.4.1992,304

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

36.ČNR,5.5.1992,62-3

k T 484

37.ČNR,7.5.1992,57

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

   
   

S M Ě L Í K Zdeněk

 
   

4.ČNR,4.9.1990,57-9

k T 32

5.ČNR,10.10.1990,207-8

interpelace na min. zem. ve věci ekologického programu v rostlinné velkovýrobě

9.ČNR,28.11.1990,19-23,53-68

zpravodaj k T 50

11.ČNR,13.12.1990,50-81

zpravodaj k T 50

12.ČNR,17.12.1990,31-3

k T 87A

12.ČNR,21.12.1990,308-11,382

k T 120

17.ČNR,27.3.1991,88-95

interpelace na vl. ve věci vodního díla Nové Mlýny T 260

18.ČNR,25.4.1991,279-81

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,25.4.1991,295-6

k T 226

18.ČNR,8.5.1991,146-52/II

k T 220

18.ČNR,8.5.1991,237-8/II

k návrhu na využití prostředků vytvořené účelové rezervy

18.ČNR,8.5.1991,251/II

k T 220

19.ČNR,22.5.1991,196-200

k T 255

20.ČNR,20.6.1991,355-60,420

k T 215

20.ČNR,8.7.1991,528-9

k T 260E

22.ČNR,12.9.1991,353-4

interpelace na min. kult. ve věci lidového umění T 382

23.ČNR,10.10.1991,284

dotaz na min. fin. ve věci vydání vyhlášky o financování nákladů na identifikaci pozemků T 432

23.ČNR,10.10.1991,410

k T 260F

24.ČNR,8.11.1991,317-9,394-405

zpravodaj k T 414

24.ČNR,14.11.1991,110-3/II

k T 376

24.ČNR,21.11.1991,335-6/II

k T 260F

24.ČNR,21.11.1991,336-7/II

k T 382B

25.ČNR,3.12.1991,28

k T 483

26.ČNR,5.12.1991,153-9,162,168-74

zpravodaj k T 467

29.ČNR,18.12.1991,159-63

k T 516

30.ČNR,24.1.1992,93-5/II

k T 422

30.ČNR,24.1.1992,100/II,108-11/II

k T 560

31.ČNR,19.,21.2.1992,38-41,152-43/II

naléhavá interpelace posl. KDU na vl. ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění T 595

31.ČNR,19.2.1992,116-7

k T 497

31.ČNR,21.2.1992,111-2/II

k T 569

32.ČNR,18.3.1992,146-7

k volbě prez. NKÚ ČR

34.ČNR,15.4.1992,233-6,270

k T 628

35.ČNR,30.4.1992,38-41/II

k T 659

35.ČNR,30.4.1992,88-92/II

zpravodaj k T 662

5.5.1992,277-83/II,286-93/II

 

35.ČNR,30.4.1992,114-5/II

zpravodaj k T 683

5.5.1992,274/II

 

35.ČNR,4.5.1992,210/II

k T 659

36.ČNR,5.5.1992,88

k T 670

36.ČNR,6.5.1992,178-9

k T 667

   
   

S O J K A Tomáš

 
   

7.ČNR,15.11.1990,22-4,36

k T 55

12.ČNR,18.12.1990,148-9

k T 140

14.ČNR,6.2.1991,55

K T 118A

14.ČNR,7.2.1991,152-4

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,7.5.1991,37/II

dotaz na min. zem. ve věci stavu v zemědělství

20.ČNR,21.6.1991,455

interpelace na min. zem. ve věci zemědělské prvovýroby T 336

23.ČNR,8.10.1991,63-4

k T 388

23.ČNR,10.10.1991,307-8

podnět na vl. ve věci situace v zemědělství T 432

23.ČNR,11.10.1991,483

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

29.ČNR,18.12.1991,116-9

k T 516

30.ČNR,23.1.1992,156,189

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,24.1.1992,135/II,153-4/II,163-7/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

   
   

S O U R A L Jaroslav

 
   

2.ČNR,3.7.1990,99-100

k programovému prohlášení vl.

8.ČNR,22.11.1990,48

k T 91, T 91a

14.ČNR,7.2.1991,128-3

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,167-9

k T 153A

19.ČNR,22.5.1991,252

podnět na vl. ve věci dohody automobilky Škoda a Volkswagen

24.ČNR,14.11.1991,99-101/II,149/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,207-8/II

dotaz na vl. ve věci problémů v ostravsko-karvinské aglomeraci T 513

26.ČNR,4.12.1991,108-9

k T 419

26.ČNR,6.12.1991,48/II

k T 476

30.ČNR,23.1.1992,152-3

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké

31.1.1992,127-8/III

privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

30.ČNR,30.1.1992,217/II

interpelace na vl. ve věci usn. vl. č. 245 T 571

31.ČNR,19.2.1992,61-2

k T 572

31.ČNR,17.3.1992,185-6/II

k T 547A

31.ČNR,17.3.1992,209/II

k T 571H

33.ČNR,20.3.1992,224

k T 547A

34.ČNR,16.4.1992,310

k T 571H

36.ČNR,6.5.1992,200

ke zprávě VSPZ o výsledcích dosavadní činnosti komise pro postavení ženy ve společnosti

   
   

S T E I B E R Václav

 
   

2.ČNR,3.7.1990,124

k programovému prohlášení vl.

12.ČNR,21.12.1990,305,417

k T 120

18.ČNR,8.5.1991,255/II

k T 220

22.ČNR,11.9.1991,251-2

k T 365

24.ČNR,7.11.1991,266-8

k T 362

26.ČNR,4.12.1991,115

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

28.ČNR,17.12.1991,88-92,97-100

zpravodaj k T 479

37.ČNR,7.5.1992,43-4

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

   
   
   

S T R A Š E K Jiří

 
   

4.ČNR,4.9.1990,52-3

k T 32

4.ČNR,5.9.1990,235-6,277-8

podnět na min. kult. ve věci prošetření vandalské likvidace německé části hřbitova v obci Poběžovice

5.ČNR,9.10.1990,63

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,202

k událostem v obci Poběžovice

5.ČNR,10.10.1990,218

k T 28A

6.ČNR,31.10.1990,123

podnět ve věci církevního školství

12.ČNR,18.12.1990,129

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,302-3

k T 120

14.ČNR,6.2.1991,70

k T 163A

   
   

S T I B I C Jaromír

 
   

3.ČNR,10.7.1990,33

k T 24

5.ČNR,9.10.1990,90

k T 33

12.ČNR,21.12.1990,313-4

k T 120

14.ČNR,7.2.1991,185-9,222

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,128-30

podnět na min. zem. ve věci majetkových úniků v družstvu Agrokombinát Slušovice

18.ČNR,23.4.1991,82-3

k T 214

20.ČNR,19.6.1991,167-8

k T 299

20.ČNR,20.6.1991,367-8

k T 215

20.ČNR,21.6.1991,449-50

interpelace na př. vl. ve věci nežádoucího vývoje zem. prvovýroby T 336 (přednesená posl. K. Procházkou)

21.ČNR,10.7.1991,249-50

k návrhu na usn. ČNR se žádostí, aby vl. předložila zprávu o plnění usn. k zemědělské politice

22.ČNR,10.9.1991,71

k T 303

22.ČNR,11.9.1991,255

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,363

podnět na př. vl. ve věci navrácení Zemědělského muzea T 382

24.ČNR,14.11.1991,102-3/II,118-20/II

k T 376

28.ČNR,16.12.1991,32-5,45-6,54

odůvodnění T 464

29.ČNR,18.12.1991,143-4

k T 516

30.ČNR,24.1.1992,116-7/II

k T 560

30.ČNR,30.1.1992,219-20/II

interpelace na př. vl. ve věci správy a užívání národního majetku, kt. tvoří vodohospodářské stavby sloužící zem. a lesní výrobě T 571 (přednesená posl. Klimešem)

31.ČNR,20.2.1992,86/II

k volbě čl. orgánu PF ČR

35.ČNR,28.4.1992,91-4

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,30.4.1992,51-2/II

k T 659

36.ČNR,5.5.1992,60-1

k T 484

37.ČNR,7.5.1992,31

k T 750

37.ČNR,7.5.1992,99-100

zpravodaj k T 596

   
   

S T I B O R O V Á Marie

 
   

2.ČNR,3.7.1990,114-5

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,31.10.1990,176

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

8.ČNR,22.11.1990,49-52,126

k T 91, T 91a

11.ČNR,13.12.1990,28-9

k T 94

15.ČNR,27.2.1991,110-3

interpelace na min. škol. ve věci konkursních řízení T 233

15.ČNR,28.2.1991,195

k T 198

18.ČNR,25.4.1991,238

k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,7.5.1991,114-5/II

k odpovědi na interpelaci T 233

19.ČNR,23.5.1991,335-6

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,21.6.1991,396

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

23.ČNR,9.10.1991,136-9,196-7

k návrhu na volbu př. VVVK

24.ČNR,8.11.1991,412

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

26.ČNR,4.12.1991,70-2

k T 418

26.ČNR,6.12.1991,45/II

k T 476

27.ČNR,10.12.1991,11

k T 474

29.ČNR,18.12.1991,141-2

k T 516

30.ČNR,22.1.1992,67-8

k T 480

30.ČNR,30.1.1992,180/II

k volbě př. ÚPV

30.ČNR,30.1.1992,181-3/II

interpelace na vl. ve věci vymezení správy lesního hosp. T 571

30.ČNR,30.1.1992,52-6/III

k volbě čl. Rady ČTv., Rady ČRo, Federální rady pro rozhlas. a telev. vysílání a ředitele VZP ČR

30.ČNR,31.1.1992,115-8/III

k volbě ředitele VZP ČR

31.ČNR,21.2.1992,154/II

k odpovědi na interpelaci posl. KDU ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění (T 595)

31.ČNR,21.2.1992,162-3/II

k volbě čl. orgánů PF ČR

32.ČNR,18.3.1992,166

k volbě prez. NKÚ ČR

33.ČNR,19.3.1992,82

k volbě čl. Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

33.ČNR,19.3.1992,83,110

k volbě čl. Správní rady VZP ČR

34.ČNR,14.4.1992,65,835

k volbě čl. prezidia FNM ČR, čl. Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

35.ČNR,28.4.1992,120,148-9

k volbě viceprezidenta NKÚ ČR

35.ČNR,30.4.1992,44-5/II

k T 659

4.5.1992,199/II

 
   
   
   

S T O D Ů L K A Zbyšek

 
   

4.ČNR,4.9.1990,111

k T 32

5.ČNR,9.10.1990,72-3

k T 33

7.ČNR,15.11.1990,24-5

k T 55

11.ČNR,13.12.1990,76

k T 50

12.ČNR,17.12.1990,45-6

k T 92E

12.ČNR,19.12.1990,209-10

k T 121

14.ČNR,8.2.1991,290

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,188-9

k T 163C

18.ČNR,23.4.1991,70-1

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,217-8

k T 209

18.ČNR,7.5.1991,44/II

k T 186A

18.ČNR,14.5.1991,316-7/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,21.5.1991,103-5

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,22.5.1991,260

k T 186A

20.ČNR,20.6.1991,372-3

odůvodnění T 300

21.ČNR,11.7.1991,378

k T 186A

21.ČNR,11.7.1991,392

k interpelaci na min. zdrav. ve věci pavilónu č. 17 v Bohnicích

22.ČNR,13.9.1991,417

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,10.10.1991,429-30

k informaci vl. o koncepci místní správy v ČR

24.ČNR,6.11.1991,72

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,14.11.1991,71/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,245/II,249/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,19.12.1991,291

k odpovědi na interpelaci na vl. ve věci manželů Gabrielových z Boršic

30.ČNR,18.2.1992,205-6/III

k T 469A,B

31.ČNR,20.2.1992,26/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

34.ČNR,15.4.1992,249-50

k T 628

35.ČNR,4.5.1992,167/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

36.ČNR,6.5.1992,117-8,249-50

k T 673

36.ČNR,6.5.1992,210

k odpovědi na interpelaci posl. Kolářové ve věci restitučních nároků rodinného majetku fy Otta na a.s. Rakona (T 787)

36.ČNR,7.5.1992,271

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,7.5.1992,47-8,52,56

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

37.ČNR,12.5.1992,113-4

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,12.5.1992,144

k návrhu na usn. ČNR ve věci prodeje a.s. Rakona firmě Procter and Gamble

   
   

S Ů V O V Á Hana

 
   

26.ČNR,5.12.1991,12-3/II

k T 416

33.ČNR,19.3.1992,124

k T 541

   

S V O B O D A Ivo

 
   

4.ČNR,4.9.1990,138-9

k T 34

9.ČNR,29.11.1990,137-40,165,219-37

zpravodaj k T 98A

12.ČNR,21.12.1990,293-4

zpravodaj k T 141

12.ČNR,21.12.1990,294-300,333-5

zpravodaj k T 120

 

397-442

13.ČNR,17.1.1991,48-50

k návrhu na změny ve složení PČNR

17.ČNR,28.3.1991,221

k T 210

18.ČNR,23.4.1991,117,125

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,201,203

stanovisko klubu OH k návrhu řešení státoprávního a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,26.4.1991,331-3,335,345-52

zpravodaj k T 216

21.ČNR,9.7.1991,222-3,239-41

zpravodaj k T 317

21.ČNR,10.7.1991,339-40,342

k návrhu usn. ČNR ke zrpávě o řešení někt. problémů ve stát. rozpočtu ČR na rok 1991

21.ČNR,11.7.1991,354

ke zprávě vl. o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákona č. 92/1991 Sb.

23.ČNR,8.,10.10.1991,95,262-6

k T 362

24.ČNR,6.11.1991,89

k návrhu na zpracování kontr. systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od počátku

24.ČNR,7.11.1991,293-4

k T 362

26.ČNR,4.12.1991,116

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

29.ČNR,17.12.1991,40-1

k úpravě procedury projednávání návrhu zákona o stát. rozpočtu ČR na r. 1992 (T 516)

29.ČNR,18.12.1991,60-5,175-7,187

zpravodaj k T 516

19.12.1991,203-30,247-61,271

 

30.ČNR,22.1.1992,87-91,105-6,115

odůvodnění T 511

31.ČNR,21.2.1992,126-30/II

k T 559

32.ČNR,18.3.1992,147-8

k volbě prez. NKÚ ČR

35.ČNR,29.4.1992,225-7,234-9

k návrhu RKV na přijetí usn. ČNR k zákonu ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdrav. pojišťovnách s působností na území ČR

35.ČNR,30.4.1992,27-9/II

k T 659

4.5.1992,214/II,229/II

 

35.ČNR,30.4.1992,67-9/II

k T 660

5.5.1992,257-8/II,267-9/II

 

35.ČNR,30.4.1992,104-5/II,106-9/II

zpravodaj k T 691

5.5.1992,294-300/II

 
   
   

S Y K A Martin

 
   

7.ČNR,15.11.1990,58-9

dotaz na min. prům. ve věci obměny pracovníků na Ministerstvu průmyslu

14.ČNR,7.2.1991,114-6

stanovisko VSPZ ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991,204

k T 198

18.ČNR,25.4.1991,287

k T 120

18.ČNR,8.5.1991,207-9/II,212-3/II

k T 220

20.ČNR,21.6.1991,387

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

22.ČNR,11.9.1991,267

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,320

k situaci v Jugoslávii

23.ČNR,10.10.1991,301-2

podnět na vl. ve věci situace v Chorvatsku T 432

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,11.10.1991,482

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,8.11.1991,400

k T 414

26.ČNR,5.12.1991,234

k T 482

26.ČNR,6.12.1991,90/II

k T 487

30.ČNR,31.1.1992,147/III

k návrhu usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

31.ČNR,18.2.1992,27

k volbě čl. PČNR

33.ČNR,19.3.1992,74

k T 603

   
   

Š A B A T A Miloslav

 
   

20.ČNR,20.6.1991,340-8,414-7,420-34

zpravodaj k T 215

22.ČNR,10.9.1991,106-10

k T 339

24.ČNR,6.11.1991,63-4

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

28.ČNR,16.12.1991,36-8,49-51,55-65

zpravodaj k T 464, T 496

34.ČNR,15.4.1992,231-3,269-73

zpravodaj k T 628

35.ČNR,29.4.1992,256-8

zpravodaj k T 744

35.ČNR,30.4.1992,34-7/II,53-5/II

k T 659

35.ČNR,30.4.1992,74-5/II

k T 660

5.5.1992,261/II

 

37.ČNR,7.5.1992,30-1

k T 750

38.ČNR,12.5.1992,59-67

zpravodaj k T 638

   
   

Š E B O R Jindřich

 
   

9.ČNR,28.11.1990,56-7

k T 50

18.ČNR,8.5.1991,189-92/II

k T 220

20.ČNR,21.6.1991,446

dotaz na min. práce ve věci prodlužování doby vyřizování důchodových záležitostí

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

33.ČNR,19.3.1992,62-3

k T 603

   
   
   
   
   

Š E D I V Ý Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1990,75-9

k programovému prohlášení vl.

12.ČNR,18.12.1990,133-7

k T 140

13.ČNR,17.1.1991,44

k návrhu na změny ve složení PČNR

20.ČNR,21.6.1991,383-5,388

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

   
   

Š E P S O V Á Lenka

 
   

6.ČNR,30.10.1990,31-2,42

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,166-7

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

6.ČNR,31.10.1990,184-5

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,56

žádost na vl. o posouzení rozhodnutí min. prům. ve věci začlenění závodu Rosice u Brna do s.p. Crystalex

16.ČNR,13.3.1991,39-40

k záležitostem přípravy na volbu zástupců ČR do Stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy

17.ČNR,28.3.1991,223,225-6

k T 210

18.ČNR,24.4.1991,169-70

k T 209

18.ČNR,7.5.1991,25-8/II

interpelace na vl. ve věci přesídlení čsl. občanů

T 283 (přednesená posl. Pospíšilem)

 

18.ČNR,8.5.1991,174/II

k T 220

24.ČNR,15.11.1991,218-21/II

interpelace na vl. ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA T 513 (přednesená posl. Čechem)

30.ČNR,31.1.1992,67-8/III

k návrhu na usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

33.ČNR,20.3.1992,184-6

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,95

k T 640

   
   

Š I M E Č E K Josef

 
   

4.ČNR,5.9.1990,213-6

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,10.10.1990,156

k min. sprav. ve věci odškodnění za vazbu

5.ČNR,10.10.1990,231-2

k T 40A

6.ČNR,30.10.1990,53

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,182-3,188-9,204,209

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,51-2

podnět k demonopolizace Komerční banky

9.ČNR,29.11.1990,145-7

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,16-7

k T 94

12.ČNR,18.12.1990,141-2,170,180

k T 140

14.ČNR,6.2.1991,37-8,43

k T 166

15.ČNR,27.2.1991,119

otázka na min. práce ve věci zapojení nezaměstnaných do práce v rámci okresu

18.ČNR,25.4.1991,245-6

k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,26.4.1991,311-2

k T 237

20.ČNR,19.6.1991,204-5

k T 253

23.ČNR,10.10.1991,273-4

dotaz na vl. ve věci odškodnění rehabilitovaných osob T 432

27.ČNR,10.12.1991,63-4

k T 474

29.ČNR,18.12.1991,65-6,173-4

k T 516

32.ČNR,18.3.1992,61-2

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

32.ČNR,18.3.1992,104-5

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

34.ČNR,15.4.1992,257-8

k T 628

   
   

Š L O U F Miroslav

 
   

1.ČNR,26.6.1990,29

k návrhu na volbu př. ČNR

1.ČNR,26.6.1990,49

k návrh na volbu mpř. ČNR, př. výborů a dalších čl. PČNR

2.ČNR,3.7.1990,143-4

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,6.9.1990,271

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

9.ČNR,28.11.1990,67

k T 50

14.ČNR,6.2.1991,41

k T 166

18.ČNR,23.4.1991,63-6,117,146-7

k T 214

27.ČNR,10.12.1991,10-1

k T 474

31.ČNR,19.2.1992,82-3,134,137-43

zpravodaj k T 546

   
   

Š T I N D L Karel

 
   

1.ČNR,26.6.1990,62

k návrhu na volbu čl. PČNR

4.ČNR,4.9.1990,83-4

k T 32

4.ČNR,6.9.1990,266,281-2

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,9.10.1990,94,108

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,231

k T 40A

6.ČNR,31.10.1990,157-8

ke stanovisku ČNR k Sladkovské deklaraci

6.ČNR,31.10.1990,172

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

6.ČNR,31.10.1990,192

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

6.ČNR,31.10.1990,230

k T 84

8.ČNR,22.11.1990,52-3

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,112

dotaz na min. vnitra ve věci zákonné úpravy správy archivů

9.ČNR,29.11.1990,165-7,203

k T 98A

10.ČNR,7.12.1990,13

stanovisko klubu LDS k informaci př. vl. o posledním jednání s představiteli vl. SR

13.ČNR,17.1.1991,36-7

k návrhu na změny ve složení PČNR

13.ČNR,17.1.1991,88-9

k návrhu uns. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,7.2.1991,89-91

stanovisko klubu LDS ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,315

stanovisko klubu LDS k uns. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,354-5

stanovisko klubu LDS k T 175

15.ČNR,27.2.1991,72

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání

15.ČNR,28.2.1991,174,196-8,201-3

k T 198

18.ČNR,23.4.1991,109

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,198-9,207

stanovisko klubu LDS k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,24.4.1991,207

k T 209

18.ČNR,25.4.1991,260-2

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,7.5.1991,25-8/II

interpelace na vl. ve věci přesídlení čsl. občanů

T 283 (přednesená posl. Pospíšilem)

 

19.ČNR,23.5.1991,345

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,18.6.1991,107

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

21.ČNR,9.7.1991,125

stanovisko klubu LDS k přerušení projednávání T 324

21.ČNR,9.7.1991,137-8

k T 324

23.ČNR,10.10.1991,285

dotaz na vl. ve věci řešení problémů Národního knihovny T 432

23.ČNR,11.10.1991,508-9

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

23.ČNR,11.10.1991,520-2,524

k T 395

24.ČNR,7.11.1991,273-4

k T 362

24.ČNR,8.11.1991,410-1,413

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

24.ČNR,14.11.1991,69-70/II

k vystoupení př. vl . v televizi k státopráv. uspořádání

25.ČNR,3.12.1991,37-8

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

26.ČNR,6.12.1991,180/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

27.ČNR,10.12.1991,10,32-3,45-7

k T 474

30.ČNR,24.1.1992,116/II

k T 560

31.ČNR,21.2.1992,156/II

k odpovědi na interpelaci posl. KDU ve věci projednání zásad zákona o České akademii věd a umění (T 595)

31.ČNR,17.3.1992,169/II

ke zpětvzetí T 361

33.ČNR,20.3.1992,237-8

k T 574

35.ČNR,28.4.1992,67-9

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,4.5.1992,163-4/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

37.ČNR,7.5.1992,18

k návrhu MIV na vydání usn. ČNR k žádosti prokuratury o udělení souhlasu k trest. stíhání posl. Zemana

38.ČNR,12.5.1992,41-2

k T 785

   
   

Š T R A I T Jaroslav

 
   

6.ČNR,30.10.1990,97

k T 54A

6.ČNR,31.10.1990,114-6,135-9

interpelace na vl. ve věci navrácení majetku sudetským Němcům T 100 (přednesená posl. Čapkem)

12.ČNR,21.12.1990,301-2

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,79-81

k návrhu usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,8.2.1991,283-4

prohlášení ke otázce války

19.ČNR,23.5.1991,300-1

k návrhu usn. ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a soc. péče

21.ČNR,9.7.1991,138-9

k T 324

22.ČNR,12.9.1991,319

k situaci v Jugoslávii

24.ČNR,15.11.1991,231-2/II

interpelace na min. práce ve věci nezaměstnanosti T 513

30.ČNR,18.2.1992,224/5/III

k T 513J

32.ČNR,18.3.1992,69

ke sdělení VK ČNR pro otázky lustrací z 21.2.1992

33.ČNR,19.3.1992,36-40

k T 573

   
   

Š P L Í C H A L Václav

 
   

4.ČNR,5.9.1990,228-32

interpelace na min. vnitra ve věci řešení situace v pohraničí

5.ČNR,10.10.1990,167-8

prohlášení k odškodnění politických vězňů

6.ČNR,31.10.1990,130-3

interpelace na min. vnitra ve věci bezpečnostní situace v obci Borohrádek T 100

9.ČNR,28.11.1990,55

k T 50

15.ČNR,27.2.1991,104-6

interpelace na př. vl. ve věci fin. prostředků na silniční sítě v r. 1991 T 233

17.ČNR,27.3.1991,99-103,142-3

podnět na projednání návrhu projektu Comenius-Palác, využití Štefánikových kasáren na Smíchově

22.ČNR,10.9.1991,47-50

k informaci o návštěvě delegace ČR v Chorvatské republice mezi čes. krajany

30.ČNR,18.2.1992,224/III

k T 513F

   

Š U M A N Vladimír

 
   

1.ČNR,26.6.1990,56

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

4.ČNR,4.9.1990,147,152

k T 34

4.ČNR,5.9.1990,219-20,256,262

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

4.ČNR,6.9.1990,251-2

k návrhu na změny názvu výboru ČNR

5.ČNR,10.10.1990,213-4

prohlášení k otázkám politických vězňů z konce 40. a 50. let

5.ČNR,10.10.1990,229

k T 40A

7.ČNR,15.11.1990,53-5

informace k situaci ve vězeňství

7.ČNR,15.11.1990,92-3,97

k T 91a

9.ČNR,29.11.1990,167-8

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,42

k T 94

11.ČNR,13.12.1990,71

k T 50

12.ČNR,18.12.1990,184

k T 140

14.ČNR,8.2.1991,285-7

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,28.2.1991,136-7

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

18.ČNR,24.4.1991,179,218

k T 209

18.ČNR,8.5.1991,197/II,245-6/II,257-8/II

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,330-1/II,372-3/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

19.ČNR,21.5.1991,87-94

ke zprávě o bezpečností situaci v ČR

19.ČNR,23.5.1991,328-9

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,18.6.1991,45,51

k T 304

20.ČNR,19.6.1991,165-6

k T 299

20.ČNR,19.6.1991,213-4,219

k T 253

20.ČNR,21.6.1991,389-90

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

21.ČNR,8.7.1991,68-9

k návrhu usn. ČNR ke zprávě ministerstva vnitra k bezpečnostní situaci v ČR

21.ČNR,10.7.1991,257

k návrhu usn. ČNR k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích

22.ČNR,10.9.1991,93

k T 319

22.ČNR,10.9.1991,128-9

k T 351

22.ČNR,11.9.1991,173

k T 316

22.ČNR,13.9.1991,407,411

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,13.9.1991,430

k návrhu na změnu názvu výboru ČNR

22.ČNR,19.9.1991,493-4

k T 359

23.ČNR,8.10.1991,70-1

k T 388

23.ČNR,8.10.1991,103-4,108-9

k T 384

23.ČNR,9.10.1991,188-9

k T 393

23.ČNR,9.,11.10.1991,23,522-3

k T 395

23.ČNR,10.-11.10.1991,256-8,453

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

23.ČNR,10.10.1991,431-7

k informaci vl. o koncepci místní správy v ČR

23.ČNR,11.10.1991,475-6

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

23.ČNR,11.10.1991,505-6

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,60-1,68-70

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,6.11.1991,128,151-2,155

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,215-6,221

k T 421

24.ČNR,14.11.1991,33-4/II

k T 474

24.ČNR,14.11.1991,72/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,190/II

k návrhu na usn. ČNR k problému konfliktu zájmů

26.ČNR,5.12.1991,203,232,235

k T 482

26.ČNR,5.12.1991,247-59,267-8,19-20/II

zpravodaj k T 416

6.12.1991,128-32/II,136-63/II,

 

173-8/II

 

27.ČNR,10.12.1991,47-51

k T 474

28.ČNR,17.12.1991,125

k T 424A

30.ČNR,22.1.1992,42

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

30.ČNR,23.1.1991,163,188

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,23.1.1992,21-36/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

31.ČNR,19.2.1992,74,174,176-8

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,190-1,199-208

ke zprávě vl. o bezpečnostní situace v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

31.ČNR,20.2.1992,220-1,56-8/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,17.3.1992,38

k T 422

33.ČNR,19.3.1992,125-6

k T 541

33.ČNR,20.3.1992,204

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

34.ČNR,14.4.1992,54,57,87-8

k T 640

35.ČNR,28.4.1992,151-2

k T 678

35.ČNR,29.4.1992,265

ke zprávě DK ČNR pro kontrolu používání operat. techniky Policí ČR

35.ČNR,29.4.1992,305-7

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

35.ČNR,30.4.1992,69/II

k T 660

5.5.1992,259/II

 

36.ČNR,6.5.1992,169,174-5,273

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,12.5.1992,136-7

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

Š V E C Vlastislav

 
   

1.ČNR,26.6.1990,53

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,104-5

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,9.10.1990,82-3

k T 33

9.ČNR,28.11.1990,26-8

k T 50Přihlásit/registrovat se do ISP