N E D B Á L E K Lubomír

 
   

5.ČNR,10.10.1990,201

interpelace na př. vl. ve věci situace v resortech min. vnitra a min. národ. obrany T 92

5.ČNR,10.10.1990,201-2

interpelace na vl. ve věci navrácení reprezentační budovy konzulátu SSSR T 92

6.ČNR,31.10.1990,197-8,203-4

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,50-1

k interpelaci posl. Čermáka ve věci obsazování ministerstev

12.ČNR,21.12.1990,352-3

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,81-5,89-90,95

k návrhu na usn. ČNR o otázkách lustrací nejvyšších kontr. orgánů ČR

14.ČNR,14.2.1991,336-7,352

k T 175

15.ČNR,27.2.1991,116

otázka na min. práce ve věci uplatnění nezaměstnaných v privatizačních komisích

17.ČNR,27.3.1991,183

k T 92J

17.ČNR,28.3.1991,208

ke zprávě o činnosti lustrační komise ČNR a návrhu na zřízení VK ČNR

18.ČNR,14.5.1991,296-7,339-71,378-84/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

18.ČNR,14.5.1991,398-9/II

ke stanovisku ČNR k rozhodnutí vl. ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

19.ČNR,21.5.1991,80-6,139-40

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,23.5.1991,293

ke stanovisku ČNR k rozhodnutí vl. ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

20.ČNR,19.6.1991,158-60,174-82,184-6

k T 299

21.ČNR,8.7.1991,66-7,71-5

k návrhu usn. ČNR ke zprávě ministerstva vnitra k bezpečnostní situaci v ČR

21.ČNR,10.7.1991,326-9

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,13.9.1991,403-4,410-1,424,427

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,9.10.1991,141-4

k návrhu na zřízení kontr. orgánu ČNR pro operativní techniky Policie ČR

23.ČNR,10.10.1991,304-5

k dotazu posl. Gjuriče ve věci přivážení dětí z ohrožených oblastí spolu s matkami (T 432)

23.ČNR,11.10.1991,463-4,467-8,501-2

ke kontrole usn. ČNR č. 187 z 20.ČNR

26.ČNR,5.,6.12.1991,268-9,169/II

k T 416

26.ČNR,6.12.1991,42-4/II

k T 476

28.ČNR,16.12.1991,73

zpravodaj k T 417

29.ČNR,18.12.1991,103-5

k T 516

   
   

N E R A D František

 
   

6.ČNR,31.10.1990,173-4

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

12.ČNR,17.12.1990,54

k T 95A

14.ČNR,7.2.1991,200-1

vystoupení k zániku ministerstva stavebnictví

15.ČNR,28.2.1991,220-1

k T 200

16.ČNR,13.3.1991,37-8

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

17.ČNR,26.3.1991,37

k T 203

19.ČNR,23.5.1991,327

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,19.6.1991,168

k T 299

20.ČNR,20.6.1991,367

k T 215

21.ČNR,10.7.1991,304

k T 308

22.ČNR,12.9.1991,326

k T 316

22.ČNR,12.9.1991,329

stanovisko klubu OH k T 316

23.ČNR,10.10.1991,249

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

23.ČNR,10.10.1991,306-7

podnět na vl. ve věci stavu archivnictví T 432

23.ČNR,11.10.1991,476,479-80

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,6.11.1991,134-5,159-60,182

k T 420

24.ČNR,15.11.1991,166-7/II,169/II

k návrhu o jednání vl. o využití vojenských újezdů

26.ČNR,6.12.1991,170/II

k T 416

28.ČNR,17.12.1991,134

interpelace na vl. ve věci žádosti o předložení zprávy o plnění usn. ČNR č. 223 z 12.9.1991 T 551

29.ČNR,18.12.1991,135-6

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,319

k podnětu týkajícího se rozpočtové politiky okres. úřadů

30.ČNR,24.1.1992,113/II

k T 560

30.ČNR,18.2.1992,203/III

k T 551D

30.ČNR,30.1.1992,208-10/II

interpelace na vl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 T 571 (přednesená posl. Meierem)

31.ČNR,17.3.1992,228/II

k T 551G

32.ČNR,18.3.1992,116

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

34.ČNR,14.4.1992,78

k T 613

34.ČNR,15.4.1992,243-5

k T 628

34.ČNR,16.4.1992,331-2

k návrhu na usn. ČNR k odstranění někt. majetkových křivd, souvisejících s vojenskými újezdy

35.ČNR,30.4.1992,33-4/II

k T 659

36.ČNR,6.5.1992,108-9,248

k T 673

36.ČNR,6.5.1992,174

k informaci ke zprávě FBIS

36.ČNR,6.5.1992,178

k T 667

37.ČNR,7.5.1992,31,34

k T 750

37.ČNR,7.5.1992,69-70

k T 587

   
   
   
   

N Ě M C O V Á Helena

 
   

1.ČNR,26.6.1990,63

k návrhu na volbu čl. PČNR

4.ČNR,5.9.1990,226-8

interpelace na min. priv. ve věci zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor T 51 (přednesená posl. Preclíkem)

4.ČNR,6.9.1990,257

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federálního svazku

5.ČNR,10.10.1990,229-30

k T 40A

6.ČNR,31.10.1990,133-5

podnět na min. obchodu ve věci neratifikovaného Curyšského celního kodexu

6.ČNR,31.10.1990,170-1

k informacím veřejnosti o hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

14.ČNR,7.2.1991,154-7

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

16.ČNR,13.3.1991,28

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

19.ČNR,22.5.1991,200-1

k T 255

19.ČNR,23.5.1991,341-2

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

20.ČNR,18.6.1991,107-8

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

22.ČNR,11.9.1991,201

k T 354

22.ČNR,11.9.1991,227-31

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,318

k situaci v Jugoslávii

24.ČNR,14.11.1991,66-7/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,15.11.1991,225-8/II

interpelace na vl. ve věci vystěhování Evropského kult. klubu T 513 (přednesená posl. Hochovou)

35.ČNR,4.5.1992,153-9/II,168/II

k závěrečné zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

36.ČNR,6.5.1992,165-6

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

N Ě M Č Í K Jindřich

 
   

9.ČNR,29.11.1990,243

k T 115

15.ČNR,28.2.1991,216-7

k T 200

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

36.ČNR,6.5.1992,193-4

zpravodaj k T 741

   
   

N Ě M E Č E K Rudolf

 
   

8.ČNR,22.11.1990,137

k T 91, T 91a

9.ČNR,29.11.1990,172-3

k T 98A

13.ČNR,17.1.1991,59-65

k T 158

19.ČNR,21.5.1991,152-3,161

k T 204

19.ČNR,21.5.1991,164-5

k T 264

20.ČNR,20.6.1991,366-7

k T 215

20.ČNR,21.6.1991,396-7

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

21.ČNR,9.7.1991,125

stanovisko klubu OF-nez. k přerušení projednávání T 324

21.ČNR,11.7.1991,362

k informaci př. vl. o připravovaném projevu k zemědělské politice

22.ČNR,10.9.1991,103-5,179-80

odůvodnění T 339

24.ČNR,14.11.1991,123/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,245-6/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

27.ČNR,10.12.1991,10

k T 474

29.ČNR,20.12.1991,325-6

k T 540

34.ČNR,15.4.1992,159-61,179-89,194-5

zpravodaj k T 615

35.ČNR,29.4.1992,243-4,247

k T 672

37.ČNR,7.5.1992,103-5

k T 596

   
   

N O V Á K Jiří

 
   

1.ČNR,26.6.1990,61

k návrhu na volbu čl. PČNR

12.ČNR,18.12.1990,93-5

k T 107A, T 107B

13.ČNR,17.1.1991,52

k návrhu na změny ve složení PČNR

18.ČNR,25.4.1991,268-9

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,14.5.1991,369-70/II

k obsahu práce VK ČNR pro otázky lustrací

20.ČNR,19.6.1991,169

k T 299

20.ČNR,19.6.1991,207-9

k T 253

22.ČNR,13.9.1991,419-20

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

23.ČNR,8.10.1991,101-2,109-12

zpravodaj k T 384

23.ČNR,11.10.1991,457-8,487-9,504

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,71

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,6.11.1991,137-9,147

k T 420

24.ČNR,6.11.1991,171-2

k T 426, T 427

25.ČNR,3.12.1991,15-6,18,22-3,25,27-32

odůvodnění T 483

 

27-8,34-5

28.ČNR,17.12.1991,107

k žádosti gen. prok. ČSFR o souhlas ČNR s trestním stíháním soudců měst. soudu Praha

29.ČNR,20.12.1991,301-2

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,314-5

k T 538

30.ČNR,22.1.1992,77-85

k volbě čl. Rady ČTv, ČRo a Federativní rady pro rozhlas. a telev. vysílání

32.ČNR,17.3.1992,35-41

k T 422

35.ČNR,28.4.1992,141-4,150

k T 678

37.ČNR,7.5.1992,20-6

odůvodnění T 692

   
   

N O V Á K Libor

 
   

15.ČNR,28.2.1991,187-8

k T 184

18.ČNR,26.4.1991,340

k T 216

18.ČNR,8.5.1991,197-8/II

k T 220

20.ČNR,18.6.1991,155

k T 273

21.ČNR,10.7.1991,320-3

k T 325, T 326

24.ČNR,15.11.1991,218-21/II

interpelace na vl. ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA T 513 (přednesená posl. Čechem)

31.ČNR,19.2.1992,110-2

k T 497

   


Přihlásit/registrovat se do ISP