G I Ň A Ondřej

 
   

4.ČNR,4.9.1990,141

k T 34

5.ČNR,10.10.1990,194-6

připomínka k řešení problematiky Rómů

19.ČNR,21.5.1991,125-6

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,18.6.1991,105

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

24.ČNR,14.11.1991,53-4/II

stanovisko klubu ROI k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

27.ČNR,10.12.1991,10,33-4

k T 474

31.ČNR,20.2.1992,215-8

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

   

G J U R I Č Andrej

 
   

5.ČNR,9.10.1990,39-41

k T 31A

6.ČNR,30.10.1990,33-6,46

k T 69, T 72

7.ČNR,15.11.1990,91-2

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990,44-5,101-2,114

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,60

k T 50

9.ČNR,29.11.1990,214-5

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,17-9,34-5

k T 94

12.ČNR,19.12.1990,210-3, 228-9

k T 121

14.ČNR,7.2.1991,110-1

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,8.2.1991,272-3

dotaz na min. práce ve věci soc. služeb poskytovaných nestát. subjekty a občany

15.ČNR,27.2.1991,87-8

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,157-8

k T 192

15.ČNR,28.2.1991,221

k T 200

17.ČNR,26.3.1991,67

k T 189

17.ČNR,28.3.1991,235

k T 210

18.ČNR,23.4.1991,98-100

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,168-9,176-7

k T 209

18.ČNR,25.4.1991,277-9,281-4

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,8.5.1991,199/II,210-1/II,254-5/II

k T 220

19.ČNR,21.5.1991,109-10

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,23.5.1991,347

k návrhu na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

21.ČNR,9.7.1991,110-4

k T 324

22.ČNR,10.9.1991,50-1

k informaci o návštěvě delegace ČR v Chorvatské republice mezi čes. krajany

22.ČNR,11.9.1991,200-1

k T 354

22.ČNR,11.9.1991,231-5

k T 365

22.ČNR,12.9.1991,319

k situaci v Jugoslávii

23.ČNR,9.10.1991,221,235

k T 395

23.ČNR,10.10.1991,303-4

dotazy na vl. ve věci humanitární pomoci a ve věci přivážení dětí z ohrožených oblastí s matkami T 432

23.ČNR,10.10.1991,309

dotaz na př. vl. ve věci přebrání majetku SSM a

 

KSČ T 432

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,368

k otázce ohledně bezpečnosti zahr. studentů

23.ČNR,11.10.1991,482-3

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,7.11.1991,261-3,285

k T 362

24.ČNR,8.11.1991,419

k návrhu na usn. ČNR k hospodaření obcí

26.ČNR,5.12.1991,201,236-7

k T 482

26.ČNR,6.12.1991,41-2/II

k T 476

29.ČNR,18.12.1991,119-22

k T 516

30.ČNR,22.1.1992,93-7,104-5

k T 511

31.ČNR,20.2.1992,210-4

k T 422

31.ČNR,20.2.1992,27-9/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

34.ČNR,14.4.1992,89

k T 640

34.ČNR,15.4.1992,260-1

k T 628

35.ČNR,29.4.1992,292-3

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

   
   

G U Ž I Zdeněk

 
   

12.ČNR,17.12.1990,77-9

podnět min. škol. ve věci výchovného ústavu v Chrastavě

22.ČNR,13.9.1991,431

k návrhu na změny ve výborech

23.ČNR,10.10.1991,397

k T 217A

23.ČNR,10.10.1991,413-5

k T 340A

   


Přihlásit/registrovat se do ISP