F E J F A R Tomáš

 
   

2.ČNR,3.7.1990,180-1

k programovému prohlášení vl.

7.ČNR,15.11.1990,48-9

interpelace na př. vl. ve věci obsazení okresního úřadu v Jihlavě T 108

8.ČNR,22.11.1990,82-3

k T 91, T 91a

13.ČNR,17.1.1991,86,94

k návrhu na delegování posl. L. Nedbálka za ČNR do komise FS pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989

14.ČNR,6.2.1991,39-40

k T 166

14.ČNR,7.2.1991,189-91

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,298

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,77-8

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

18.ČNR,25.4.1991,246-9

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

19.ČNR,22.5.1991,218-9

k T 262

19.ČNR,23.5.1991,324-5

ke zprávě o činnosti komise pro dohled nad dodržování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

20.ČNR,19.6.1991,161-2

k T 299

21.ČNR,8.7.1991,71

k návrhu usn. ČNR ke zprávě ministerstva vnitra k bezpečnostní situaci v ČR

23.ČNR,9.10.1991,220,227

k T 395

23.ČNR,10.10.1991,271

dotaz na vl. ve věci návrhu zákona o konfliktu zájmů T 432

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,430-1

k informaci vl. o koncepci místní správy v ČR

24.ČNR,6.11.1991,51

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

26.ČNR,6.12.1991,49/II

k T 476

26.ČNR,6.12.1991,101-2/II

k T 466

30.ČNR,23.1.1992,159-6,173-5

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky a o dalším postupu v kupónové privatizaci

30.ČNR,24.1.1992,111-3

k T 560

31.ČNR,20.2.1992,39-40/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,17.3.1992,201/II

k T 542B

32.ČNR,18.3.1992,115

ke zprávě gen. prokurátora o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu 17.11.1989

33.ČNR,20.3.1992,195-6

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

35.ČNR,28.4.1992,126

k T 594

36.ČNR,6.5.1992,109-10

k T 673

36.ČNR,7.5.1992,270

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

F E N D R Y C H Luděk

 
   

1.ČNR,26.6.1990,19

k návrhu na volbu čl. MIV

1.ČNR,26.6.1990,48-9,59

k návrhu na volbu mpř. ČNR, př. výborů a dalších čl. ČNR

2.ČNR,3.7.1990,96-7

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,10.7.1990,32

k T 24

5.ČNR,10.10.1990,170

k připomínkám k přijatému zákonu o okresních úřadech

6.ČNR,31.10.1990,161-2

stanovisko klubu HSD-SMS k současné situaci uvnitř strany

12.ČNR,17.12.1990,67

k odpovědi mpř. vl. na interpelaci T 123

12.ČNR,18.12.1990,119-21,152-3,177

k T 140

16.ČNR,13.3.1991,19

k návrhu na zaujetí stanoviska k událostem na Slovensku

18.ČNR,14.5.1991,395-8/II

interpelace na min. obchodu ve věci předávání prodejen do ekonom. pronájmu T 283

20.ČNR,21.6.1991,387-8

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

20.ČNR,8.7.1991,474-84

k T 283A,B

23.ČNR,10.10.1991,387-91

k T 283A,B

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

   
   

F I E D O R Jiří

 
   

5.ČNR,10.10.1990,211-2

návrh na zřízení komise pro prověřování kandidátů na funkci soudce z povolání

19.ČNR,21.5.1991,100-3,138-9

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,19.6.1991,166-7

k T 299

20.ČNR,21.6.1991,395

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

24.ČNR,15.11.1991,218-21/II

interpelace na vl. ve věci stavu čs. velvyslanectví v USA T 513 (přednesená posl. Čechem)

24.ČNR,15.11.1991,262/II

k T 292A

26.ČNR,5.12.1991,15-7/II

k T 416

31.ČNR,19.2.1992,60-1

k T 572

33.ČNR,19.3.1992,67-70

k volbě čl. Rady ČR pro rozhlas. a telev. vysílání

35.ČNR,28.4.1992,144-8,152,159-60

zpravodaj k T 678

   
   

F O N I O K Karel

 
   

4.ČNR,4.9.1990,54-5

k T 32

12.ČNR,21.12.1990,353-4

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,69

k prohlášení o situaci v Pobaltí

14.ČNR,8.2.1991,254-5

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,170

k T 153A

19.ČNR,22.5.1991,264

k T 207A

21.ČNR,9.7.1991,126

stanovisko klubu HSD-SMS k přerušení projednávání T 324

22.ČNR,11.9.1991,225-6

stanovisko klubu HSD-SMS k T 365

22.ČNR,12.9.1991,329

stanovisko klubu HSD-SMS k T 316

22.ČNR,19.9.1991,482-3

k T 359

23.ČNR,9.10.1991,194-5

k T 393

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

25.ČNR,3.12.1991,40

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

36.ČNR,6.5.1992,114-5

k T 673

36.ČNR,6.5.1992,145,239

k T 676

   

F R K A L Jiří

 
   

1.ČNR,26.6.1990,58

k návrhu na volbu př. výborů ČNR

4.ČNR,4.9.1990,147-9

k T 34

5.ČNR,9.10.1990,76

k T 33

13.ČNR,17.1.1991,45

k návrhu na změny ve složení PČNR

18.ČNR,23.4.1991,68-9

k T 214

19.ČNR,22.5.1991,272-3

k T 240A

20.ČNR,18.6.1991,46-7

k T 304

20.ČNR,21.6.1991,455

interpelace na min. práce ve věci zaměstnanosti čerstvých absolventů všech druhů škol T 336

21.ČNR,9.7.1991,232-4

k T 317

22.ČNR,11.9.1991,154-6

k T 316

23.ČNR,9.10.1991,192

k T 393

24.ČNR,14.11.1991,44/II

stanovisko klubu Dem. levice k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

24.ČNR,21.11.1991,297-8/II

k T 474

29.ČNR,18.12.1991,169-70,178

k T 516

31.ČNR,19.2.1992,62-3

stanovisko klubu DSP k T 572

35.ČNR,28.4.1992,126-8

k T 594

   
   

F R Ö H L I C H Vladimír

 
   

23.ČNR,11.10.1991,503,508

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,125-6

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,211

k T 421

24.ČNR,15.11.1991,246-7/II

k návrhu na rezignaci čl. VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,21.11.1991,317-8/II

k T 474

26.ČNR,5.12.1991,193-4

k T 482

31.ČNR,19.2.1992,69-70

stanovisko klubu OF-nez. k T 572

   


Přihlásit/registrovat se do ISP