J A K L Ladislav

 
   

2.ČNR,3.7.1990,88

k programovému prohlášení vl.

3.ČNR,10.7.1990,25-6,28-9

k T 22

4.ČNR,4.9.1990,106-7,112

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,151-2

k T 34

4.ČNR,5.9.1990,201

k T 38

4.ČNR,6.9.1990,262-3

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

5.ČNR,10.10.1990,232

k T 40A

6.ČNR,30.10.1990,48

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,199,205

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,93

k T 91a

8.ČNR,22.11.1990,36-7,75-6,95-7

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,32-3,48,60-1,68

k T 50

9.ČNR,29.11.1990,148

k T 98A

9.ČNR,29.11.1990,252-3

ke zprávě o komisi pro lustraci kandidátů do zastupitelských orgánů

11.ČNR,13.12.1990,23-5,32,39-43

k T 94

11.ČNR,13.12.1990,86,90

k T 117

12.ČNR,19.12.1990,215-6

k T 121

12.ČNR,21.12.1990,387

k T 120

14.ČNR,8.2.1991,287-9

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,37-8,40

k T 52

15.ČNR,27.2.1991,95-6

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,135

ke stanovisku k projednání návrhu zákona o půdě a majetku

16.ČNR,13.3.1991,27

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

18.ČNR,23.4.1991,83-91,101,105-6

k T 214

18.ČNR,24.4.1991,177-8,215

k T 209

18.ČNR,25.4.1991,294-5

k T 226

18.ČNR,8.5.1991,183-5,246-50,257

k T 220

18.ČNR,14.5.1991,389

k návrhu usn. ČNR, jímž doporučuje FS urychleně připravit a schválit zákon upravující podmínky pro hospodaření obcí

19.ČNR,23.5.1991,304-6

k návrhu usn. ČNR, kterým se ukládá PČNR zřídit komisi pro privatizaci

20.ČNR,18.6.1991,42-5

k T 304

20.ČNR,18.6.1991,109-10

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

20.ČNR,18.6.1991,129-30,132-3

k T 301

20.ČNR,19.6.1991,169-70

k T 299

20.ČNR,20.6.1991,351,415

k T 215

21.ČNR,8.7.1991,49-50

k T 302

21.ČNR,9.7.1991,114-7,151-3

k T 324

   
   

J A N Č Á R Y Julius

 
   

2.ČNR,3.7.1990,170

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,61-2

k T 32

5.ČNR,9.10.1990,97-8

k T 33

6.ČNR,31.10.1990,142-3

informace o komisi zabývající se sudetoněmeckou otázkou

6.ČNR,31.10.1990,162-5,177-8

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

7.ČNR,15.11.1990,26-7,29,38

k T 55

7.ČNR,15.11.1990,60-2

interpelace na př. vl. ve věci struktury a funkcí expozitur MŽP v Severočeském kraji

9.ČNR,29.11.1990,245-6

k T 115

12.ČNR,17.12.1990,57

k T 108A

12.ČNR,21.12.1990,346-8,426-7

k T 120

13.ČNR,17.1.1991,37

k návrhu na změny ve složení PČNR

16.ČNR,13.3.1991,15-6,20-2

k návrhu na zaujetí stanoviska k událostem na Slovensku

17.ČNR,27.3.1991,110-1

dotaz na min. zem. ve věci vývozu řeziva z naší republiky

18.ČNR,24.4.1991,125

k T 214

21.ČNR,9.7.1991,204,211

ke čtvrtletnímu hodnocení stát. rozpočtu ČR na rok 1991

22.ČNR,10.9.1991,71-2

k T 303

22.ČNR,11.9.1991,164-5

k T 316

2.ČNR,12.9.1991,370-1

interpelace na min. zem. ve věci vývozu dřeva T 382

23.ČNR,8.-9.10.1991,64-5,79,148-9

k T 388

23.ČNR,8.10.1991,118

k T 378, T 379

24.ČNR,6.11.1991,58,66-8

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,21.11.1991,337-9/II

k T 382F

29.ČNR,17.12.1991,22-4,32-3,38-9,42-3

k úpravě procedury projednávání návrhu zákona o stát. rozpočtu ČR na r. 1992 (T 516)

30.ČNR,22.1.1992,27

k návrhu na změny v členství posl. J. Sapáka z VPŽPU na jeho vlastní žádost

35.ČNR,30.4.1992,24-6/II

zpravodaj k T 659

4.5.1992,197-8/II,203-38/II

 
   
   

J A N E Č E K Josef

 
   

8.ČNR,22.11.1990,38

k T 91, T 91a

18.ČNR,24.4.1991,210-1

k T 209

18.ČNR,7.5.1991,34-5/II

interpelace na vl. ve věci hospodaření Čsl. armády T 283

19.ČNR,23.5.1991,302

k návrhu usn. ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a soc. péče

21.ČNR,10.7.1991,250

k návrhu usn. ČNR se žádostí, aby vl. předložila zprávu o plnění usn. k zemědělské politice

22.ČNR,12.9.1991,324

k situaci v Jugoslávii

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

24.ČNR,8.11.1991,352

k T 429

24.ČNR,14.11.1991,107/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,167/II

k návrhu o jednání vl. o využití vojenských újezdů

24.ČNR,15.11.1991,232/II

interpelace na vl. ve věci bezbariérové výstavby T 513

26.ČNR,6.12.1991,38-9/II

k T 476

29.ČNR,18.,19.12.1991,124-5,236-7

k T 516

30.ČNR,31.1.1992,79-80/III

k návrhu na usn. ČNR k současné situaci ve zdravotnictví v ČR

31.ČNR,17.3.1992,215/II

k T 513I

35.ČNR,28.4.1992,55

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,29.4.1992,227,233-4

k návrhu RKV na přijetí usn. ČNR k zákonu ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdrav. pojišťovnách s působností na území ČR

   
   

J A N Ů Ivana

 
   

4.ČNR,5.9.1990,203

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federativního svazku

4.ČNR,5.9.1990,234-45

dotaz na min. zdrav. ve věci reorganizace nemocnice Na Homolce

5.ČNR,9.10.1990,86-7

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,206-7

dotaz na min. sprav. ve věci podmínek práce soudců

6.ČNR,30.10.1990,43

k T 69, T 72

9.ČNR,28.11.1990,101-4

interpelace na vl. ve věci postavení žen a rodiny v naší společnosti T 126

14.ČNR,6.2.1991,63

k T 126D

14.ČNR,6.2.1991,75-7

zpravodajka k T 167

14.ČNR,7.2.1991,157-8

podnět na min. zdrav. ve věci situace ve zdravotnictví

18.ČNR,23.4.1991,43

k T 104

22.ČNR,10.9.1991,123-7

k T 351

24.ČNR,6.11.1991,100

k T 415

24.ČNR,8.11.1991,409-11,420-1

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

24.ČNR,14.11.1991,101/II

k T 376

24.ČNR,15.11.1991,270-1/II

k T 126D,J

34.ČNR,15.4.1992,172-3

k T 615

34.ČNR,15.4.1992,238

k T 628

35.ČNR,28.4.1992,70-3,101-3

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

   

J E Ž E K Josef

 
   

2.ČNR,3.7.1990,144-5

k zákonným opatřením PČNR

2.ČNR,3.7.1990,202-3

k programovému prohlášení vl.

4.ČNR,4.9.1990,59-61,79-80,110-1

k T 32

4.ČNR,4.9.1990,132-5,156-94

zpravodaj k T 34

5.ČNR,9.10.1990,73-4,90-2

k T 33

7.ČNR,15.11.1990,43

dotaz na vl. ve věci výše odměn čl. okrskových a ostatním vol. komisí

9.ČNR,29.11.1990,157-9,178-80

k T 98A

12.ČNR,21.12.1990,379-80

k T 120

12.ČNR,21.12.1990,442-3

k T 148

14.ČNR,7.2.1991,213-20

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,307-8,318-20

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadního plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,117-20

dotaz na př. vl. ve věci ozdravění život. prostř. na severu Čech

17.ČNR,28.3.1991,230-1,233

k T 210

18.ČNR,24.4.1991,199-200,239,271-3

stanovisko klubu ODA k návrhu řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

19.ČNR,22.5.1991,253

odpověď na podnět posl. Sourala ve věci dohody automobilky Škoda a Volkswagen

20.ČNR,8.7.1991,487-8

k T 283A,B

21.ČNR,9.7.1991,121-3

k T 324

21.ČNR,9.7.1991,228-30

k T 317

21.ČNR,10.7.1991,340-1

k návrhu usn. ČNR ke zprávě o řešení někt. problémů ve stát. rozpočtu ČR na r. 1991

21.ČNR,11.7.1991,365-6,371-3

interpelace na min. živ. prostř. ve věci rozdělení fin. prostředků na posílení invest. činnosti v severočes. pánevní oblasti

22.ČNR,19.9.1991,481

k T 259

23.ČNR,9.10.1991,169-70,194,201-19

zpravodaj k T 393

23.ČNR,9.10.1991,231-2

k T 395

23.ČNR,10.10.1991,394-5

k T 353A

23.ČNR,10.10.1991,426,433-4

k informaci vl. o koncepci místní správy v ČR

24.ČNR,8.11.1991,322-3,391

k T 414

24.ČNR,8.11.1991,422

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

26.ČNR,6.12.1991,109/II

k T 466

29.ČNR,19.12.1991,243

k T 516

29.ČNR,19.12.1991,289-90

k T 432G

34.ČNR,15.4.1992,210-3,218-25

zpravodaj k T 394

35.ČNR,28.4.1992,74-7

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,4.5.1992,172-5/II,193/II

zpravodaj k T 667

35.ČNR,4.5.1992,214-5/II

k T 659

36.ČNR,5.5.1992,61-2

k T 484

36.ČNR,6.5.1992,97-102,135-6,139-40

zpravodaj k T 673

241-65

 

36.ČNR,6.5.1992,146

k T 676

36.ČNR,6.5.1992,181,183-9

zpravodaj k T 667

37.ČNR,7.5.1992,72-4,79

k T 587

   
   

J E Ž E K Tomáš

 
   

2.ČNR,3.7.1990,200-1

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,30.10.1990,72-4

odpověď na interpelaci posl. Hejska ve věci některých majetkových křivd

7.ČNR,15.11.1990,12-4,30-2,40

odůvodnění T 55

9.ČNR,29.11.1990,194-5

k T 98A

12.ČNR,17.12.1990,58-9

k T 85

12.ČNR,21.12.1990,33-3

k T 120

18.ČNR,23.4.1991,33-7,44-7

odůvodnění T 104

18.ČNR,23.4.1991,102-5

k T 214

20.ČNR,21.6.1991,385-6,388-9,392-3,399

k volbě čl. někt. orgánů FNM ČR

20.ČNR,21.6.1991,462-3

odůvodnění T 332

20.ČNR,8.7.1991,497

k T 283E,F

21.ČNR,11.7.1991,346-52,356-7

ke zprávě vl. o plnění úkolů vyplývajících z

realizace zákona č. 92/1991 Sb.

 

21.ČNR,11.7.1991,407-9,411

ke statutu FNM ČR a návrhu rozpočtu na II.pol.1991

23.ČNR,8.10.1991,59-61,71-2,74-6,146

odůvodnění T 388

26.ČNR,6.12.1991,58-6/II

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

30.ČNR,23.1.1992,131-43,161,162,175-81

informace vl. o stavu přípravy a průběhu velké

31.1.1992,104/III

privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

31.ČNR,21.2.1992,123-4/II,130-1/II

odůvodnění T 559

31.ČNR,17.3.1992,218-9/II

k T 513C,L

33.ČNR,20.3.1992,157-9

odůvodnění T 616

36.ČNR,5.5.1992,27-34,39-41,45

odůvodnění T 693

37.ČNR,12.5.1992,139-44

k návrhu na usn. ČNR ve věci prodeje a.s. Rakona firmě Procter and Gamble

   
   

J I R Á S E K Jiří

 
   

2.ČNR,3.7.1990,146-7

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,4.9.1990,139-40

k T 34

13.ČNR,17.1.1991,35-6,39-40,44

k návrhu na změny ve složení PČNR

18.ČNR,24.4.1991,141

k T 214

18.ČNR,8.5.1991,217-8

stanovisko ÚPV k T 220

29.ČNR,17.12.1991,36-7

zpravodaj k T 527

   


Přihlásit/registrovat se do ISP