D A N N E B E R G Leonard

 
   

5.ČNR,9.10.1990,93

k T 33

15.ČNR,27.2.1991,108

podnět na doplnění města Ústí n. Labem do usn. ČNR

17.ČNR,27.3.1991,156

k T 61B

18.ČNR,24.4.1991,171

k T 209

23.ČNR,8.10.1991,73-4

k T 388

24.ČNR,6.11.1991,88-9

k návrhu na zpracování kontr. systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od počátku

26.ČNR,4.12.1991,42-3,58-60

k T 413

26.ČNR,5.12.1991,277-9

k T 416

31.ČNR,19.2.1992,113

k T 497

   
   

D O B A L Viktor

 
   

5.ČNR,9.10.1990,66-7

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,233-4

k T 41A

6.ČNR,30.10.1990,95

k T 41A

14.ČNR,8.2.1991,266-9

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,14.2.1991,312-4

k návrhu usn. ČNR ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,26.3.1991,39-40

k T 203

18.ČNR,8.5.1991,233/II

k návrhu na použité prostředků vytvořené účelové rezervy

21.ČNR,9.7.1991,147-9

k T 324

22.ČNR,13.9.1991,446-7

k T 359

24.ČNR,6.11.1991,96-9

k T 415

24.ČNR,14.11.1991,23-5/II,55-6/II,81/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

26.ČNR,4.12.1991,28-33,47-60

zpravodaj k T 413

26.ČNR,4.12.1991,64-9,89-104

zpravodaj k T 418

26.ČNR,4.12.1991,106-8,110-1

zpravodaj k T 419

30.ČNR,23.1.1992,217

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

33.ČNR,19.3.1992,95-6,99-100,105

k T 518

33.ČNR,20.3.1992,62

zpravodaj k T 616

34.ČNR,16.4.1992,309

k T 595A

36.ČNR,5.5.1992,32-3,42-4

zpravodaj k T 693

   
   

D O H N A L Vojtěch

 
   

2.ČNR,3.7.1990,158

k zákonným opatřením PČNR

4.ČNR,5.9.1990,240

podnět na min. vnitra ve věci pořádání a kontroly burz

5.ČNR,9.10.1990,70

k T 33

6.ČNR,30.10.1990,47,53

k T 69, T 72

6.ČNR,31.10.1990,207,210

k podpoře usn. FS k požadavku na lustraci kandidátů do obec. zastupitelstev s rozšířením o lustraci prac. Kanceláře ČNR

7.ČNR,15.11.1990,59-60

dotaz na min. fin. ve věci přijímací procedury ředitelů fin. úřadů

8.ČNR,22.11.1990,100-1

k T 91, T 91a

9.ČNR,28.11.1990,84,92

k T 79

9.ČNR,28.11.1990,100-1

podnět na vl. ve věci předložení zákona o velké privatizaci

11.ČNR,13.12.1990,51-2

k T 50

12.ČNR,17.12.1990,70-1

interpelace na min. fin. ve věci obsazování funkcí ředitelů územních orgánů T 163

12.ČNR,18.12.1990,102

k T 107A, T 107B

12.ČNR,19.12.1990,208,214,218-9

k T 121

12.ČNR,21.12.1990,336-7

k T 120

14.ČNR,14.2.1991,348

k T 175

15.ČNR,28.2.1991,204

k T 198

17.ČNR,28.3.1991,250

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

18.ČNR,8.5.1991,255-6/II

k T 220

21.ČNR,10.7.1991,328

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,10.9.1991,86-7

k T 319

22.ČNR,11.9.1991,178

k T 316

23.ČNR,10.10.1991,296

dotaz na min. kontr. ve věci sdělení o odstoupení býv. min. V. Valeše T 432

23.ČNR,10.10.1991,365

interpelace na vl. ve věci institutu domovského práva T 432

23.ČNR,11.10.1991,506-7

k návrhu na změnu usn. ČNR č. 156 z 14.5.1991

24.ČNR,6.11.1991,62,66-7,70-1

ke zprávě o činnosti VK ČNR pro otázky lustrací

24.ČNR,15.11.1991,172/II

k návrhu statutu a jedn. řádu dozorčí komise ČNR

24.ČNR,15.11.1991,210-1/II

dotaz na min. prům. ve věci rozesílání stranických materiálů úřední podnikovou poštou T 513

26.ČNR,4.12.1991,143-5

k T 485

29.ČNR,19.12.1991,288

k T 432G

29.ČNR,20.12.1991,305

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

29.ČNR,20.12.1991,330

k T 540

30.ČNR,22.1.1992,117-22

zpravodaj k T 553

31.ČNR,19.2.1992,75

k T 572

31.ČNR,20.2.1992,262-3

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,17.3.1992,28-9

k odvolání z VK ČNR pro otázky lustrací na vlastní žádost

32.ČNR,18.3.1992,127

k T 655

32.ČNR,18.3.1992,161

k T 630

33.ČNR,20.3.1992,200-1,204

k návrhu usn. ČNR na změnu usn. č. 156 z 14.5.1991, týkající se obsahu práce VK ČNR otázky lustrací

35.ČNR,30.4.1992,83-4/II

k T 661

35.ČNR,30.4.1992,97/II

k T 662

36.ČNR,6.5.1992,161,166,174

k informaci ke zprávě FBIS

37.ČNR,12.5.1992,112-3

k informaci ke zprávě FBIS

   
   

D O M A S Josef

 
   

12.ČNR,19.12.1990,218

k T 121

15.ČNR,28.2.1991,205

k T 198

17.ČNR,28.3.1991,222

k T 210

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

   
   

D U D E Š E K Petr

 
   

2.ČNR,3.7.1990,209

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,31.10.1990,169-70

k informacím veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci ČNR

14.ČNR,8.2.1991,281-2

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,26.3.1991,36-7

k T 203

17.ČNR,28.3.1991,248-9

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

18.ČNR,8.5.1991,158/II

k T 220

19.ČNR,21.5.1991,110-2

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,22.5.1991,249-50,258-9

interpelace na vl. ve věci úprav ve financování zdrav. péče a ve věci letecké záchranné služby T 288

   
   
   
   

19.ČNR,23.5.1991,301

k návrhu usn. ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a soc. péče

20.ČNR,18.6.1991,89

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

21.ČNR,9.7.1991,135-7

k T 324

22.ČNR,12.9.1991,354-6

interpelace na př. vl. ve věci zásahu jednotky rychlého nasazení v Ostravě-Mošnově T 382

23.ČNR,10.10.1991,323-7

interpelace na vl. ve věci problematiky zdravotnictví T 432 (přednesená posl. Korábem)

23.ČNR,10.10.1991,352-4

interpelace na vl. ve věci postupu ekonom. reformy a hospodář. situace v zemědělství T 432 (přednesená posl. K. Procházkou)

24.ČNR,6.11.1991,126-7,149,181

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,210

k T 421

24.ČNR,15.11.1991,265/II

k T 385A

24.ČNR,21.11.1991,324-6/II

k T 474

26.ČNR,6.12.1991,183-4/II

k návrhu na svolání mimořádné schůze

29.ČNR,18.,19.12.1991,74-6,164-5,219

k T 516

30.ČNR,23.1.1992,55-6/II

ke zprávě vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

30.ČNR,30.1.1992,45-6/III

ke kontrole plnění usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

   
   

D U Š E K Jiří

 
   

1.ČNR,26.6.1990,39

k návrhu na zřízení dalších výborů ČNR

2.ČNR,3.7.1990,112-3

k programovému prohlášení vl.

2.ČNR,3.7.1990,136-7

k zákonným opatřením PČNR

17.ČNR,27.3.1991,122-3

interpelace na př. vl. ve věci ekonom. reformy

T 260

 

18.ČNR,7.5.1991,88-9/II,99-100/II

k T 260B

20.ČNR,19.6.1991,231-3,235-6,240

k T 235

21.ČNR,10.7.1991,252-3

k návrhu usn. ČNR, aby vl. předložila zprávu o plnění usn. k zemědělské politice

23.ČNR,8.10.1991,82-6,89-94

zpravodaj k T 357

23.ČNR,10.10.1991,282-4

ke zprávě vl. o stavu v zemědělství

23.ČNR,11.10.1991,442

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

24.ČNR,14.11.1991,85-9/II,149-60/II

zpravodaj k T 376

28.ČNR,16.12.1991,39-42

k T 464, T 496

30.ČNR,23.1.1992,215-6

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,31.1.1992,111-3/III,132-3/III

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

34.ČNR,15.4.1992,251-2

k T 628

38.ČNR,12.5.1992,60

k T 638

   
   

D U Š E K Pavel

 
   

11.ČNR,13.12.1990,29,39

k T 94

14.ČNR,7.2.1991,174-5

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

16.ČNR,13.3.1991,31

k návrhu na způsob informování veřejnosti v ČST o událostech na Slovensku

17.ČNR,26.3.1991,62-3

k T 189

18.ČNR,7.5.1991,35-7/II

interpelace na př. vl. ve věci poskytování dotací soukromým školám T 283

19.ČNR,22.5.1991,231-2

interpelace na min. fin. ve věci pronikání zahr. podnikatel. subjektů do oblasti sázkových her T 288

19.ČNR,23.5.1991,297-9,302-3

k návrhu usn. ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a soc. péče

20.ČNR,8.7.1991,533-4

k T 283H

20.ČNR,8.7.1991,534-6

k T 288B

24.ČNR,6.11.1991,101

k T 415

24.ČNR,8.11.1991,350-1,362

k T 429

31.ČNR,19.2.1992,92-3

k T 546

   
   

D U Š E K Rudolf

 
   

8.ČNR,22.11.1990,60-1,134

k T 91, T 91a

18.ČNR,7.5.1991,62/II

k T 222A

18.ČNR,7.5.1991,63-5/II

k T 259A

19.ČNR,21.5.1991,148

k T 204

19.ČNR,22.5.1991,195

k T 255

23.ČNR,8.10.1991,57

k T 391

30.ČNR,24.1.1992,102-3/II

stanovisko klubu KSČM k T 560

37.ČNR,7.5.1992,36-9

zpravodaj k T 751

   


Přihlásit/registrovat se do ISP